Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Clá, dovozný a vývozný režim

Dovozný a vývozný režim Spojených štátov amerických je závislý od kvality a rozsahu obchodných vzťahov s príslušnou krajinou a jej príslušnosťou k medzinárodných ekonomickým a obchodným organizáciám. USA poskytujú členským krajinám WTO automaticky doložku najvyšších výhod. Tieto vzťahy sú v súčasnosti označované ako trvalé normálne obchodné vzťahy. To je aj prípad SR.

Colný režim USA sa riadi zákonom (Tariff Act) z roku 1930, ktorý stanovuje pravidlá vypočítavania dovozných ciel. Clá sa vypočítavajú z cien tovaru, nákladov na balenie, honorárov, provízií a príjmov z ďalšieho predaja. Preprava, montáž a technická pomoc sa do výpočtu nezahŕňa. Priemerná colná sadzba je v súčasnosti asi 4,5 %, avšak každoročne je znižovaná v súlade so záväzkami USA vo WTO. Harmonizovaný colný sadzobník USA je dostupný na internetovej stránke Komisie Spojených štátov pre medzinárodný obchod (United States International Trade Commission na: http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html

Americkým colným orgánom musia byť predložené nasledujúce doklady do piatich dní po prekročení hraníc USA:

1. Obchodná faktúra vývozcu, ktorá obsahuje:

- prístav, cez ktorý tovar prichádza do Spojených štátov,

- podrobný opis tovaru (názov každého druhu dovážaného tovaru, označenie jednotlivých časti zásielok, množstvo a hmotnosť, cena, spôsob platenia),

- náklady spojené so zásielkou – obal, poistenie, dopravné, provízie a zľavy,

- krajinu pôvodu tovaru, miesto určenia, mena kupujúcich, predávajúcich a dopravcov;

- faktúra musí byť v anglickom jazyku alebo s priloženým anglickým prekladom,

- váhy a miery môžu byť vyjadrené v systéme mier krajiny vývozcu alebo v systéme mier a váh USA.

2. Baliace listy;

3. Letecký nákladný list, konosament alebo iný doklad o vlastníctve tovaru;

4. Vstupný colný manifest (formulár č. 7533);

5. Príp. ďalšie dokumenty požadované podľa druhu tovaru.

Všetky údaje musia byť napísané strojom, nie ručne. Po splnení všetkých požiadaviek prepustí Colná služba tovar na územie USA, dovozca vyplní formulár č. 7501 a zaplatí colné poplatky do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. V praxi si americké dovozné firmy najímajú na prevedenie dovozných colných transakcií tzv. colných agentov (brokerov), ktorí sú špecialisti a majú skúsenosti s vyplňovaním komplikovaných tlačív. Poplatky za využívanie ich služieb sú primerané.

Pozn.: Tovar slovenského pôvodu dovážaný do USA sa musí označiť v jednom z nasledujúcich troch variantov: Slovak Republic, Slovakia, Slovak Rep.

Zóny voľného obchodu (ZVO) v USA: V každom z 50 štátov Únie existuje niekoľko zón voľného obchodu. ZVO sú oblasti na americkej pôde, do ktorých môže byť dodávaný dovážaný alebo americký tovar s cieľom rôznych aktivít, od skladovania až po jeho kompletizovanie alebo výrobu. Vzhľadom na veľký počet ZVO odporúčame navštíviť príslušnú internetovú adresu, na ktorej je ich kompletný zoznam: www.ia.ita.doc.gov/ftzpage

Peter Ľach

Vedúci OBEO Veľvyslanectva SR v USA

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.