Hospodársky denník
USD48,917 Sk
EUR42,281 Sk
CHF27,754 Sk
CZK1,248 Sk
  Štvrtok  28.Júna 2001

Bude konečne viac bytov?

Dlh presunuli, norma však bola vyššia

V minulom roku z celkového objemu dotácií určených na výstavbu, rekonštrukcie, dostavbu a prestavbu nájomných bytov vo výške takmer 360 mil. Sk putovalo do Trnavského kraja 48,3 mil. Sk. Obstarávacie náklady na ich výstavbu v okresoch Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Skalica, Senica a Dunajská Streda predpokladali náklady 112,3 mil. Sk., pričom sa malo vybudovať 241 nájomných bytov. Z toho sa v minulom roku podarilo dokončiť 115 bytov, ostatných 126 majú termín ukončenia v tomto roku. Najväčšou investičnou akciou bola výstavba bytového domu v Trnave so 60 bytovými jednotkami s nákladom takmer 36 mil.Sk, pri ktorej dotácia predstavovala čiastku 10,7 mil. Sk, s termínom dokončenia v roku 2001, a výstavba bytového domu s 30 bytovými jednotkami vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda, ktoré boli ukončené vlani s nákladom 21 mil. Sk, pričom polovicu nákladov vykryla štátna dotácia.

Eva Madunická

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.