Hospodársky denník
USD50,264 Sk
EUR42,905 Sk
CHF28,109 Sk
CZK1,265 Sk
  Štvrtok  21.Júna 2001

Pomalší rast

Tempo rastu hrubého domáceho produktu Španielska sa v prvom štvrťroku 2001 spomalilo na 3,4 %, čo je najnižší medziročný prírastok od roku 1997. Hlavnými ukazovateľmi, ktoré spomalenie rastu tejto najrýchlejšie sa rozvíjajúcej ekonomiky EÚ poznamenali, boli domáca spotreba a kapitálové investície.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.