Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Naším cieľom nie je kvantita, ale kvalita

Spoločnosť VDP Slovakia, s. r. o., Handlová, bola založená v roku 1994 ako dcérska spoločnosť belgickej firmy VANDEPUTTE N.V. Od svojho vzniku sa VDP Slovakia, spol. s r. o., Handlová zaoberá výrobou a predajom špeciálnych ochranných odevov a ochranných pracovných pomôcok (obuvi, rukavíc a pod.).

V tejto výrobe pokračuje podľa know-how prevzatého od materskej belgickej firmy Vandeputte N. V. Materská Vandeputte N. V. sa svojou výrobou a predajom špeciálnych ochranných pomôcok a odevov zaoberá od roku 1947. Pôvodne sa firma zaoberala výrobou ochranných rukavíc pre prístav v Anwerpách. Postupne sa zámer firmy rozšíril na filozofiu ochrany človeka pred škodlivými vplyvmi v každom druhu pracovnej činnosti. V rokoch 1985-1993 sa firma pokúšala prejsť na trh Československa (Slovenska) formou práce vo mzde, kde sa umiestňovali rôzne dielčie objednávky v rôznych textilných firmách v Česko-Slovensku. Po získaní skúseností a poznaní kvality našich ľudí sa firma rozhodla založiť si vlastnú dcérsku spoločnosť, ktorá sa zaoberala predajom vytipovaných výrobkov na českom a slovenskon trhu a koordináciou výroby v práci vo mzde. Od roku 1998 sa zriadila vlastná výroba, v ktorej toho času zamestnáva 105 pracovníkov. V kooperácii pracuje pre výrobu 65 pracovníkov v prevádzkach v Prešove. Podstatnú časť výroby ochranných odevov tvoria špeciálne zásahové ochranné odevy požiarnikov (požiarnikov, chemické odevy a devy pre stavebníctvo, atď.). Pri ich výrobe sa využívajú najnovšie konštrukčné prvky návrhu týchto odevov a používajú sa najnovšie materiály. Používanie týchto materiálov zabezpečuje špičkové vlastnosti pri výhodných úžitkových technických parametroch výrobku (hmotnosť a pod.). Môžeme povedať, že naša spoločnosť zabezpečuje v súčasnosti 100 % výroby odevnej časti špeciálnych odevov pre svojho belgického partnera. Na tieto účely je firma vybavená potrebnou technológiou a strojmi: šijacie, zváracie a podlepovacie stroje. Na špičkovej úrovni, s použitím špeciálnych kombinovaných technológií výroby odevov, vyrába firma vysokokvalitné ochranné odevy. Ďalej sa firma zaoberá (v spolupráci s materskou firmou) vývojom a poradenstvom pri návrhu nových druhov ochranných odevov. Týmto spôsobom dokážeme poskytnúť zákazníkovi celé know-how riešenia jeho problému ochrany pracovníkov pri nebezpečných druhoch prác, to znamená, že na základe špecifikácie zákazníka sa vyberú primerané materiály zabezpečujúce 100-percentnú vhodnosť pre dané použitie a následne sa odporučí adekvátny typ prevedenia ochranného odevu tak, aby spĺňal úžitkové vlastnosti podľa potrieb zákazníka. Je samozrejmé, že firma zároveň poskytuje aj 100-percentné servisné a poradenské služby pri údržbe týchto odevov. Na udržanie dobrého mena a spokojnosti zákazníka, drobné opravy v súlade s technickými podmienkami poskytujeme zdarma. Naša spoločnosť si vytvára vlastnú obchodnú politiku predaja na Slovensku a v krajinách východnej Európy. Máme vytypovaný a odskúšaný systém dodávateľov kvalitných doplnkových prvkov na ochranu nôh, rúk, tváre a hlavy. Pri výbere a ponuke týchto prostriedkov sa firma zameriava hlavne na vysoké úžitkové vlastnosti tak, aby zákazník pri rozumnej cenovej politike mohol používať a získavať skúsenosti z používania európskych špičkových materiálov.

V súčasnosti firma prešla na plnú konfekciu a plánuje rozširovať objemy a druhy výrobkov tak, aby dokázali pokryť narastajúce požiadavky európskeho trhu. V súčasnosti má firma 105 pracovníkov, tri prevádzky, predaj na Slovensku cca 9,5 mil. Sk, export 75-80 mil. Sk mesačne.

VDP Slovakia, s.r.o.

Pekárska 40

97251 Handlová

tel./fax: 046/5475120

telefón: 046/5472084

5472085

5472086

5472038

5472039

5477027

5477500

email: vdp@vdp.sk

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.