Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Legislatíva v NSR

V prípade záujmu o založenie firmy v Nemecku možno vychádzať z Obchodného zákonníka, ktorý stanovuje zásadu slobody podnikania. Zákon zakladá rovnosť podnikania medzi zahraničnými a tuzemskými podnikateľskými subjektmi. V prípade záujmu o založenie firmy v NSR z krajiny, ktorá nie je členskou krajinou EÚ, je založenie závislé od udelenia povolenia na pobyt pre vlastníka firmy, zodpovedného vedúceho firmy, ako aj od pobytového a pracovného povolenia pre zamestnanca firmy, otváranej v NSR. Vydanie príslušného povolenia na pobyt sa riadi cudzineckým zákonom. Pre občanov SR je s NSR dohodnutý bezvízový pobyt do 3 mesiacov, avšak toto sa nevzťahuje na pracovnú činnosť. Zahraničné právnické osoby nepotrebujú pre svoju činnosť žiadne osobitné povolenia, s výnimkou podnikania v tých oblastiach, pre podnikanie ktorých je potrebný osobitný súhlas vecne príslušných orgánov (obchod s nehnuteľnosťami, úveroví a kapitáloví makléri, reštauračná činnosť,...).

Na území NSR je tiež možné otvoriť reprezentáciu, ktorá má pozorovaciu funkciu, sleduje vývoj na trhu a nevyvíja žiadnu vlastnú obchodnú činnosť, ani nevykonáva služby zákazníkom. Vedúci pracovníci, ktorí nie sú z krajín EÚ, potrebujú povolenie na pobyt.

V NSR existujú nasledujúce formy podnikateľských subjektov:

- samostatní podnikatelia,

- spoločnosti osôb - komanditné spoločnosti (KG),

- spoločnosti s ručením obmedzeným GmbH,

- akciové spoločnosti.

Podrobnejšie informácie k tejto téme je možné získať na internetových stránkach www.rechtsfuerallee.de , www.bundesanzeiger.de a www.arbeitsamt.de.

Podľa MH SR a OBEO Berlín

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.