Hospodársky denník
USD48,917 Sk
EUR42,281 Sk
CHF27,754 Sk
CZK1,248 Sk
  Štvrtok  28.Júna 2001

Ceny plynu vyššie

Zvyšovanie regulovaných cien plynu pre domácnosti považuje Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenská energetická agentúra (SEA) za významný prvok pri zvýšení efektívnosti využitia energie v SR. Vyššie ceny plynu pre domácnosti by totiž mali okrem iného odradiť bytové jednotky od trendu odpájania sa od systému centrálneho zásobovania teplom a využívania individuálneho vykurovania v súčasnosti lacným plynom pre túto sféru.

„Občan si pri súčasnej cenovej relácii takto dokáže znížiť ročné náklady na vykurovanie bytu. Pri takomto riešení však zabúda na návratnosť jeho investície (asi 50- až 60-tisíc Sk), hoci pri transparentnej cenovej politike má občan vedieť, že v krátkej budúcnosti bude individuálne pripravené teplo drahšie ako teplo centrálne,“ upozornil včera na seminári o energetickej efektívnosti v SR a Európe generálny riaditeľ SEA Miroslav Kučera. Podľa neho deformované nízke ceny plynu pre domácnosti súčasne obmedzujú využívanie biomasy a obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny, čo nevedie k vytváraniu nových pracovných príležitostí v strojárstve, ani vytváraniu trhu s biomasou a sekundárne vedie k zvyšovaniu nezamestnanosti na Slovensku. „Nízka cena plynu oberá našich občanov o prácu,“ dodal M. Kučera.

Vzhľadom na vstup SR do EÚ a zlikvidovanie existujúcich krížových deformácií by sa mali ceny plynu pre domácnosti zvyšovať do roku 2004 každoročne asi o 25 %. Nedávno Svetová banka upozornila, že v EÚ nepovolené krížové dotácie (príjmy za tranzit plynu vykrývajú straty za jeho predaj domácnostiam za ceny pod nákladovú úroveň) sa budú musieť na Slovensku riešiť viacerými „cenovými šokmi“. V súvislosti so zvyšovaním energetickej efektívnosti je v súčasnosti nevýhodná štruktúra energetickej spotreby v SR. Až 51 % energií na Slovensku spotrebuje sektor priemyslu, ktorý je orientovaný najmä na energeticky náročnú výrobu. Dôsledkom takejto štruktúry je, že Slovensko spotrebuje na jednotku produkcie trikrát viac energie, ako je priemer EÚ.

(do)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.