Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Logica - svetový dodávateľ softvérových riešení

Britská spoločnosť Logica je svetovým dodávateľom softvérových riešení a systémový integrátor. Sústreďuje sa na dodávky opakovateľných riešení s vysokou pridanou hodnotou najmä v oblasti telekomunikácií, finančných služieb, energetiky a priemyslu. V súčasnosti má Logica pobočky v 30 krajinách a bola zaradená medzi 100 britských firiem s najvyššou trhovou kapitalizáciou.

Česká pobočka spoločnosti Logica bola založená v roku 1995 a v súčasnosti zamestnáva viac ako 450 zamestnancov. Včlenenie českej pobočky do celosvetovej siete umožňuje spoločnosti Logica ponúkať zákazníkom portfólio služieb, produktov a know-how svetovej skupiny. Významnou konkurenčnou výhodou spoločnosti Logica je tiež znalosť lokálnych pomerov v spojení zo svetovými skúsenosťami skupiny, preto Logica otvára pobočky už aj na Slovensku a v Maďarsku. Spoločnosť Logica momentálne realizuje projekt Operátora trhu s elektrickou energiou v Českej republike, kde sa pripravuje od 1. 1. 2002 otvorenie trhu s elektrickou energiou pre zákazníkov s celoročnou spotrebou väčšou ako 40 GWh.

Aj na Slovensku sa už naštartoval proces otvárania nového a konkurenčného prostredia v elektroenergetike pre súčasné, ako aj novovznikajúce alebo transformujúce sa spoločnosti. Slovenská republika uzavrela na rokovaniach s EÚ kapitolu energetika. Súčasťou tejto kapitoly je aj podmienka liberalizovať trh s elektrickou energiou aj na Slovensku.

Účastníkmi trhu na Slovensku v blízkej budúcnosti budú výrobcovia elektrickej energie (SE, a.s.), nezávislí výrobcovia, ďalej prevádzkovatelia distribučných sústav (ZSE, SSE a VSE), prevádzkovateľ prenosovej sústavy (pripravovaná spoločnosť SEPS), obchodníci s elektrickou energiou a oprávnení zákazníci. Tými budú od budúceho roka spotrebitelia s ročnou spotrebou vyššou ako 100 Gwh, čo sa bude týkať približne dvadsiatich spoločností. Trh sa bude postupne liberalizovať aj pre kategórie odberateľov nad 40 až po 9 Gwh a vo vzdialenejšej budúcnosti aj pre maloodberateľov.

Spoločnosť Logica na základe skúseností a znalostí z otvárania trhov vo svete vyvinula experimentálny simulačný model eXsimo, pomocou ktorého možno overovať a testovať funkčné a legislatívne mechanizmy pripraveného trhového modelu. Systém simuluje tie činnosti operátora trhu s elektrinou a ostatných účastníkov trhu, ktoré pre neho vyplývajú zo zákona a z pripravovaných pravidiel pre obchodovanie s elektrickou energiou.

Z technického hľadiska je systém eXsimo modulárna a ľahko konfigurovateľná aplikácia. Predstavuje www aplikáciu, ktorá pracuje na protokoloch http, HTTPS a SSL, čím je zaistená bezpečná komunikácia cez internet.

Systém eXsimo je určený pre odbornú verejnosť ako všestranný nástroj na získanie praktických zručností. Môže byť tiež využitý ako experimentálny model na overenie pripravovaných pravidiel obchodovania s elektrickou energiou. V najbližších týždňoch bude systém eXsimo nainštalovaný v školiacom stredisku spoločnosti VÚJE Trnava, a. s. - inžinierska, projektová a výskumná organizácia.

Ďalšími produktmi, ktoré spoločnosť Logica ponúka v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva, sú napríklad systémy Prodis - systém pre riadenie veľkoobchodného trhu s plynom a SFVOT - systém pre finančné vyrovnanie operátora trhu.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.