Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Obchodné zvyklosti

Najdôležitejším predpokladom úspešného prieniku na portugalský trh je vhodná a efektívna prezentácia výrobkov najlepšie spojená s osobným kontaktom s portugalským partnerom. Tento proces si vyžaduje prípravu kvalitných materiálov, katalógov, cenových ponúk (najvhodnejšie v USD) prospektov a pod., ktoré by mali byť minimálne v anglickom jazyku. Dosť často sa dajú využiť aj propagačné materiály vo francúzštine, samozrejme, prezentácia v portugalčine osloví najširšiu vrstvu podnikateľov. Je nevyhnutné si uvedomiť, že neznáme slovenské výrobky musia trh osloviť nielen svojou cenou, ale aj vysokou kvalitou, obalom, ponúkaným servisom vzhľadom na konkurenciu produkcie už prítomnej na trhu krajiny. Rozumnú cenovú ponuku by mala doplniť aj vhodná ponuka platobných podmienok, aj keď v začiatkoch obchodu treba požadovať garantované platby.

Osobné stretnutia je potrebné pripravovať s dostatočným časovým predstihom. Ponuka slovenskej produkcie musí byť intenzívna a systematická, vzhľadom na skutočnosť, že Slovensko je pomerne málo známe a informovanosť o jeho produkcii je nízka. Pri prezentácii svojich výrobkov by sa mali slovenskí podnikatelia prioritne zamerať, okrem už spomínaných misií, aj na veľtrhy a výstavy organizované v Portugalsku, kde sa môžu stretnúť so širokým okruhom potenciálnych partnerov. Platobný styk nie je problematický, portugalské banky ho sprostredkujú v ľubovoľnej mene, najčastejšie však v USD. Dôležitým prvkom realizácie obchodnej transakcie je vzhľadom na veľkú vzdialenosť výber vhodného spôsobu dopravy výrobkov. Využíva sa často námorná doprava z poľských prístavov, kamiónová doprava, menej železničná a letecká. Podmienky obchodovania, dokumentácia, systém preclievania sa realizujú štandardným spôsobom ako v ostatných krajinách EÚ.

(OBEO Lisabon)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.