Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Obchodné zóny

Zóny voľného obchodu sú zriaďované na základe koncesie vydanej vládou Chorvátskej republiky. Asistenciu pri zriaďovaní a dozor nad ich činnosťou vykonáva príslušný odbor Ministerstva hospodárstva ChR. Podľa uvedeného zákona nemôže byť zriaďovateľom zahraničný podnikateľský subjekt. Zahraničné fyzické a právnické osoby môžu byť len užívatelia. Zakladateľom zón voľného obchodu sú obecné (lokálne) samosprávy (zároveň aj vlastníci). Zriaďovateľ môže formou tendra uzavrieť dohodu s obchodnými partnermi, investormi alebo ostatnými subjektmi vykonávajúcimi iné aktivity.

Užívateľ, ktorý participuje na výstavbe infraštruktúry v týchto oblastiach zóny sumou vyššou ako 1 mil. HRK, je oslobodený od platenia dane zo zisku po obdobie prvých 5 rokov činnosti. Ostatní užívatelia-investori podieľajúci sa sumou menšou ako 1 mil. HRK, platia daň zo zisku vo výške 50 % predpísanej úrovne 35 %, t. j. daňové zaťaženie 17,50 %. Tovar dovezený do zón voľného obchodu je oslobodený od cla, daní a od ostatných poplatkov. Okrem výnimiek (napr. niektoré potraviny) môže byť v zóne uskladnený neobmedzene dlho, pokiaľ nie je rozhodnutím colnice stanovené inak. Tovar môže dočasne opustiť zónu na účel testovania, opravy, prezentácie alebo kompletizovania. V okamihu vývozu tovaru zo zóny do Chorvátska podlieha clu a príslušnej dani. V Chorvátskej republike je v súčasnosti 15 zón voľného obchodu strategicky umiestnených v blízkosti prístavov, letísk alebo dopravných ťahov. Sú to: Krapinsko-zagorská voľná zóna obchodu, Kukuljanovo (blízko prístavu Rieka), Podi (blízko Šibenika), Osijek (riečny prístav na predmestí Osijeka), Prístav Rieka, Záhreb, Prístav Split, Prístav Ploče, Prístav Pula, Buje, Lučka uprava Zadar, Dubrovnik (letisko), Prístav Sisak, Sesvetski Kraljevac, Slavonski Brod.

OBEO Záhreb

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.