Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Poradenský program TRANSFORM

Významným nástrojom spolkovej vlády NSR pri transformačných procesoch krajinách SVE je poradenský program TRANSFORM. Počas svojej 6-ročnej existencie sa tento program postupne vyvíjal a prispôsoboval potrebám transformujúcich sa krajín. Jeho podstatou je pomoc pre navodenie samopomoci. V období rokov od 1994 do 1998 sa zrealizovali pre Slovenskú republiku poradenské programy vo výške asi 45 mil. DEM, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

ˇ podnikateľský sektor,

ˇ finančný sektor,

ˇ poľnohospodárstvo,

ˇ vzdelanie,

ˇ štátna a regionálna správa,

ˇ ostatné (napr. CR).

V roku 2000 sa koncentrovala poradenská činnosť v rámci TRANSFORM-u hlavne na oblasť jurisdikcie, prípravy zákonov a ďalšieho vzdelávania právnikov. Centrom pozornosti bola hlavne reforma Obchodného zákonníka, úverové poistenie, insolventnosť a vytvorenie zákonných predpokladov na reštrukturalizáciu slovenského hospodárstva. V oblasti sociálnej sféry sa pripravovala celoplošná poradenská sieť pre dôchodcov a poberateľov sociálnych dávok. Dôležitá je aj poradenská pomoc jednotlivých spolkových krajín (Bavorsko, Berlín, Dolné Sasko, atd.).

Medzi ďalšie rozvojové programy pre SR patria projekty EÚ –PHARE a programy Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.

Podľa MH SR a OBEO ZÚ SR Berlín

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.