Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Desať úspešných rokov značky VW na Slovensku

Počas svojej existencie spoločnosť VW Slovakia, a. s., úspešne napĺňala náročné úlohy a zadania, ktoré pred ňu postavil nadnárodný koncern VW. To, že sa jej to darilo a darí, svedčí už desiaty rok jej úspešného pôsobenia na Slovensku. Výraznými prioritami slovenského Volkswagenu je zákaznícka orientácia, vďaka ktorej je možné vyhovieť každej požiadavke klienta. Rovnako dôležitá je flexibilita, t. j. schopnosť reagovať na potreby automobilového trhu, prejavujúca sa najviac pri zavádzaní zmien výrobného programu či nábehu výroby nových produktov. K ďalším prioritám patrí vysoko kvalifikovaná zamestnanecká základňa, ktorej priemerný vek dosahuje 29 rokov. Výrobný program sa za posledné roky vyprofiloval dvoma smermi. Hlavným pilierom sa stala výroba vozidiel, popri ktorej sa tu od roku 1995 etablovala aj montáž prevodoviek a výroba komponentov. Programové budovanie a rozvoj výrobných kapacít tak doviedol VW Slovakia od roku 1992 z 10 vozidiel k dnešným vyše 600 vozidlám denne. Významným medzníkom v histórii spoločnosti bol rok 1998, keď došlo k výraznému rozšíreniu výrobnej kapacity. Uplatňovaním moderných foriem úpravy pracovného času a zavedením nových technologických prvkov sa podarilo strojnásobiť výrobnú kapacitu závodu. Ďalšia investičná výstavba smerovala k rozvoju karosárskych a lakovníckych kapacít, s cieľom sústrediť v bratislavskom závode finálnu výrobu. Perspektívne sa výroba prevodoviek a komponentov bude zabezpečovať v Martine, v ktorom sa skúšobná prevádzka začala v máji minulého roka.

Výstavba nových výrobných hál je dnes súčasťou prípravy na nábeh nových produktov. K nim patrí dobudovanie novej karosárne na ploche takmer 100 tis. m2 a výstavba montážnej haly s rozlohou 12 ha, ktorá bude skončená do polovice roku 2001. Od roku 2000 spoločnosť VW Slovakia, a. s., prechádza stabilizačnou fázou, ktorá súvisí s realizáciou a napĺňaním spomenutých investičných projektov, ako aj dovybavením výroby novou technológiou.

Realizácia nových výrobných programov si vyžiada osobitnú organizáciu prísunu materiálu, logistických operácií a koordinácie subdodávok. Práve na tieto účely beží príprava projektu priemyselného parku na Záhorí. V tomto priemyselnom parku sa bude realizovať montáž komponentov a podsystémov pre výrobné linky VW Slovakia. VW Slovakia, a. s., počas svojho desaťročného pôsobenia priniesla do slovenského strojárstva nový prístup k organizácii práce a nové pojmy o kvalite. Viaceré ocenenia spoločnosti udelené nezávislými inštitúciami svedčia o tom, že VW Slovakia, a. s., sa stala pojmom v ekonomike SR a dosahuje uznanie aj v medzinárodnom meradle.

(do)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.