Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Ekonomická dimenzia diplomacie

J. Bobrík: Prioritou je zvyšovanie talianskych investícií

Taliansko patrí medzi najdôležitejších partnerov Slovenska vôbec, hoci existujúci potenciál na obchodnú spoluprácu nie je vôbec využitý. Na stav slovensko-talianskych obchodných vzťahov a možnosti ich prehĺbenia sme sa opýtali Jaroslava Bobríka, vedúceho obchodného oddelenia pri ZÚ SR v Ríme.

* Ako hodnotíte súčasné podmienky pre rozvoj taliansko-slovenskej hospodárskej spolupráce?

- Výsledky zahraničného obchodu za posledné dva roky a prvý polrok 2001 potvrdili, že Taliansko sa zaradilo medzi najdôležitejších obchodných partnerov. Vzájomný obchod, vyjadrený v USD, vzrástol od roku 1993 viac ako päťnásobne predovšetkým aj vďaka nárastu slovenských vývozov. Pre slovenských výrobcov predstavuje Taliansko trh, kde sa realizuje asi 10 % všetkých slovenských vývozov. Taliansko patrí medzi krajiny, ktoré majú so svetom dlhodobo aktívnu obchodnú bilanciu. V prípade SR už tretí rok má Taliansko pasívnu bilanciu, čo potvrdzuje, že máme čo ponúknuť na tento 58-miliónový trh. Ako výrazné pozitívum v doterajšej obchodnej výmene treba konštatovať nárast podielu vývozu tovaru s vyšším stupňom zhmotnenej práce. Komoditná štruktúra dovozov z Talianska zodpovedá požiadavkám modernizácie a reštrukturalizácie. Väčšinou ide o výrobky, ktoré sa v SR nevyrábajú, resp. v rozumnej miere znamenali spestrenie na slovenskom trhu. Zaujímavým momentom je skutočnosť, že Slovensko dosiahlo svoje aktíva v tovarových položkách, ktoré sú už roky typické a známe pod názvom „made in Italy“. Vysoký podiel s aktívnou bilanciou voči TR majú naše vývozy vozidiel, odevov a obuvi. V prípade odevov, bielizne a obuvi je to aj výsledok spolupráce slovenských firiem s renomovanými talianskymi firmami (Armani, Marzotto). V zásade možno konštatovať, že vývoj slovensko-talianskej obchodnej výmeny si udržiava pozitívne trendy a dá sa predpokladať, že v roku 2001 celková obchodná bilancia prekročí 2 mld. USD.

Z hľadiska talianskych investícií na Slovensko výsledky a podiel dlhodobo neodpovedajú možnostiam oboch krajín. Vo všeobecnosti talianska štruktúra malých a stredných podnikov uprednostňuje investície menšieho významu a doterajšia pozornosť talianskych investorov sa viac zameriavala na Poľsko, Rumunsko a Rusko. V priebehu posledných dvanásť mesiacov sa uskutočnili dva výrazné investičné vstupy do dvoch slovenských bánk VÚB a Poľnobanky, kde získali talianske banky IntesaBci a Unicredito majoritný kapitálový podiel. Pre Taliana, ktorý chce investovať na Slovensku, je to významný psychologický moment, ktorý by mal v blízkej budúcnosti posunúť vpred podiel talianskych investícii na Slovensku.

* V čom spočíva vaša práca na podporu taliansko-slovenských hospodárskych vzťahov a kontaktov medzi firmami oboch krajín?

- Krátka otázka, ktorá by si žiadala niekoľkostránkový výpočet aktivít OBEO v Taliansku na podporu taliansko-slovenských vzťahov. Hlavnou úlohou OBEO je ekonomická dimenzia diplomacie v praxi a konkrétna pomoc štátnej správe a podnikateľom v teritóriu. V nadväznosti na personálne možnosti, ktorými OBEO disponuje, sú priority modifikované podľa potrieb a cieľov v teritóriu. V začiatkoch to bola pomoc hlavne na podporu obchodu a oboznamovanie Talianov o hospodárstve a legislatíve na Slovensku. V súčasnosti obchod napreduje a našiel si svoje prirodzené kanály. Momentálne považujeme za prioritu aktivity smerujúce k zvyšovaniu talianskych investícií. Tieto aktivity sú zamerané na organizovanie investičných seminárov v spolupráci s talianskymi bankami a s obchodnými komorami, vyhľadávaním konkrétnych partnerov na Slovensku pre talianskych klientov a opačne. Za posledné mesiace boli podpísané dva významne dokumenty, ktoré boli iniciované OBEO v Taliansku. Ide o taliansko-slovenský program rozvoja MSP na roky 2001 a 2002, ktorý je úvodným projektom na vyhľadávanie obchodných príležitostí a vhodných partnerov v SR cestou podpory technologicko-priemyselnej spolupráce a investícií v rámci malých a stredných podnikov. Talianska vláda na tento projekt vyčlenila 800 mil. ITL a garantom z talianskej strany je SIMEST (inštitúcia zameraná na podporu talianskych firiem v zahraničí) a za slovenskú stranu NARMSP. Taliansko takýto program podpísalo okrem SR s Maďarskom a s Bulharskom. V júni t. r. sa podpísala dohoda o spolupráci medzi Confartigianato Rím (Zväz remeselníkov TR) a Slovenskou živnostenskou komorou, ktorá je zameraná na spoluprácu v rôznych oblastiach jej členov a hlavne na výmenu skúseností v oblasti podnikania malých a stredných podnikateľov. Taliansko má v tomto smere stáročné skúsenosti, ktoré budú nápomocné pre Slovensko.

* V ktorých oblastiach majú slovenskí podnikatelia a slovenské firmy najväčšiu šancu nadviazať spoluprácu?

- Taliansky trh je charakterizovaný existenciou veľkého množstva firiem s prevahou malých a stredných podnikov s vysokým podielom pridanej hodnoty. Mimoriadne je rozšírený subdodávateľský systém výroby. Až 26 % talianskych firiem vyrába len dielce a komponenty pre domácich a zahraničných finalistov. Menej ako 20 zamestnancov má 320 000 firiem, 21 až 100 zamestnancov má 33 000 firiem, 4700 firiem má 101 až 500 zamestnancov a viac ako 500 zamestnancov má len 630 firiem. Do poslednej skupiny patria najmä veľké podniky ENEL, ENI, Telecom, Fiat, Pirelli a Montedison. Z tohto hľadiska je najväčšia pravdepodobnosť spolupráce s malými a so strednými podnikmi, ktoré zabezpečujú 75 % zamestnanosti a 70 % pridanej hodnoty v priemysle, najmä v potravinárskom, drevárskom a nábytkárskom, textilnom a odevnom, elektrotechnickom a elektronickom. Doterajšie skúsenosti hovoria, že možnosti spolupráce sú hlavne s malými a so strednými podnikmi v oblasti subdodávok, ale aj prácou vo mzde, ktorá je Talianmi vyhľadávaná.

Z hľadiska perspektív a vzájomných možností vidím najväčšie možnosti rozvoja v strojárstve, drevospracujúcom priemysle, potravinárstve a v cestovnom ruchu. Pri vysokej konkurencii na talianskom trhu je však okrem zásad všeobecných platných pravidiel v obchode odporúčaná hlavne väčšia agresivita slovenských záujemcov priamo na špecializovaných výstavách a veľtrhoch.

Iaromír Novák

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.