Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Ako na chorvátsky trh?

Zahraničná osoba môže sama alebo s tuzemskou osobou založiť: verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, akciovú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, tiché spoločenstvo. Tiež môže získať podiely a akcie v založených obchodných spoločnostiach. Všetky obchodné spoločnosti sú právnické osoby a sú zapísané v obchodnom registri.

Minimálny základný kapitál pri založení akciovej spoločnosti v chorvátskej mene zodpovedajúci sume 30 000 DEM. Najnižšia hodnota akcií v HRK zodpovedá hodnote 10 DEM. Spoločnosť môže založiť aj jedna fyzická alebo právnická osoba. Minimálny základný kapitál, nevyhnutný na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, zodpovedá v chorvátskej mene hodnote 5000 DEM. Základný vklad nemôže byť v chorvátskej mene nižší, ako je hodnota 200 DEM. Pri zápise spoločnosti do obchodného registra je potrebné uhradiť sumu zodpovedajúcu hodnote 2500 DEM. Spoločnosť môže založiť jedna alebo viac osôb. Zahraničná fyzická osoba môže v Chorvátsku pôsobiť ako živnostník, ak má pracovné povolenie. Na tento účel musí získať živnostenský list a musí byť zapísaný do živnostenského registra. Domácej a zahraničnej fyzickej a právnickej osobe môže byť udelená koncesia, ktorou sa získa právo ekonomického využívania prírodného bohatstva a iných statkov. Koncesie môžu byť udelené najviac na 99 rokov.

Zákon o obchodných spoločnostiach (NN č. 11/1993) stanovuje na území Chorvátska činnosť zahraničnej obchodnej spoločnosti, ktorá má sídlo mimo Chorvátska. Zahraničná obchodná spoločnosť i obchodník jednotlivec majú rovnaké práva pri obchodovaní na území Chorvátska ako domáce osoby. Jedinou podmienkou je založenie pobočky (filiálky). Transfer zisku do zahraničia sa uskutočňuje voľne v súlade s platnou legislatívou. V podniku, v ktorom zisk vzniká v devízach na základe vývozu tovaru a služieb, sa transfer zisku uskutoční na vrub vlastného devízového účtu. Zahraničný investor môže mať zisk, ktorý dosiahol v chorvátskej mene, na svojom valutovom účte v určenej banke. Tento zisk, okrem prevodu do zahraničia, môže využiť aj na platenie v Chorvátsku, ako aj na úverovanie tuzemských osôb v súlade so zákonom.

Zahraničná osoba, ktorá vykonáva činnosť v Chorvátsku, môže byť s podmienkou vzájomnosti bez osobitných obmedzení a povolení nositeľom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tak isto ako občan Chorvátska. Nehnuteľnosti môže získať aj nákupom, ako aj právnou cestou alebo výstavbou objektu na pozemku, ku ktorému má vlastnícke právo. Ak zahraničná osoba založí v Chorvátsku obchodnú spoločnosť, posudzuje sa ako domáca právnická osoba, ktorá môže vlastniť nehnuteľnosť. Nie je rozhodujúce, či ju využíva na výkon činnosti alebo na iný účel.

OBEO Záhreb

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.