Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Zahraničný obchod

EÚ predstavuje najvýznamnejšieho obchodného partnera Spojeného kráľovstva (SK), do ktorej táto krajina v roku 1999 vyviezla asi 58 % svojej produkcie a z EÚ prijala asi 53 % celkového dovozu, pričom najvýznamnejšími partnermi z EÚ sú Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Írsko a Belgicko. USA predstavujú pre SK najväčší exportný trh spomedzi jednotlivých krajín, zatiaľ čo Nemecko ako jeden s najvýznamnejších obchodných partnerov je najväčším dovozcom do Británie. V roku 2000 sa obchod s krajinami poznačenými ázijskou krízou začal zotavovať.

Na celkovom obrate zahraničného obchodu Spojeného kráľovstva sa Slovensko podieľa hodnotou asi 0,09 %, pričom podiel SR na celkovom dovoze do SK je asi 0,07 % a podiel exportu SK do SR z jeho celkového objemu predstavuje 0,1 %.

OBEO Londýn

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.