Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Dvojsmerná križovatka obchodu

Laurie Farmer: Pomáhame britským aj slovenským firmám

Britská obchodná komora na Slovensku sa snaží rozvíjať vzájomný obchod medzi slovenskými a britskými podnikateľskými subjektmi celou škálou svojich služieb a aktivít, čím pôsobí ako dvojsmerná križovatka. Teda nepodporuje len britské investície na Slovensku, ale pomoc poskytuje aj slovenským firmám hľadajúcim vhodného partnera. Na podrobnosti činnosti sme sa opýtali jej predsedu predstavenstva Laurie Farmera.

Akú úlohu zohráva Britská komora na Slovensku a aké služby poskytuje svojim členom a nečlenom?

- Prvoradou úlohou je podporovať vzájomný obchod medzi Slovenskom a Veľkou Britániou tým, že podporujeme britské firmy pri ich investovaní a vstupe na slovenský trh. Britská komora na Slovensku však bola založená aj s cieľom pomoci britským a slovenským firmám, aby rozvíjali obchod v oboch smeroch. Aj preto by sme v budúcnosti radi pracovali systémom väčšej integrácie medzi jednotlivými obchodnými komorami, teda Britskou obchodnou komorou na Slovensku spolu s komorami v jednotlivých mestách vo Veľkej Británii. Radi by sme posilnili tiež cezhraničný obchod medzi Veľkou Britániou a Slovenskom, a to s pomocou práve spolupráce viacerých obchodných komôr. Hoci Britská komora funguje ako zjednocovateľ záujmov britských firiem na Slovensku, snažíme sa integrovať aj slovenské a dokonca aj nadnárodné firmy.

Môžu sa teda slovenské subjekty zúčastňovať na aktivitách komory?

- Áno, dokonca jednou z noviniek našej komory je aj to, že sme rozšírili členstvo v komore o slovenské podnikateľské subjekty, ktoré oboznamujeme so všetkými možnosťami, ktoré môžu využiť pri vzájomnom obchode s britskými partnermi, resp. pri hľadaní si takéhoto partnera. Poskytujeme obchodné informácie, zoznam firiem a možností obchodovania či investovania, zoznamy bánk, právnikov, advokátov, výstav, obchodných misií a pod. Snažíme sa pôsobiť celoslovensky, pretože musím priznať, že Slovensko je veľmi zaujímavá krajina, avšak všetok biznis sa zatiaľ sústreďuje v Bratislave a jej okolí.

Hovorili ste o presadzovaní záujmov vašich členov. S akým výsledkom?

- Skutočne, významnou črtou komory je, že môže určitým spôsobom lobovať, resp. predkladať vláde či príslušným ministerstvám a patričným orgánom miestnej samosprávy návrhy týkajúce sa zlepšenia podnikateľskej legislatívy, navrhnúť kroky na uľahčenie podnikania a zlepšovanie podnikateľského prostredia. Zoficiálňujeme požiadavky našich členov, na ktoré už miestne úrady či dokonca vláda odpovedajú, pretože sme im partnerom. Zároveň aj oni sa obohacujú o skúsenosti v podnikaní našich členov, ktorými sú nielen malé a stredné, ale aj globálne firmy.

Aké sú teda možnosti vzájomnej spolupráce?

- Vzťahy medzi oboma krajinami sa vyvíjajú skutočne dobre. Pravdou však je, že Británia je geograficky značne vzdialená od Slovenska a geografická poloha robí na obchode veľa. Pozrite sa len na hlavných obchodných partnerov Slovenska, v prvom rade tam figuruje Rakúsko. Pokiaľ ide o vzájomný obchod, myslím, že je tu ešte jedna významná črta: britské firmy sú v obchode značne konzervatívne. Preferujú pohodlný a bezpečný obchod. Keďže sme nepolitická organizácia, snažíme sa najmä presadiť do vzájomného obchodu určité štandardy podnikateľskej praxe.

Slávka Blazseková

Kontakt:

Britská obchodná komora na Slovensku

Cukrová 14

813 39 Bratislava

tel.: 59324153

fax: 52920371

www.britcham.sk

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.