Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

VÚB Wüstenrot, a. s.: S výhodami spojená vždy serióznosť

V súčasnosti si problém bývania riešia predovšetkým mladé rodiny pomocou stavebného sporenia, sčasti hypotekárneho úverovania, resp. v kombinácii, a v neposlednom rade aj pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania. Avšak azda najvýznamnejšou mierou stimulovala bytovú výstavbu najmä po roku 1990, keď sa u nás zo strany štátu do nej absolútne zastavil tok finančných prostriedkov, stavebná sporiteľňa, ktorá aj dnes zostáva najvýraznejšou pomocou pri kúpe stavebného pozemku, bytu či domu, ďalej pri stavbe, modernizácii či rekonštrukcii bytu a domu alebo pri obstaraní a prestavbe nebytových priestorov na byt.

“Výhodou stavebného sporenia je jeho dostupnosť a princíp vzájomnosti, teda každý sporiteľ tým, že sa zúčastňuje na sporení na 50 percent vlastnými prostriedkami, určuje si výšku financií, a teda úveru, ktorý chce prostredníctvom stavebného sporenia získať,” zdôraznil člen predstavenstva a riaditeľ VÚB Wüstenrot Ing. Joachim Kučera.

Dnes má na Slovensku stavebné sporenie takmer každý štvrtý občan. Maximálna lehota splatnosti úveru sa pritom pohybuje od 16,5 roka (vo VÚB Wüstenrot) až do 18 rokov. Od roku 1992 využilo stavebné sporenie už dva milióny stavebných sporiteľov, čo je 26 % obyvateľov Slovenska. Keďže v evidenčnom stave je teraz vyše 900 účtov (z toho vo VÚB Wüstenrot vyše 160), predstavuje to celkovo takmer jeden milión aktívnych sporiteľov. VÚB Wüstenrot uzavrela za minulý rok a prvé tri mesiace tohto roka 84 758 zmlúv o stavebnom sporení v objeme cieľových súm 13,6 mld. Sk, pričom celkovo za dané obdobie poskytla na účely bývania 7,3 mld. Sk. Ak porovnáme iba rok 2000 s rokom 1999, ide o 50-percentný nárast tak v počte uzavretých zmlúv, ako aj objeme cieľových súm.

(Graf počtu uzavretých zmlúv)

Ciele VÚB Wüstenrot, ktorá sa dostala do povedomia obyvateľov Slovenska až v júni 1993, boli síce odvážne, pretože tu už pôsobila Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., avšak práve know-how nemeckých a rakúskych akcionárov dali podľa riaditeľa J. Kučeru jasný impulz a návod, ako vo vtedajších zložitých sociálno-ekonomických podmienkach vytvoriť zdroje financií s účelovo viazaným použitím práve v oblasti bytovej výstavby. Keďže základným cieľom VÚB Wüstenrot je podporiť rozvoj bytovej výstavby a dopomôcť klientom ku kvalitnému bývaniu, smerujú tam aj všetky súčasné aktivity sporiteľne.

(Tabuľka: hodnoty základného imania a podiel hlavných akcionárov)

Dnes výška cieľových súm dosahuje od 50-tisíc až do 5 miliónov korún, pričom ak sú stavebnými sporiteľmi manželia (zo zákona automaticky spoludlžníci pri úvere), môžu jednotlivo uzavrieť stavebné sporenie na 5 miliónov korún, teda spolu desať miliónov korún.

Radšej spoľahlivosť

Hoci klient má v súčasnosti na slovenskom trhu možnosť výberu z troch stavebných sporiteľní, VÚB Wüstenrot presadzuje podľa J. Kučeru predovšetkým operatívnosť a spoľahlivosť sporiteľne. “Stavebné sporenie je nástroj financovania, ktorý musí mať stabilné základné parametre ako úroková sadzba úveru, resp. medziúveru. Tento náš až konzervativizmus však viaže na seba už po roky maximálnu dôveru klienta, ktorý vie, že podmienky budú pre neho stabilné aj po 5 či 10 rokoch, kým úver nesplatí. Atraktívnosť v podobe rôznych výhod je skôr len prikrášlením, ktoré má lákať klienta do tej-ktorej sporiteľne, no aby bol spokojný, treba držať stabilné podmienky,” dodal. Na vklady poskytuje VÚB Wüstenrot konštantne 3 %, na stavebný úver 6 %, pričom úroková marža je stanovená maximálne na 3 %. Keďže sporenie trvá asi tretinu zo stavebno-sporiteľného vzťahu, rýchlosť sporenia si určuje klient: pri rýchlej tarife môže vo VÚB Wüstenrot čerpať úver už po dvoch rokoch (úver spláca 7,5 roka) a pri normálnej alebo sporivej tarife po 6 rokoch (úver podľa toho spláca 11,5 alebo 16,25 roka).

