Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Bez informačných systémov firma neprerazí

Spoločnosť SAP, ktorá vznikla v Nemecku v roku 1972, dnes patrí medzi svetových lídrov v podnikových informačných technológiách a e-biznise. Na Slovensku a vôbec v krajinách strednej a východnej Európy získala prvého zákazníka začiatkom 90. rokov, presnejšie v roku 1992, keď o jej informačné systémy prejavili záujem v SCP Ružomberok. Následne na Slovensku SAP otvorilo organizačnú zložku a od 1. februára 1998 otvorila samostatnú pobočku. Ako stopercentná dcéra SAP AG má SAP Slovensko silnú stabilitu rozvoja, prílev potrebných prostriedkov a know-how. O trendoch v oblasti informačných systémov riadenia sme sa pozhovárali s Petrom Mandom, riaditeľom Oddelenia obchodu a marketingu SAP Slovensko, s. r. o.

SAP je známa predovšetkým informačnými podnikovými systémami a podporou rozbehu e-commerce na Slovensku. Čo ponúkate v oblasti informačných podnikových systémov?

- SAP je v prvom rade dodávateľom, resp. výrobcom informačných systémov pre riadenie organizácií. Informačné systémy sú dynamickou oblasťou, takže prechádzajú vývojovými stupňami. Aj SAP vo svojej tridsaťročnej histórii prešla vývinovými stupňami. V 70. a 80. rokoch sa trend sústreďoval na riadenie a znižovanie interných nákladov, na hľadanie spôsobu, ako organizácia môže fungovať s obmedzením finančných prostriedkov, ale so zvýšením produkcie, teda aj efektivity. To bol prvý vývinový stupeň, keď sa oblasti pokrývané samostatnými aplikáciami - programami pre financie, riadenie, nákup, predaj, personalistiku či mzdy - začali spájať a vytvárať integrované systémy (ERP systémy), pričom poukázali na miesta, kde má organizácia najmenej efektívnu časť výrobného reťazca. Postupne sa záujem firiem presunul na oblasť zvyšovania hodnoty. Svoj záujem sústreďovali smerom von, a to hľadaním nových obchodných možností a oslovovaním zákazníka, ponukou lepšieho tovaru, avšak lacnejšie a s rýchlejším dodaním. V súčasnosti vo svete prevláda trend elektronizácie a automatizácie činností organizácií, t. j. e-commerce. SAP sa vyvýjala v súlade s týmito trendami.

Čo v prípade, ak firma informačnými systémami nedisponuje?

- Ak nemá spomínané oblasti pokryté informačnými systémami, nemá ani informácie o tom, v akom stave ich organizácia je, alebo čo zákazníci chcú. A to spravidla nesie riziko nepredajnosti svojich výrobkov. Či už z dôvodu nekvality, neadekvátnej ceny alebo nesprávneho času či predajného miesta.

Jedným z vašich najvýznamnejších klientov využívajúcich informačné systémy sú aj Slovenské telekomunikácie (ST). O aký balík služieb mali záujem a aké sú výhody SAP Slovensko v porovnaní s konkurenciou?

- ST sú jedným z viac ako sto organizácií, ktoré na Slovensku používajú naše produkty. V oblasti telekomunikácií má SAP značné skúsenosti, veď väčšina telekomunikačných operátorov vo svete, či už prevádzkovateľov pevných alebo mobilných sietí využíva SAP (na Slovensku okrem ST aj Eurotel a Globtel). ST sa v roku 1999 pripravovali na vstup zahraničného investora, preto mali záujem prejsť internou reštrukturalizáciou v záujme zjednotiť interné finančné výkazníctvo, zjednotiť organizáciu aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov, zefektívniť interné procesy. V súčasnosti ST používajú systémy SAP v oblasti riadenia finančných tokov, materiálových tokov a riadenia ľudských zdrojov a miezd.

