Hospodársky denník
USD48,541 Sk
EUR43,34 Sk
CHF28,093 Sk
CZK1,251 Sk
  Pondelok  7.Mája 2001

Záujem nie je len investovať

Belgicko by rado importovalo zo Slovenska, ale...

„Nemáme záujem len o investície. Máme predovšetkým záujem o spoluprácu so slovenskými podnikmi, s možnosťou ich vývozu do Belgicka. Aj preto sme tu a aj preto plánujeme niekoľko akcií, ktoré by tieto aktivity mali podporiť. Jednou z nich je futbalový turnaj našich národných družstiev, ktorý by sa mal uskutočniť 17. apríla tohto roka ako záver belgicko-slovenského dňa v Bruggách. Ten bude zameraný na diskusiu o možnostiach slovenského exportu, no predovšetkým na diskusiu ako exportovať a byť konkurencieschopný.“ S takýmto posolstvom prišiel v utorok na Slovensko prezident Belgicko-luxemburskej obchodnej komory Ferdinand Halbart spolu s takmer dvadsaťčlennou misiou podnikateľov a predstaviteľov inštitúcií a organizácii na podporu zahraničného obchodu z Flámskeho a Valónskeho regiónu a regiónu Brusel. Ako ďalej v rozhovore pre denník potvrdil, Belgicko má záujem o zvýšenie spolupráce nielen investíciami a exportom, ale aj importom slovenských výrobkov. Práve aktivity Belgicko-luxemburskej obchodnej komory by mali prispieť k zvýšeniu týchto obchodných aktivít, investícií a spolupráce, a tým aj k zvýšeniu povedomia slovenských exportérov a spoločností ako takých.

Asi 75 % belgického exportu smeruje do krajín EÚ, v rámci ktorej je najvýznamnejším obchodným partnerom Belgicka stále Nemecko, avšak pokiaľ ide o belgický obchod s krajinami strednej a východnej Európy, dominuje najmä Rusko a Ukrajina. Slovensko predstavuje skôr zanedbateľnú časť, ale „stále je veľa možností aj zo strany belgického exportu, a to v oblastiach, kde sme na Slovensko doteraz neexportovali. Hoci Slovensko nebolo doteraz pre Belgicko prvoradou krajinou, vzájomná obchodná výmena za posledné roky vzrástla, dokonca, ak sa nemýlil, o 25%. Sme teda v oveľa lepšej pozícii, ako to bolo pred pár rokmi“, uviedol v našom rozhovore honorárny generálny riaditeľ Belgického úradu pre zahraničný obchod (OBCE) a zároveň honorárny prezident Belgicko-luxemburskej obchodnej komory pre Slovensko Willy Monfil. Podľa neho úspešná etablácia belgických firiem na slovenskom trhu hovorí jasne o tom, že Slovensko považujú za prosperujúce, že vidia vysokovzdelanú pracovnú silu, ale zároveň nie takú drahú ako v Belgicku. Aj preto sa podľa neho uvažuje o rozbehnutí niekoľkých ďalších projektov. To zároveň potvrdil pre denník aj generálny riaditeľ OBCE Emile Goffin. Jeho poradca Marnix Bierlin pritom poznamenal, že v rozhovoroch s belgickými potenciálnymi investormi či predstaviteľmi podnikov zaujímajúcich sa o spoluprácu zdôrazňuje predovšetkým strategické položenie Slovenska v strede Európy, bohatú kultúru a vysokokvalifikovanú pracovnú silu.

Pravda, napriek dobre rozbehnutej inštitucionálnej podpore na úrovni jednotlivých regiónov Belgicka neexistuje štátna podpora súkromného sektora. Práve regionálne páky - organizácie, inštitúcie alebo obchodné komory - zohrávajú pri rozbehnutí obchodu najdôležitejšiu úlohu. Aj podľa W. Monfila je teda základnou úlohou Belgicko-luxemburskej komory podporiť aj slovenský export, pretože Belgicko sa importu nebráni. „Sme dokonca pripravení sprostredkovať niekoľko kontaktov s belgickými partnermi, ale sami slovenskí podnikatelia sa musia snažiť pohnúť.“ Je teda predovšetkým na slovenských spoločnostiach, aby prejavili aj oni ochotu nájsť si odberateľov a spotrebiteľov v Belgicku, pričom ich produkty musia byť konkurencieschopné silnému belgickému trhu. To sa týka najmä ceny a kvality výrobkov.

Misia belgických podnikateľov reprezentuje jednotlivé sektory hospodárstva, ktorej predstavitelia by radi nadviazali viac kontaktov s ich slovenskými partnermi. Po včerajšom pracovnom dni v Nitre je dnes v Bratislave ekonomický seminár, v rámci ktorého sa okrem prezentácie krajiny predstavujú aj jednotliví podnikatelia a zástupcovia regiónov, ako Punch International (prítomný už aj na Slovensku), Delicentre, Denis Philippe, Univerzita poľnohospodárstva v Gembloux, Interel (prítomný na Slovensku), KBC (prítomná na Slovensku), Soenen Hendrik či Sovitec SA.

(sb)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.