Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Huhn Industrietechnik Slowakei rozhodnutá expandovať

Výroba výliskov a výstrižkov z plechu predovšetkým pre automobilový priemysel, výrazný know-how a nemecké zázemie, dáva slovenskej firme Huhn Industrietechnik Slowakei (dcérska spoločnosť firmy Huhn Industrietechnik GmbH so sídlom v Drolshagene, ktorá je opäť 100-percentnou dcérskou spoločnosťou firmy Heinrich Huhn GmbH + Co) dôvod, aby expandovala a podmaňovala si aj slovenský trh.

Spoločnosť vznikla na Slovensku v septembri 1994, keď firma Pal-Inalfa, a. s. podpísala zmluvu s firmou Huhn Industrietechnik GmbH o založení spoločného podniku na výrobu posilňovačov bŕzd a iných kovových dielcov. V marci 1995 bola firma pod názvom PAL-HUHN, s. r. o., zapísaná do obchodného registra Bratislava vidiek. O rok nato, v decembri 1996, kúpila obchodný podiel od Pal-Inalfy, a. s., spoločnosť Inalfa Industrie Slo, spol. s r. o.

Vstup firmy Huhn Industrietechnik GmbH, ktorá v máji minulého roku prevzala obchodný podiel firmy Inalfa Industrie Slo, s. r. o., a premenovala ju na Huhn Industrietechnik Slowakei, mal pozitívny vplyv aj na orientáciu firmy. V súčasnosti rekonštruuje a stavia niektoré nové výrobné a administratívne priestory, pričom s nábehom novej výroby počíta spoločnosť v júli tohto roka. Know-how a najväčšie investície poskytuje práve firma Heinrich Huhn, ktorá dodá nástrojovo technický, kvalitatívno-technický a iný know-how na výrobu výliskov a výstrižkov z plechu najmä pre automobilový priemysel. Terajším najväčším zákazníkom firmy je momentálne Lucas Varity, spol. s r. o., Na roli 26, Jablonec n. Nisou, ktorá patrí ku koncernu TRW, ako aj ďalšie TRW – podniky, ktoré sa kontaktovali cez firmu Heinrich Huhn, Drolshagen. K potenciálnym partnerom sa v budúcnosti radia aj firmy ako Knott- Modra, Freudenberg a iné. Okrem toho sa plánuje v rámci štrukturálnej optimalizácie výroby preložiť práce zvlášť náročné na mzdy z Nemecka. Nová spoločnosť sa tak bude už plne koncentrovať na odbyt ňou vyrobených kovových dielcov na stredoeurópskom a východoeurópskom trhu.

Celkové základné imanie firmy dnes predstavuje 25 000 000 Sk. Konateľmi spoločnosti sú Roland Huhn a Henrieta Bojtošová.

Kontakt:

Huhn Industrietechnik Slowakei, spol. s r. o.

Staničná 1045

952 12 Vráble

tel: 087/6544335

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.