Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Daňový systém

Dane sa v Taliansku delia na priame a nepriame:

Priame dane: daň z príjmu právnickej osoby (IRPEG) - 36 % zo základu

miestna daň z príjmu (ILOR) - 16,2 %

daň z príjmu fyzickej osoby (IRPEF) progresívne od 10 do 51 % plus

miestna daň (ILOR) - 16,2 %

Nepriame dane: DPH (IVA) - 0, 6, 10 a 20 %

prevody majetku (registrácia) - min. 150 000 ITL a podľa rôznych kritérií od 0,5 do 15 %

dedičská a darovacia daň je variabilná podľa druhu majetku a príbuzenského vzťahu

hypotekárna daň - minimálne 150 000, a potom od 0,5 do 2 %

katastrálna daň - minimálne 150 000, a potom 0,4 %

daň zo zlepšenia nehnuteľnosti sa určuje individuálne podľa druhu úpravy

kolková daň od 2500 do 240 000 ITL podľa druhu úkonu

daň z vlastníctva dopravného prostriedku podľa obsahu motora

daň z výrobnej, resp. distribučnej budovy podľa druhu

daň z registrácie firmy - 750 000 ITL

Zrážky: dividendy od 10 do 60 %

úroky od 15 až 30 %

royalty od 19 až 70 %

zdravotné zrážky od 4,6 až 6,6 % z príjmu po odčítaní IRPEF

pridelenie kódu DPH či kódu REC - fyzické osoby - 100 000 ITL, právnické osoby - 250 000 ITL

Okrem tohto celoštátneho systému existujú ešte ďalšie miestne dane, zrážky a kolky. Taliansky daňový systém nerobí rozdiely medzi zahraničnými a domácimi firmami. Medzi priame dane je zahrnutá daň z príjmu právnických osôb (IRPEG - 36 %), miestna daň z príjmu (ILOR - 16 %) a daň z príjmu právnických osôb (IRPEF - od 10 do 51 %). Od januára 1993 bola ILOR čiastočne nahradená miestnou daňou z majetku (ICI), ktorej výška je stanovená jednotlivými radnicami. Cudzinci, ktorí sú v Taliansku viac ako 180 dní, podliehajú plateniu dane z príjmu fyzických osôb (IRPEF). Zahraničné príjmy občanov s trvalým pobytom v Taliansku podliehajú zdaneniu podľa talianskych zákonov, nerezidenční občania zdaňujú príjmy z talianskych zdrojov.

(OBEO Rím)

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.