Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

IBM investuje na Slovensku

Medzinárodné centrá IBM na Slovensku

Vo februári roku 1994 vzniklo na Slovensku prvé medzinárodné centrum IBM. Bolo ním Catia Competence Center. Medzinárodné kompetenčné centrum „Catia Competence Center“ pôsobí pre teritórium strednej a východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky s výnimkou Juhoafrickej republiky. Cieľom centra je vytvoriť regionálne stredisko podpory pre predaj, technickú podporu a marketing produktových skupín CATIA, ENOVIA a DELMIA, ktoré vyvíja spoločnosť Dassault Systemes. V rámci pôsobenia na Slovensku bolo vytvorených niekoľko projektov spolupráce s univerzitami. Medzi najvýznamnejších zákazníkov na Slovensku patria spoločnosti, ktoré pôsobia buď priamo, alebo dodávateľsky v automobilovom a leteckom priemysle, napr. SULE-IKS, VSŽ, Považské strojárne v Považskej Bystrici, SEC.

Dassault Systemes je popredná spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá vyvíja softvérové riešenia typu PLM (Product Lifecycle Management - riadenie životného cyklu produktov) a dodáva na trh riešenia e-business určené na budovanie digitálneho podniku. Riešenia spoločnosti Dassault Systemes sú určené na návrh a simuláciu celého životného cyklu produktu od jeho náčrtu až po zavedenie do prevádzky. Riešenia CATIA, DELMIA a ENOVIA sú určené na podporu procesov v jednotlivých hospodárskych odvetviach s cieľom rozvinúť kreativitu a inováciu návrhu, znížiť čas vývojového cyklu, zlepšiť kvalitu produktu a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť. CATIA podporuje definíciu digitálneho produktu a simuláciu, DELMIA poskytuje riešenia na definíciu a simuláciu výrobného procesu a ENOVIA dodáva riešenia na riadenie digitálneho podniku. Kombinovaná integrácia uvedených produktov vytvára model, ktorý podporuje opätovné využitie podnikového duševného vlastníctva.

V roku 2000 spoločnosť IBM pristúpila na rozšírenie svojej siete medzinárodných centier na Slovensku zriadením CSO Centra IBM. Centrum bolo oficiálne zriadené 3. apríla 2000 a slávnostne otvorené 12. septembra 2000 za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Petra Magvašiho. Dôvodom na zriadenie centra v sídle spoločnosti IBM Slovensko v Bratislave je jej strategická pozícia v strednej Európe, ako aj zvýšenie účinnosti infraštruktúry, ktorá poskytuje podporu z jedného miesta. CSO centrum bolo zriadené v apríli 2000, uvedené do produktívnej prevádzky v júli 2000 a v súčasnosti zamestnáva okolo 50 ľudí. V priebehu roku 2001 sa predpokladá mierny nárast počtu zamestnancov s výhľadom na ďalšie rozšírenie. Náplňou CSO Centra je výkon množstva procesov vrátane realizácie objednávok, fakturácie, pohľadávok, poskytovanie služieb zákazníkom, ako aj obchodníkom v jednotlivých krajinách. CSO centrum podporuje krajiny strednej a východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky.

Koncom roku 2000 pribudli k sieti medzinárodných centier na Slovensku aj Business Partner Support Organisation, Worldwide Announcement Centre a Fixed Assets Centre.

Ako prezrádza sám názov centra Business Partner Support Organisation (BPSO) - poskytuje rozsiahlu podporu obchodným partnerom IBM v oblasti predaja, objednávok, fakturácie HW, SW a služieb na medzinárodnej úrovni.

Fixed Assets Centrum - centrum zamerané na evidenciu a správu hmotného investičného majetku IBM, teritoriálne pokrýva krajiny strednej a východnej Európy, s postupným rozširovaním kompetencií na krajiny Blízkeho východu a Afriky

Worldwide Annoncement Center - centrum, ktoré zodpovedá za kvalitu poskytovaných informácii týkajúcich sa ohlásenia a uvedenia nových produktov v oblasti hardvéru a softvéru. Pracovníci centra udržiavajú aktuálne údaje v databázach slúžiacich zákazníkom IBM, ako aj obchodným partnerom a obchodným zložkám IBM. V súčasnosti centrum pokrýva teritórium Európy, Blízkeho východu a Afriky.

Storage Solution Group

je momentálne najmladším medzinárodným centrom IBM vytvoreným na Slovensku. Poskytuje technickú a obchodnú podporu aktivít súvisiacich s dodávkami pamäťových zariadení, projektov, hardvéru, softvéru a služieb od spoločnosti IBM. Zvyšovanie nárokov na výpočtové systémy a s tým súvisiace aj zvyšovanie nárokov na uskladnenie a zabezpečenie pre firmy životne dôležitých dát si vyžiadalo príchod vysokokvalitných pamäťových zariadení. Rozdeľujeme ich do troch skupín - diskové systémy, páskové systémy a optické systémy. Každý z týchto systémov má svoje parametre, ako napr. rýchlosť ukladania a vyberania dát, hustota zápisu, ochrana zápisu, životnosť média, rozširovateľnosť a pod.

V súčasnosti sa najviac osvedčilo kombinovať tieto zariadenia, vzájomne ich zapojiť spolu s komunikačnými zariadeniami do siete SAN - Storage Area Network.

Divízia Storage Solution bola vytvorená na Slovensku koncom roku 2000 a jej tím bol zostavený z popredných odborníkov, ktorí získali svoje odborné znalosti a skúsenosti počas svojho niekoľkoročného pôsobenia v IBM na Slovensku. Podobne ako už spomínané centrá IBM, Storage Solution Division podporuje región strednej a východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky.

V medzinárodných centrách IBM na Slovensku je dnes zamestnaných vyše 100 osôb.

V roku 2001 plánuje IBM posilnenie svojich aktivít na Slovensku a v okolitých krajinách zriadením ibm.com centra, ktorého súčasťou budú činnosti spojené s telemarketingom a telesales (predajom produktov prostredníctvom telefonických operátorov). Bratislavské ibm.com centrum bude pokrývať svojimi aktivitami okrem Slovenska aj Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Slovinsko.

IBM Slovensko, s.r.o.

Hanulova 5/b

844 75 Bratislava

tel: 69257111

fax: 64286728

www.ibm.com/sk

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.