Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Schenck - skúsenosti, flexibilnosť a spoľahlivosť

Spoločnosť je aj v novom miléniu na špičke priemyselnej vážiacej techniky

“Naša spoločnosť, Schenck A.G. rozsahom svojej ponuky nemá globálnu konkurenciu. A už vôbec nie, pokiaľ ide o Slovensko. V oblasti diskontinuálnej techniky viem síce povedať niekoľko dodávateľov, ale každá z tých firiem by bola pravdepodobne konkurentom pre spoločnosť Schenck-Slovakia, s. r. o., len v niektorej oblasti, resp. komponentoch. Ale výrobcu, ktorý by pokryl komplexnými dodávkami každú z vymenovaných oblastí, ako to robíme my - a ešte pod hlavičkou dcérskej spoločnosti, teda nie autorizovaného predajcu či dodávateľa -, na Slovensku niet,” poznamenal skutočne len na okraj vedúci predaja a marketingu spoločnosti Schenck-Slovakia, s. r. o., Ing. I. Andris. Spolu s riaditeľom Ing. V. Handerom sa totiž zamerali na to, čo považujú pre firmu za najpodstatnejšie, presvedčiť zákazníka o kvalite vychádzajúcej zo 120-ročnej histórii materskej spoločnosti Schenck AG v nemeckom Darmstadte, službách spojených s inštaláciou nielen komplexných systémov vážiacej techniky, ktoré sú dominantné,ale aj jednotlivých komponentov na presné meranie hmotnosti či o záručnom a pozáručnom servise, ktoré sú s každou dodávkou ich priemyselnej vážiacej techniky samozrejmosťou.

Spoločnosť Schenck-Slovakia, s. r. o., sa totiž zaoberá vážiacou a dávkovacou technikou a technikou uplatňovanou v automobilovom priemysle - ako sú vyvažovacie a skúšobné stroje -, kde má v podstate jej materská spoločnosť najdlhšiu tradíciu na svete. V bývalom Česko-Slovensku začala spoločnosť pôsobiť od roku 1990, pričom po vzniku samostatnej SR sa tu etablovala v roku 1992 ako obchodné zastúpenie a od roku 1993 ako dcérska spoločnosť Schenck-Slovakia, s. r. o. so sídlom v Bratislave. “Dominantnými položkami na Slovensku sú: diskontinuálne váhy ( cestné, koľajové, plošinové) a kontinuálne váhy ( pásové, dávkovacie a pod), ktoré sa uplatňujú takmer v každej oblasti, napr. v chemickom priemysle, cementárenstve, strojárstve, drevospracujúcom priemysle a pod. Našimi partnermi na Slovensku sú tí, ktorí prevádzkujú koľajové dráhy, spoločnosti, ktoré dovážajú a vyvážajú tovar, ktorý je potrebné či už pri vstupe alebo pri výstupe presne dávkovať a vážiť. V poslednom čase si čoraz väčšiu pozornosť zasluhuje aj priemyselná vážiaca technika v oblasti skládok komunálneho odpadu, čo úzko súvisí s novelou zákona o odpadoch ” vysvetlil I. Andris. Kritérií na určenie vážiacich systémov je niekoľko, aj keď základným je spôsob realizácie váženia a jeho účel. Práve pri spôsobe realizácie sa zákazník rozhoduje, či potrebuje diskontinuálnu váhu, ktorá sníma hmotnosť v kilogramoch či tonách, resp. kontinuálnu, ktorá sníma objem - v kg za minútu, na bežný meter atď., pričom sa to deje v procese pohybu. “Práve v dodávke kontinuálnych váh, ich inštalácii a servise, teda oživení, úradnom overení váh, v nastavovaní váh v pravidelných, zákonom o metrológii stanovených intervaloch, sa odzrkadľujú vyše 120-ročné skúsenosti firmy Schenck AG a v tejto oblasti skutočne nemáme významnú lokálnu, ani globálnu konkurenciu,” zdôraznil riaditeľ firmy V. Handera.

