Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Dávajú o sebe vedieť

Rázovitá obec Podbiel sa zapísala do povedomia domácich i návštevníkov nielen prekrásnou prírodou, ale aj tým, že tu „rastú“ dynamickí, aktívni a tvoriví ľudia, ktorí jednoducho nesedia so založenými rukami. Medzi nich isto patria aj zamestnanci spoločnosti Nealko Oravan, ktorá na slovenskom trhu pôsobí od roku 1995.

Keďže ako výrobcovia nealko nápojov a sirupov sa pohybujú v mimoriadne konkurenčnom prostredí, musia sa poriadne „oháňať“, aby sa presadili. Napriek čoraz agresívnejšiemu prenikaniu zahraničných značiek na náš trh, držia si klientelu a obzerajú sa po nových kontraktoch aj za hranicami. Naším spoločníkom po svete obchodu je obchodný riaditeľ Nealko Oravanu Ing. Peter Barkoci. Najskôr niekoľko štatistických údajov: „Začínali sme v roku 1995 s výrobou a distribúciou sirupov pod značku Nealko Oravan. Dva roky sme fungovali v prenajatých priestoroch, potom sme sa vo februári 1998 pustili do výstavby súčasného areálu našej firmy v priemyselnej zóne obce Podbiel. Nasledujúci rok - 1999 sme sa definitívne presťahovali a začali s výrobou nealko nápojov. Tak, ako sa rozširovali naše podnikateľské zámery, museli sme vybudovať ďalšie skladovacie i výrobné kapacity.“

A aké je postavenie spoločnosti v súčasnosti?

„Nealko Oravan patrí k najväčším producentom cukrových sirupov na Slovensku. „V sýtených nealko nápojoch pociťujeme väčšiu a tvrdšiu konkurenciu, avšak snažíme sa udržať krok s poprednými výrobcami. Našimi odberateľmi sú súkromné veľkoobchody, ako aj nadnárodné spoločnosti,“ stručne charakterizuje súčasný stav Ing. Barkoci. Samozrejme, každý ambiciózny výrobca sa usiluje zaujať svojimi výrobkami nielen domáceho spotrebiteľa, ale nájsť nových odberateľov v zahraničí. Nie je to ľahké, pretože tie sú obsadené silnými značkami. „Našou výhodou môže byť cena. Zákazníka chceme zaujať aj širokým sortimentom, kvalitou a servisom. Vývoj na trhu - nástup zahraničných subjektov, združovanie sa slovenských subjektov do väčších celkov - nás prinútil k nákupu technológie na vyfukovanie PET fliaš, takže sme nezávislí od dodávateľov. Máme vlastnú autodopravu, čo sa tiež pozitívne prejavuje na cene našich výrobkov.“

Slovenský trh je zaplavený značkami svetových výrobcov, nie vždy v zodpovedajúcej kvalite. Predsa však u zákazníka bodujú lepším dizajnom, agresívnou reklamou a pod. Ing. Barkoci je stručný: „Už som definoval, čím sa môžeme presadiť. Nad všetko staviam kvalitu a servis pre zákazníka - to naozaj v konečnom dôsledku rozhoduje. V súčasnosti sa pripravujeme na systém riadenia kvality ISO 9002, pretože bez tohto certifikátu sme pre zahraničných obchodných partnerov nezaujímaví.“

Nealko Oravan, s. r. o., vyrába široké spektrum výrobkov jednak v diskontných, ako aj v kvalitatívne vyšších radoch. Vo finálnom štádiu je príprava na výrobu kvalitných limonád s podielom ovocných štiav, vitamínových, respektíve energetických nápojov. To všetko si vyžiada zvýšené náklady na dobudovanie technológií, inováciu. Samozrejme, v tejto súvislosti je dôležitá aj cenová politika. Ing. Barkoci približuje spotrebiteľské zvyklosti domáceho trhu, keď cena pri nákupe je prioritná. „Tlak na ceny vyvíjajú nielen nadnárodné spoločnosti, ale aj slovenské subjekty. Výrobca, žiaľ, obchodu nemôže diktovať ceny, ten sa zväčša prispôsobuje požiadavkám odberateľa. Spotrebiteľ však často nevie, že obchodným partnerom platíme za rôzne služby (umiestnenie na pultoch, marketingová spolupráca, propagácia, tlač letákov atď.). Nesťažujeme sa, jednoducho vieme, že ak sa chceme presadiť na trhu, musíme výrobu prispôsobiť tomuto trendu.“ Súdiac podľa hospodárskych výsledkov, Nealko Oravan sa na trhu usadil, teraz hodlá urobiť všetko pre zvyšovanie svojho podielu na domácom trhu a zvyšovať kvalitu svojich výrobkov, aby obstáli v najtvrdšej konkurencii.

„Tieto prípravy spájame s ambíciami SR vstúpiť do Európskej únie. Vstupom do EÚ očakávame zvýšené konkurenčné prostredie, avšak máme záujem presadiť sa aj v tvrdých podmienkach EÚ,“ približuje ďalšie smerovanie spoločnosti Ing. Barkoci.

Eleonóra Bujačková

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.