Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Luso-slovenská spolupráca

Komora Luso-slovenskej spolupráce bola zaregistrovaná v roku 1999 ako spolupráca honorárneho konzulátu a za výraznej pomoci Dr. Manzuela Da Silvu Alexandre z ICEP Viedeň. Cieľom komory je zintenzívnenie najmä obchodných vzťahov s Portugalskom. Prezidentmi komory sú na slovenskej strane prof. Juraj Stern a na portugalskej strane Pinto Balsemao.

Počet členov komory je 40, patria medzi nich významné slovenské aj portugalské spoločnosti. Medzi čestných členov patrí aj prezident SR R. Schuster. Komora sa pravidelne stretáva na pracovných raňajkách s osobnosťami politického a spoločenského života.

V roku 2000, počas návštevy predsedu parlamentu SR, podpísala komora dohodu s Portugalskou asociáciou podnikateľov (A. E. P.). Ako prvý krok z portugalskej strany sa uskutočnila v novembri minulého roka prvá návšteva portugalských podnikateľov v Bratislave. Tento rok pripravuje komora návštevu slovenských podnikateľov do Portugalska.

(do)

Kontakt:

Štefánikova 14

811 Bratislava

Tel: 02/52495719

Fax: 02/524 95 720

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.