Vrátia poplatok

“Zvýšenie úrokovej sadzby v niektorých sporiteľniach, avšak následné obmedzenie klienta v čerpaní úveru po určité obdobie je skutočne len psychologickým momentom. Zdá sa nám korektnejšie, ak sporiteľ má síce po celý čas stabilný 3-percentný úrok, avšak ak prostriedky nečerpá po 6 rokoch ďalších dvanásť mesiacov, má vo VÚB Wüstenrot nárok okrem úrokového zhodnotenia a štátnej prémie aj na poskytnutie ďalšej 2-percentnej bonifikácie za daný rok, čiže 3+2, s oslobodením od dane z príjmu. Takýto priateľský sporiteľ totiž pomáha vytvárať fond stavebného sporenia, vďaka ktorému sa sporiteľni vytvárajú finančné prostriedky na poskytovanie úverov a medziúverov,” uviedol riaditeľ.

Zároveň pre takéhoto priateľského sporiteľa v prípade, že uzavrie novú zmluvu o stavebnom sporení najneskôr do troch mesiacov od skončenia šesťročného cyklu sporenia, vráti stavebná sporiteľňa aj poplatok za uzavretie pôvodnej šesťročnej zmluvy spolu s poplatkami za realizovateľné zvýšenie cieľovej sumy. A to tak, že ich presunie na novú zmluvu. Pre ostatných sporiteľov, ktorí do 31. decembra tohto roka získajú nárok na pridelenie cieľovej sumy a zároveň požiadajú o jej zvýšenie (maximálne dvojnásobok), sa neúčtuje príslušný poplatok. Zároveň však nebude ohrozená možnosť ich nároku na pridelenie cieľovej sumy v pôvodnom termíne.

Právnické osoby

Cieľová suma stavebného sporenia je lákavá aj pre právnické osoby - obce, mestá či spoločenstvá bytov, ktoré sa púšťajú do výstavby komunálnych bytov alebo ich rekonštrukcie. Tie môžu čerpať prostriedky na základe cieľovej sumy od 50-tisíc do 100 miliónov Sk. Stavebné sporenie právnických osôb tak zároveň uľahčuje postup aj pri tvorbe fondu opráv zo strany majiteľov bytov v spoločnom bytovom dome, resp. pri spolupráci so stavebnými firmami pri hromadnej bytovej výstavbe. “Keďže vedieme presnú štatistiku účelovosti použitia vyplatených prostriedkov, ktorá je stanovená presne vyhláškou o podmienkach nárokovania a poskytnutia prostriedkov, najväčší záujem je v súčasnosti o rekonštrukciu bytového fondu a prestavbu či už bytu alebo rodinného domu. Je to logické, kým v 70. a 80. rokoch bol najväčší boom, pokiaľ ide o výstavbu, v súčasnosti si väčšina bytov a domov vyžaduje generálnu rekonštrukciu. Väčšina stavebných sporiteľov tak využíva finančné prostriedky na výmenu bytových jadier, obnovu kuchýň a kuchynských liniek. No my sa postupne pripravujeme na fakt, že najmä právnické osoby ako stavební sporitelia sa sústredia na rekonštrukciu vodovodov, plynovodov, elektroinštalácie, kúrenia a pod. v komunálnych bytoch,” podotkol J. Kučera. Hoci, pochopiteľne, právnické osoby ako sporitelia nemajú nárok na štátnu prémiu, sporiteľňa im ročne úročí vklady 3 percentami, pričom pokiaľ ide o splácanie úroku, ten je garantovaný 6 percentami počas celého obdobia splácania úveru. Aj právnická osoba môže prostriedky využiť len účelovo, musí mať v prípade žiadosti o úver nasporenú polovicu cieľovej sumy, požadovanú výšku hodnotiaceho čísla a schopnosť splácať úver a zaručiť návratnosť úveru, resp. medziúveru. To buď bankovou zárukou, záložným právom na nehnuteľný majetok v hodnote min. 150 % výšky úveru, korunovým či devízovým vkladom, alebo kombináciou týchto foriem.

