Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Štruktúra obchodu

Belgické kráľovstvo patrí medzi najväčších svetových exportérov a importérov. Viac ako 80 % jeho exportu smeruje do európskych krajín, z ktorých pochádza aj 75 % jeho dovozu. Viac ako 10 % belgického zahraničnoobchodného obratu sa realizuje v Ázii, o niečo menej na americkom kontinente. Medzi najvýznamnejších obchodných partnerov patrí Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Veľká Británia, Taliansko a Španielsko, z mimoeurópskych krajín USA, India a Izrael.

Vzhľadom na celkové objemy belgického dovozu a vývozu je obchodný obrat so Slovenskom z belgického hľadiska zanedbateľný, hoci pre Slovensko predstavuje viac ako 2 % celkového exportu. Pokiaľ sa jedná o slovensko-belgický zahraničný obchod v našom vývoze majú dominantné miesto vozidlá a prepravné zariadenia (viac ako 60 % slovenského vývozu), ďalej trhové výrobky, priemyselné výrobky a chemikálie. V dovozoch z Belgicka do SR naopak dominujú chemické výrobky a výrobky farmaceutického priemyslu, trhové a priemyselné výrobky, ako aj stroje a prepravné zariadenia.

(pl)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.