Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Inwest Forum

Dňa 26. septembra 2001 sa v Londýne uskutočnilo Inwest Forum, na ktorom sa zúčastnilo okolo 120 predstaviteľov rôznych investičných, podnikateľských a diplomatických subjektov. Slovensko reprezentovala poradkyňa podpredsedu vlády SR Katarína Mathernová, poradca predsedu vlády Alan Sitár, generálna riaditeľka SARIO Naďa Haberová a ďalší. Z plánovaných oficiálnych vládnych predstaviteľov krajín V4 na čele s podpredsedom vlády SR Ivanom Miklošom sa zúčastnil len maďarský námestník ministra financií ako jediný. Česká strana nemala v úvodnom paneli zastúpenie. Poľsko v hlavnej časti Fóra reprezentoval ministerský radca ZÚ PR. Účastníci pritom očakávali podpredsedu vlády a ministrov.

Pri vystúpení niektorých predstaviteľov krajín V4 sa vo veľkom rozsahu prelínali mnohé investičné stimuly a charakteristiky jednotlivých krajín, ktoré mali pôsobiť ako „atraktíva“ pre zahraničných investorov (napr. vysokokvalifikovaná a lacná pracovná sila, strategické umiestenie v srdci Európy, colné a daňové stimuly, uzavreté kapitoly prístupového procesu do EÚ atď.). Je zrejmé, že takáto akcia si vyžaduje vyšší stupeň koordinácie v záujme skvalitnenia produktu pre prítomného investora.

Určitý vplyv na toto podujatie mali aj teroristické útoky v USA, ktoré v spojitosti s blížiacou sa globálnou ekonomickou recesiou nevytvárali optimistické vonkajšie prostredie na investovanie ako také, hoci krajiny strednej a východnej Európy sú v súčasnosti klasifikované ako bezpečné teritóriá so sľubným ekonomickým potenciálom a s nízkym rizikom. Inwest Forum v určitej miere tiež reflektovalo presun termínu z júna, ktorý sa uskutočnil najmä pre posunutie všeobecných volieb v Spojenom kráľovstve, ale aj viaceré nepotvrdené účasti oficiálnych predstaviteľov MR, PR a ČR a presýtenosť Londýna investičnými prezentáciami kandidátskych a iných krajín snažiacich sa o zväčšenie prílevu zahraničných investícií.

Podujatie ako celok bolo niektorými britskými predstaviteľmi hodnotené dobre, so splnením ich očakávaní.

OBEO Londýn

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.