Je totiž pravdou, že klient si zväčša volí kompletnú dodávku na kľúč (a to pokiaľ ide o všetky priemyselné váhy), teda aj so servisom, čo je v konečnom dôsledku oveľa ekonomickejšie, keďže podľa V. Handeru firma Schenck je jediným výrobcom, ktorý vyrába priemyselné váhy všetkých druhov”. Materská spoločnosť Schenck A.G. má od fyzikálneho skúšobného spolkového úradu PTB oprávnenie certifikovať váhové systémy. Schenck-Slovakia zamestnáva len 9 zamestnancov v stálom pracovnoprávnom vzťahu, a pre firmu externe ako subdodávatelia pôsobí niekoľko firiem z celého Slovenska, najmä pre stavebné a projekčné práce, pripravujúcich plochu na meracie a vážiace systémy. Zamestnanci firmy sú však špecializovanými pracovníkmi, vykonávajúcimi aj inžiniering, mechaniku, obsluhu s počítačovými systémami a periférnymi prístrojmi. V podstate je podiel slovenskej práce na daných zariadeniach asi 70 %. “Dodávame skutočne najmodernejšie vážiace systémy pozostávajúce z mechaniky, t. j. váhy a elektronických snímačov riadených najmodernejšími počítačmi, ktoré nielen zistia nepresnosti, ale aj chyby na nápravách vozidla či vagóna. S presnosťou dokážu zistiť hmotnosť akéhokoľvek nákladu, čo kovi - najmä pri drahých komoditách - skutočne ušetrí státisíce finančných prostriedkov. Snímače, dokážu transformovať akúkoľvek mechanickú veličinu na hmotnosť, napr. odstredivú silu.” Ako ďalej poznamenal I. Andris, systémom intranet je spoločnosť napojená na materskú firmu v Darmstadte, takže akúkoľvek novinku dokážu v relatívne krátkom čase ponúknuť zákazníkovi, pričom treba podotknúť, že funguje aj spätná väzba.

“Zákazník chce udržať krok s dobou, mať najmodernejšie elektronické zariadenia na vážiacich systémoch, ktoré si zakúpil napr. pred piatimi rokmi. Alebo má iné požiadavky, ktoré adresujeme - v prípade, že ich nemôžeme zabezpečiť sami tu na Slovensku - našej materskej firme v Nemecku. Najmä túto flexibilnosť, rýchlosť a spoľahlivosť si na nás naši zákazníci cenia,” dodal riaditeľ Handera. V prípade, že zákazník nevie detailne uviesť svoju požiadavku, vyvinula firma pre kontakt s ním aj dotazník, na základe ktorého nájde riešenie. Pri zložitých zariadeniach (napr. oblasť chemického priemyslu) konzultuje riešenie firma nielen s materskou spoločnosťou, ale aj so všetkými jej dcérskymi spoločnosťami v Európe či vo svete. “Zákazníkovi ponúkneme špičkové riešenie, ktoré sa v rámci spoločnosti Schenck už realizovalo, a nezáleží na tom, či to bolo v Španielsku, v Portugalsku, v Brazílii alebo v Česku. Dokonca v prípade, ak ide o krajinu SVE, kde Schenck dcérsku spoločnosť nemá - napríklad v Maďarsku či Slovinsku, riešia objednávky aj priamo z Bratislavy.

Práve preto Schenck-Slovakia, s. r. o., pravidelne školí personál vo firme, ktorým dodáva objednávku, pričom, samozrejme, poskytuje aj informačné prednášky s publikáciami o priemyselnej vážiacej technike, a to dokonca nielen u vlastných zákazníkov (ako VSŽ Košice či U.S. Steel, Duslo Šaľa, Bučina, Slovnaft a pod.), ale aj u ostatných záujemcov. “Viete, špičkovú elektroniku dokáže dnes ponúknuť možno 120 firiem. Ale 120-ročná skúsenosť v riešení týchto problémov sa nahradiť nedá,” tvrdí I. Andris. Podľa neho vďaka tomu, že spoločnosť pôsobí v globálnom meradle, získava ako zákazníkov aj väčšinu zahraničných investorov prichádzajúcich na Slovensko, ktorí už majú zo svojej krajiny dobré skúsenosti s firmou Schenck. Podľa riaditeľa Haderu by sa Schenck-Slovakia rada dostala viac do povedomia aj čisto slovenských malých a stredných podnikov. Samozrejme, v prvom rade to budú podniky z oblastí, kde je spoločnosť Schenck-Slovakia azda najviac zastúpená - cementárenský, chemický a dopravný priemysel, resp. ešte oceliarsky priemysel, kde skutočne ako jediní dodávajú komplexné riešenia.

Slávka Blazseková

Kontakt:

Schenk-Slovakia, s. r. o.

Pri starej prachárni 14

831 04 Bratislava

Tel.: 07/5663470

Fax: 07/5424289

email: csb@schenck.sk

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.