Pokiaľ ide o klientov SAP Slovensko, služby viac využívajú spoločnosti, ktorých materské firmy majú v iných krajinách s SAP skúsenosti, alebo sú to aj čisto slovenské firmy?

- Aj my interne rozdeľujeme našich zákazníkov na tzv. medzinárodných a lokálnych. Medzinárodní zákazníci sú takí, ktorí používajú naše produkty na základe rozhodnutia ich medzinárodnej centrály. Lokálni sú takí, kde padlo rozhodnutie o zakúpení systému na Slovensku. Miera komplexity informačných systémov medzinárodných zákazníkov je vyššia práve o medzinárodný aspekt (rôzne legislatívy, jazyky, zvyklosti), lokálni zákazníci kladú zase vyšší dôraz na krátkosť projektu nasadenia, cenu a dosiahnuté prínosy. Slovensko má v porovnaní so susedmi veľký podiel lokálnych zákazníkov, sčasti možno pre stále nízky prílev zahraničných investícií a teda nižší počet firiem s majoritným zahraničným kapitálom.

Aké je povedomie lokálnych klientov o využití informačných systémov?

- Zámerom SAP je informovať zákazníkov o najnovších trendoch. Svedčí o tom aj aktuálny SAP veľtrh v Lisabone - SAPPhire 2001 (22.-25. apríla 2001). Každoročne sa na podobných veľtrhoch zúčastňuje viac ako 50 účastníkov zo Slovenska. Na Slovensku ďalej využívame všetky dostupné komunikačné prostriedky na poskytnutie informácií o novinkách (konferencie, informačné dni, školenia, príspevky do odborných časopisov, a podobne). To čo sa však ukazuje ako nemenné je, že informačné systémy sú iba nástrojom pre dosiahnutie obchodných cieľov a nie cieľ samotný. Keď sa vrátim späť k ST, v ST si stanovili cieľ zefektívniť procesy a ako nástroj na ich zefektívnenie, bol vybraný informačný systém od SAP.

Je zrejmé, že budúcnosť patrí e-biznisu. Na Slovensku stále chýba legislatíva, pokiaľ ide napr. o elektronický podpis. Nekomplikuje to rozvoj vašich služieb?

- Malé krajiny ako Slovensko skôr inklinujú k vyčkávacej taktike. Platí to aj pre e-biznis, kde je určitá zdržanlivosť a sledovanie skúseností z iných krajín. Ak sa pozrieme na oblasť e-biznisu komplexnejšie, neexistenciou legislatívy o elektronickom podpise sme toho zatiaľ veľa nestratili, pretože je potrebné zlepšiť zároveň aj ďalšie oblasti, napr. štandardizácia výmeny dokladov, technická zdatnosť informačných systémov v mnohých slovenských organizáciách a pod. Až po vylepšení aj v týchto oblastiach, je možné očakaváť prínosy. V tomto smere však nepociťujeme komplikácie pri rozvoji našich služieb, SAP má dobrú pozíciu v oblasti elektronického obchodu a množstvo konkurenčných výhod.

Aké napríklad?

- To, čo dlhé roky charakterizovalo produkty SAP, je integrácia, teda nielen samostatné aplikácie, ktoré treba následne integrovať do virtuálneho systému, ale skutočný integrovaný systém. Spoločnosť SAP garantuje, že v budúcnosti jej produkty zostanú jeden ucelený celok. To je jedna z najväčších konkurenčných výhod. Mnohí dodávatelia sú špecializovaní v niektorej oblasti (napr. optimalizácia plánovania, riadenie vzťahov voči zákazníkom alebo dátových skladov), SAP ponúka tieto produkty ako ucelený celok. Ďalšou konkurenčnou výhodou je dlhá história. V oblasti IT pôsobí SAP skoro 30 rokov. A za tým sa skrýva stabilita, skúsenosti a erudovanosť. SAP je v oblasti informačných systémov pre riadenie organizácií dlhodobým lídrom.

Slávka Blazseková

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.