Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Potreba správnych informácií

Obojstranný záujem o vyhľadávanie obchodných partnerov

Americké ministerstvo obchodu - Oddelenie pre strednú Európu (CEEBIC) - prevádzkuje aj pre slovenských podnikateľov bezplatný program Central and Eastern Europe Partnership Opportunities (CEEPO). Program sa realizuje prostredníctvom obchodného oddelenia ministerstva a jeho hlavnou náplňou činnosti je vyberať vhodné malé a stredné podniky na Slovensku, ktoré majú záujem spolupracovať s americkými partnermi v oblasti amerických investícií na Slovensku, vytvárania spoločných podnikov, pri hľadaní dodávateľov technológií, know-how alebo získavania licencií. CEEBIC umožňuje jednorazové uverejnenie informácií o „kontaktuchtivých“ slovenských podnikoch v mesačnom bulletine CEEPO, ktorý odoberá približne 9000 amerických firiem.

Podľa obchodného špecialistu Mariána Volenta z obchodného oddelenia Veľvyslanectva USA na Slovensku vhodnou príležitosťou na získavanie nových kontaktov pre slovenských podnikateľov je návšteva webovej stránky www.thomasregister.com. Je to jedna z najrozsiahlejších databáz amerických firiem a prístup do nej je po registrácii bezplatný. Dodal, že za posledné dva-tri roky záujem Slovákov o vyhľadávanie databáz, zaujímavých adries či konkrétnych obchodných partnerov v USA prostredníctvom ich oddelenia stúpol, pričom slovenskí záujemcovia obchodné oddelenie najčastejšie kontaktujú elektronickou formou a telefonicky. V krátkej budúcnosti Ministerstvo obchodu USA a obchodné oddelenia na amerických ambasádach ponúknu nový produkt aj pre neamerické spoločnosti. Má názov Gold Key Service USA a ide o služby, ktoré pomôžu aj slovenským podnikateľom nájsť konkrétnych amerických partnerov, dodávateľov služieb a produktov na základe ich vlastných predstáv a požiadaviek. Slovenskí podnikatelia by si však mali uvedomiť, že služby obchodného oddelenia Veľvyslanectva USA sú financované americkými daňovými poplatníkmi a prioritným záujmom obchodného oddelenia je podporovať proexportnú politiku USA. Aj preto služby v rámci programu Gold Key Service USA budú sprostredkované za príslušnú finančnú odmenu.

Sprostredkovateľská služba je v podstate jednoduchá. Na základe žiadosti slovenskej strany obchodné oddelenie podrobne spracuje profil firmy hľadajúcej amerických partnerov. Profil sa rozošle na vopred vytypované oddelenia Ministerstva obchodu USA, do konkrétnych štátov Americkej únie, podľa prípadu sa zverejní celoplošne. Tzv. Export Assistance Center vyselektuje niekoľko najvhodnejších potenciálnych kandidátov a na základe ich kladného záujmu našej firme umožní prvý kontakt s nimi. Služba funguje aj opačne v rámci programu Gold Key Service pre americké firmy hľadajúce výrobné alebo distribučné možnosti na Slovensku.

„Veľmi dôležité je uviesť správne informácie a nezabúdať si obnoviť zmenené údaje o vlastnej spoločnosti v obchodnom registri, databázach firiem a vo vlastných webstránkach,“ odkazuje Marián Volent slovenským firmám. Lebo správy o firmách sa podávajú na základe údajov z týchto databáz, a keď sú tieto zastarané či nesprávne, vzniká veľa zbytočnej práce a chaosu. „Slovenskí podnikatelia sú veľakrát neúspešní práve pre nedostatok informácií o sebe, o svojich produktoch a službách, čo nakoniec vedie k nezaradeniu do databáz,“ upozorňuje M. Volent.

Zo skúseností obchodného oddelenia vyplýva, že zo strany amerických subjektov pri obchodnom prenikaní na Slovensko je najväčší záujem o komodity v oblasti strojárstva, farmaceutického priemyslu, spotrebného tovaru, informačných technológií a technológií pre energetiku, textilného priemyslu, chemického priemyslu a v neposlednom rade aj kozmetického priemyslu. Slováci by do USA najradšej vyvážali polotovary a suroviny. Dôležité odporučenie pre slovenské firmy: tovar by mal byť certifikovaný v súlade s normami platnými v USA a mal by byť „šitý na mieru“ americkým podmienkam, teda tamojšiemu meraciemu systému (v inchoch, librách, galónoch a podobne). Pre slovenských odberateľov amerických produktov a služieb sa tiež odporúča vykonať podrobný marketing slovenského trhu, aby sa nestalo, že náklady na certifikáciu dovážaných tovarov či neznalosť už existujúceho konkurenčného prostredia napokon prevýšia zisk z predaja. „Veľa ráz firmy podnikajú naslepo. A v konečnom dôsledku sú stratové alebo spolupráca s americkými partnermi nie je úspešná,“ tvrdí Marián Volent.

Iaromír Novák

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.