Ako poznamenal riaditeľ, VÚB Wüstenrot úspešne realizovala niekoľko projektov v spolupráci so stavebnými firmami ako sporiteľmi, a to po celom Slovensku. Spomenúť stačí napr. bytové jednotky v Bratislave v Podunajských Biskupiciach a vo Vrakuni, ako aj vo Zvolene, v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a pod.

Rodinná zmluva

V prípade stavebného sporenia fyzických osôb ponúka VÚB Wüstenrot aj tzv. rodinnú zmluvu, na ktorú môže naraz sporiť až šesť členov rodiny. Pričom podľa J. Kučeru sa VÚB Wüstenrot uspokojí so zabezpečením návratnosti stavebného úveru alebo medziúveru u tých sporiteľov, ktorí nemajú čím ručiť, ale majú príjem adekvátny, s jedným ručiteľom v prípade cieľovej sumy do 300-tisíc, s dvoma ručiteľmi do 600-tisíc a nad 600-tisíc korún zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok v minimálnej hodnote 150 percent výšky úveru, resp. devízovým či korunovým vkladom, cennými papiermi alebo kombináciou.

Záujem o medziúvery

Stavebný úver dostane klient na základe splnenia základných podmienok (pravidelné sporenie po určité obdobie vyjadruje hodnotiace číslo). Aj preto podľa J. Kučeru zaregistrovali vo VÚB Wüstenrot oveľa väčší záujem o medziúvery, kde stačí splniť podmienku 50 % nasporených prostriedkov na základe uzavretej zmluvy o stavebnom sporení a, samozrejme, bonitu. Ako v tejto súvislosti však poznamenal riaditeľ, VÚB Wüstenrot je naklonená aj kombinovanej forme financovania spolu s VÚB, ktorá ako peňažný ústav má licenciu na poskytovanie hypotekárnych úverov. “Ak napríklad klient potrebuje milión korún, stačí, aby mal 20 percent vlastných prostriedkov, teda 200-tisíc. U nás uzavrie zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou sumou 400-tisíc, požiada o medziúver, na ktorý mu stačí jeden ručiteľ. Prostriedky zo stavebného sporenia použije na hrubú stavbu, ktorou neskôr ručí na poskytnutie ďalších finančných prostriedkov (zvyšných 600 tisíc Sk),” uviedol na príklade J. Kučera. Nech je totiž hypotekárne úverovanie akokoľvek lákavé, veď úroková sadzba 10 % predstavuje po odpočítaní štátnej subvencie len 5 %, tá sa však poskytuje maximálne do výšky 2,5 milióna Sk. Okrem toho poskytuje sa tiež len do výšky 60 % rozpočtových nákladov. Aj preto má stavebné sporenie stále výhodu v skladbe prostriedkov klienta a v jeho spomínanej spoluúčasti, ktorá mu dáva reálnejší obraz o možnosti a dostupnosti bývania, a teda aj reálnejšiu šancu lepšie bývať.

Konkrétnu oblasť z problematiky stavebného sporenia však na požiadanie objasnia pracovníci všetkých oblastných zastúpení Stavebnej sporiteľne VÚB Wüstenrot a. s. Kontakt: (prosím doplniť, aj pobočky)

Kontakt na oblastné zastúpenia Stavebnej sporiteľne VÚB Wüstenrot, a.s. je možné získať na bezplatnom telefónnom čísle EDB (európskej databanky) 16 185, ako aj na internetovej adrese: www.vub-wustenrot.sk, príp. na krajských riaditeľstvách v Bratislave 07/63 45 37 93-4, v Nitre 087/776 92 02, v B. Bystrici 088/471 18 13 a v Košiciach 095/728 08 60.

Tabuľka Wustenrot

Vývoj počtu uzatvorených zmlúv (v ks)

1993 22735

1994 33357

1995 42134

1996 71156

1997 27643

1998 33581

1999 43908

2000 68805

I.-III. 2001 15953

Slávka Blazseková

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.