Hospodársky denník
USD48,917 Sk
EUR42,281 Sk
CHF27,754 Sk
CZK1,248 Sk
  Štvrtok  28.Júna 2001

Východiskom byty a diaľnica

Verejná súťaž o Stavbu roka: Polus City Center Bratislava

Napriek zložitej situácii v stavebníctve, ktorú spôsobil katastrofálny vývoj tohto odvetvia, zišli sa včera v Bratislave stavbári združení vo Zväze stavebných podnikateľov (ZSP) Slovenska pri príležitosti osláv 7. Dňa stavebných podnikateľov. Prezident ZSP František Slávik vo svojom príhovore na úvod stretnutia okrem iného zdôraznil: „ Aj aprílový výsledok stavebnej produkcie (medziročne vyšší o 5,8%) ukazuje, že zastavenie dvojciferného rastu stavebnej produkcie bolo do značnej miery skôr dôsledkom nižšej porovnávacej základne z minulého roka než náznakom rozvoja nášho odvetvia. Analytici naznačujú, že v nadchádzajúcich mesiacoch by rast stavebnej produkcie mal byť ešte nižší ako aprílových 5,8 %, pričom nemožno vylúčiť ani záporné hodnoty. Vývoj stavebnej produkcie aj v apríli ovplyvňuje najmä spomalenie rastu produkcie na novej výstavbe, pri modernizáciách a rekonštrukciách. Celkový objem aprílovej produkcie dosiahol 5,5 mld. Sk a aj to naznačuje, že slovenské stavebníctvo je po katastrofálnom 26-percentnom prepade v roku 1999 stále na pokraji priepasti ekonomickej smrti. Musíme na vládu vyvinúť potrebný tlak, aby sa zaoberala zvýšením investícií do výstavby bytov, predovšetkým nájomných bytov, musí sa u nás zjednodušiť hypotekárny systém podľa vzoru EÚ. Taktiež je potrebné zefektívniť činnosť Štátneho fondu rozvoja bývania a zabezpečiť dostatočné zdroje na bytovú infraštruktúru. Vláda však naopak na rok 2002 znižuje objem prostriedkov na bytovú výstavbu o takmer 2 mld. Sk. “ Viceprezident ZSP František Hirner v diskusii o výstavbe diaľnic zdôraznil, že: „ZSP písomne predložil stanovisko k Novému projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. V našom stanovisku sme upozornili najmä na nutnosť začínania nových úsekov diaľnic s cieľom zefektívniť výstavbu, aby sa mohli hospodárne využívať zakúpené technológie. Zastavením výstavby diaľnic sme nič nezískali, práve naopak. Podľa nás sú peniaze, ktoré na tento a budúci rok vyčlenila vláda na investičnú výstavbu, absolútne nedostatočné. Na porovnanie, v Čechách v roku 2000 investovali (v prepočte) 283 mld. Sk, kým u nás to bolo približne 70 mld. Sk. Rozvoju stavebníctva by pomohol aj vstup zahraničných investorov do priemyslu a budovanie priemyselných parkov. V súčasnosti sa prakticky okrem nových hál vo Volkswagene nestavajú u nás priemyselné objekty.“ Na záver osláv Dňa stavebných podnikateľov vyhlásili aj výsledky 7. ročníka národnej verejnej súťaže o Stavbu roka. Hlavnú cenu za rok 2001 získalo dielo: Polus City Center Bratislava, Vajnorská ul. (investor-Polus INV, a. s.).

Jozef Kunik

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.