Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Lákavé kurzy Executive a Business

Jazykové pobyty od Portugalska cez Veľkú Britániu po Nový Zéland

Umožniť klientom, aby videli krajinu, poznali jej kultúru, zoznámili sa s novými ľuďmi a ich štýlom života, naučili sa jazyk a rozšírili si odborné znalosti. To je v kocke najhlavnejšia, ale zďaleka nie jediná činnosť úspešnej spoločnosti InterStudy, ktorá vznikla v roku 1998 na Slovensku najprv ako združenie a neskôr sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. “Interstudy v podstate zabezpečuje profesionálny servis v oblasti štúdia v zahraničí pre všetky vekové kategórie našich klientov. To znamená, že ponúkame nielen prázdninové pobyty so špeciálnymi programami pre deti a mládež od 7 do 17 rokov, ale aj celoročné kurzy do 13 krajín, štúdium na strednej škole s výberom z troch krajín, možnosť univerzitného štúdia na prestížnych školách v Nemecku, a štúdium v rôznych odboroch, ako je obchod, cestovný ruch, MBA a pod. Ďalej prípravu na britskú univerzitu s garanciou prijatia, kurzy pre seniorov, ako aj čoraz obľúbenejšie kurzy Executive a Business zamerané na obchod, bankovníctvo, finančníctvo atď. s možnosťou výberu zo štyroch krajín,” uviedla pracovníčka InterStudy Mária Kovácsová. Základným cieľom InterStudy je umožniť klientom naučiť sa cudzí jazyk (výučba od 20 do 40 hodín týždenne) či získať odborné znalosti v prostredí krajiny, kde sa jazyk používa. Aj preto spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami, ktoré klientov zaraďujú do skupín s maximálnym počtom 12, a v prípade kurzov Executive a Business s počtom 6, pričom sa vyhýbajú tomu, aby v skupine pôsobilo viac slovensky hovoriacich klientov.

Výber školy podľa M. Kovácsovej garantuje InterStudy na základe už takmer päťročnej dobrej spolupráce. Klient si môže vybrať z ponuky štrnástich krajín - Portugalsko, Veľká Británia, Írsko, Kanada, USA, Malta, Austrália, Nový Zéland, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko a Švajčiarsko, teda z takmer piatich desiatok univerzitných miest. InterStudy ponúka aj prehľad skúšok, ktoré si klient v danej krajine môže urobiť. “S každým klientom, samozrejme, najskôr konzultujeme všetky jeho možnosti pri výbere programu a jeho náročnosti. Ak klient cestuje do krajiny s vízovou povinnosťou, víza za neho bezplatne vybavíme. Rovnako za klienta vyberieme aj najlepší a najvýhodnejší spôsob dopravy, letenky, cestovné lístky, transfer z letiska či stanice do miesta ubytovania a späť, zabezpečíme pre neho cestovné poistenie poisťovne Allianz a klient dostane aj všetky potrebné informácie o mieste pobytu, škole, službách, nevyhnutné telefónne čísla a kontakty na zastupiteľské úrady. Záujemcom okrem toho bezplatne spracujeme kalkuláciu konečných nákladov, vrátane učebných pomôcok, ktoré sú zvyčajne v cene kurzu,” vysvetľuje M. Kovácsová. Jednotlivé školy však organizujú aj fakultatívne výlety a spoločenské aktivity, ktoré si klient môže dodatočne vybrať. Deti majú, pravda, komplexnú ponuku - od dopravy, transferu, učebníc cez program na voľný čas až po stravovanie. No ako poznamenala M. Kovácsová, ak si klient nevyberie zo skutočne širokej ponuky katalógu, má InterStudy v databáze ďalšie partnerské školy, ktoré si klient môže vybrať spolu s programom.

Pokiaľ ide o stále obľúbenejšie kurzy Executive a Business, tie môže klient absolvovať po celý rok v univerzitných mestách v USA, Veľkej Británii, na Malte, v Kanade, Nemecku a v Rakúsku. Môže ísť o jedno- až štvortýždňové individuálne, tzv. one-to-one kurzy. Ide o vysokointenzívne kurzy vypracované pre ľudí zastávajúcich vedúce funkcie. Ďalšie kurzy Executive a Business pre profesionálov sú vo forme skupinových (maximálne 5-6 účastníkov) alebo individuálnych lekcií 20 až 30 hodín týždenne, zameraných na marketingové aktivity, financie, manažment, prezentácie, obchodné rokovania, právo, strategické plánovanie a medzinárodný obchod či medzinárodnú komunikáciu, a to v anglickom, nemeckom a vo francúzskom jazyku. Plán výučby sa však podľa špecifických potrieb môže zostavovať podľa želania klienta, pričom vo väčšine škôl má neobmedzený prístup k internetu, faxovým službám a k multimediálnemu biznis centru. InterStudy môže zabezpečiť na želanie klienta aj návštevu organizácie v mieste pobytu s podobným zameraním, ako má jeho organizácia na Slovensku.

Profesionalita, osobný prístup, kvalitné služby a flexibilita. Ciele, ktoré InterStudy stále sleduje. Medzi krajiny, o ktoré by radi budúcu ponuku rozšírili, patria aj exotické destinácie. Vo väčšine krajín rozšíria aj výber programov Executive a Business.

Slávka Blazseková

Kontakt:

InterStudy, s. r. o.

Štefánikova 29

81105 Bratislava

tel: 02/52622611, 52622612

fax: 52622613

e-mail: info@interstudy.sk

www.interstudy.sk

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.