Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Systém preferencií

SR využíva Všeobecný systém preferencií (GSP) Spojených štátov amerických od 1. januára 1993. Podstatou tohto programu, ktorý sa od 29. 5. 1991 vzťahoval na ČSFR, je bezcolný dovoz výrobkov zo 149 dezignovaných krajín do USA.

V súčasnosti benefituje z programu GSP USA 149 krajín zaradených do troch skupín: nezávislé krajiny (v tejto skupine je Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva); závislé krajiny a teritóriá (napr. Aruba, Falklandské ostrovy, Gibraltár, Holandské Antily); združenia krajín (Andská skupina, ASEAN a CARICOM). Osobitne sú ešte vybrané najmenej rozvinuté krajiny sveta (napr. Bangladéš, Benin, Bhutan, Haiti, Nepal, Somálsko).

V roku 1999 dosiahla hodnota tovaru slovenského pôvodu dovezeného do USA v rámci GSP 43,8 mil. USD, čo predstavovalo 25,9-percentný podiel na celkovom dovoze slovenského tovaru do USA, ktorý predstavoval 169 mil. USD. Americkí dovozcovia tovaru však mohli v skutočnosti žiadať bezcolný dovoz tovaru v rámci GSP až do výšky 78,4 mil. USD, čo by predstavovalo 46,4-percentný podiel z celkového vývozu tovaru slovenského pôvodu do USA! Je škoda, že americké dovozné firmy nepožiadali o zohľadnenie výnimky týkajúcej sa GSP vo všetkých prípadoch (je to ich povinnosť, nie povinnosť slovenského vývozcu).

Veľmi pravdepodobne k celému problému prispel aj opakovaný nerozhodný prístup amerického Kongresu, ktorý schválil ďalšie predĺženie systému GSP až koncom novembra 1999, tentoraz až na obdobie 2 rokov a 3 mesiacov, t. j. až do 30. septembra 2001 so spätnou platnosťou od 1. 7. 1999.

Program GSP sa vzťahuje na 4468 položiek Harmonizovaného colného sadzobníka USA. Jednotlivé položky sú rozlíšené na základe osemmiestneho číselného kódu. V colnom sadzobníku sú položky, na ktoré sa program vzťahuje, označené písmenom „A” v stĺpci označenom „Special”. V praxi žiada o dovoz v rámci programu GSP americký dovozca, na základe čoho neplatí colné poplatky.

Základnými podmienkami pre dovoz v rámci programu GSP USA sú:

1. Výrobok musí byť zaradený na zoznam GSP.

2. Výrobok musí pochádzať z dezignovanej krajiny.

3. Krajina beneficienta musí byť oprávnená vyvážať daný výrobok v rámci GSP.

4. Výrobok musí spĺňať požiadavky na pridanú hodnotu (min. 35 %).

5. Výrobok musí byť dovezený priamo z danej krajiny do USA.

6. Dovozca musí požiadať o preferenčné zaobchádzanie v rámci programu GSP.

Pôvodne bol rozhodujúcim faktorom pre zaradenie krajiny do programu GSP limit stanovený ročným príjmom hrubého národného produktu na obyvateľa v USD. V roku 1985 bol tento limit stanovený na 8500 USD. Ďalej sú určité obmedzenia stanovené výškou podielu na celkovom dovoze konkrétneho tovaru do USA a stanovením hodnotového stropu (tzv. competitive need limits). Na rok 2000 platí a vzťahuje sa to aj na dovozy zo SR, že hodnota výrobku z jednej krajiny, ktorý môže byť dovezený do USA v rámci programu GSP, nesmie presiahnuť v kalendárnom roku výšku 95 miliónov USD. Na rok 2001 bol tento limit stanovený na 100 mil. USD. Súčasne podiel dovozu konkrétneho výrobku na americkom trhu nesmie prekročiť 50-percentného hranicu.

Rady pre slovenských vývozcov

Napriek tomu, že je to povinnosť americkej dovoznej firmy, bolo by vhodné, aby si slovenské firmy overili, či pri vývoze ich tovaru do USA sa na vyvážanú komoditu vzťahuje Všeobecný systém preferencií USA a následne na tento fakt upozornili americkú firmu, s ktorou spolupracujú. Slovenská vývozná firma ďalej kooperuje tým spôsobom, že pre colné úrady vystaví dokumentáciu na formulári GSP v anglickom jazyku prostredníctvom SOPK.

Informácie o Všeobecnom systéme preferencií USA vrátane zoznamu všetkých položiek, na ktoré sa vzťahuje colné oslobodenie v rámci programu, je k dispozícii na internetovej stránke Úradu obchodnej predstaviteľky Spojených štátov: http://www.ustr.gov/reports/gsp/index.html

Slovenský vývozca by si mal overiť tento fakt v Harmonizovanom colnom sadzobníku USA na internetovej stránke Komisie USA pre medzinárodný obchod na:http://dataweb.usitc.gov/SCRIPTS/tariff/toc.html

Peter Ľach

vedúci OBEO, Veľvyslanectva SR v USA

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.