Hospodársky denník
USD50,707 Sk
EUR42,901 Sk
CHF28,22 Sk
CZK1,261 Sk
  Pondelok  4.Júna 2001
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Imaginárne zvýšenie platov

Slovom zvýšili, no finančné krytie nezabezpečili

Pracovníkom v zdravotníckej sfére u nás niet veľmi čo závidieť. Zložitá, ťažko riešiteľná situácia zasiahla už aj manažment nemocníc. Toľko sľubované a avizované zvýšenie platov bude za súčasných podmienok ťažko splniteľné. Keď sa začali šíriť informácie o chýbajúcom finančnom krytí, urobili sme si sondu v zdravotníckom teréne. Výsledok je jasný - vôľa by bola, no ekonomicky jednoducho niet z čoho. Napríklad námestník riaditeľa Fakultnej nemocnice v Bratislave MUDr. Juraj Štofko, MBA., okrem iného pre Hospodársky denník v tejto súvislosti uviedol, že s riešením vlečúcej sa chronickej nedocenenosti pracovníkov to nebude jednoduché. „Nová platovka bola schválená, ale ešte nevyšla v Zbierke zákonov. V nemocniciach však na to nemáme, nové zvýšené tarifné platy nie sú pokryté zdrojmi. Nevidíme nijaký iný prísun peňazí, ani tie z privatizácie, ktoré sľuboval minister. Existujú len tie zdroje, ktoré prichádzajú z poisťovní. A finančný režim týchto inštitúcií je známy. Problém, do ktorého sa hrnieme, môžem vysvetliť na príklade Fakultnej nemocnice Bratislave: mesačne dostávame od poisťovní reálnych 41 mil. Sk,

z nich na platy

už dnes spotrebujeme 26 mil. Sk. Novou platovkou sa naše náklady na mzdy zvýšia o ďalších 8 mil. Sk, a to len v prvom období, o štvrťrok to bude viac, keď sa bude vychádzať z nových vyšších priemerov pri vyplácaní služieb, dovoleniek a pod. Jednoduchou matematikou dostaneme 26 + 8 = 34, ak ich odpočítame od spomínaných 41 mil., zostane nám 7 mil. Sk, aby sme zaplatili lieky, prevádzku, vodu, energie... Z toho sa nedá vyžiť, u nás potrebujeme na lieky a prevádzku okolo 20 mil. Sk. Takže by som sa rád spýtal zodpovedných, čomu a komu slúži zvýšenie platov?! Nerozumiem, lebo to je samodeštrukčný proces. Asociácia nemocníc sa stretla s ministrom zdravotníctva minulý štvrtok, žiadne riešenie, samozrejme, nenašli. Pripomína mi to pštrosiu politiku, keď nechceme vidieť, čo nám v blízkej budúcnosti hrozí.“

Aj podľa našich informácií neprišlo k nejakému konzekventnému záveru. Vyzerá to tak, že ani na rezortnom ministerstve nemajú vypracované komplexné a najmä reálne riešenie. Predstava, že prepúšťaním sa všetko vyrieši, je podľa odborníkov iluzórna a ekonomický problém naďalej zostane, existuje tu totiž taká

veľká priepasť

medzi príjmami a výdavkami, že ju takým spôsobom nemožno vykryť. Navyše pracovníkom by bolo treba dať v zmysle platnej legislatívy odstupné, a ani na to nie sú v nemocniciach zdroje. Nemocnice sa násilnému prepúšťaniu bránia, odborníci z medicínskeho i ekonomického sveta sú presvedčení, že takto sa v civilizovanom svete peniaze nešetria. Najmä, keď na Slovensku nestačí ušetriť pár sto miliónov ročne, pretože chýbajú miliardy. V niektorých regiónoch je síce nadbytok lekárov, ale ani zredukovanie ich radov významne nepomôže. MUDr. J. Štofko, MBA., v tejto súvislosti poznamenal, že ak by aj hneď vo Fakultnej nemocnici prepustili sto zamestnancov z 2000, ušetrili by len 5 %. Viac prepustiť nemôžu, ak má nemocnica fungovať ako nemocnica. Ako príklad uviedol tento námestník neurológiu, kde je zároveň primárom. Toto vysoko špecializované a na starostlivosť náročné oddelenie by nemohlo existovať s poddimenzovaným stavom sestier či ošetrovateľov. Rezervy majú však

v nadpočte lekárov,

čo je všeobecný problém väčšiny veľkých nemocníc. V personálnej politike je potreba väčšej racionálnosti, ale aj tu treba zohľadňovať potreby regiónov, oddelení a kliník. Aj to, že v zdravotníctve je podvyživená napríklad administratíva, najmä ak sa porovnáme v tejto oblasti s nemocnicami v západnej Európe, v USA alebo v Japonsku. Zavedenie poisťovacieho systému si vyžiadalo vytvoriť nové administratívne zložky, ktoré musia spracúvať obrovskú agendu. Nikto sa neprie s rezortným ministerstvom v otázke niektorých kategórií zamestnancov, kde je skutočný nadstav. Ale zvýšenie platov v takej podobe, ako sa má realizovať v súčasnosti, je však pre nemocnice darom danajským. Najmä dovtedy, kým budú zodpovední a kompetentní v masmédiách vyhlasovať, ako sa u nás v zdravotníctve pozitívne mení finančné ohodnotenie pracovníkov, no bez toho, aby dodali, z čoho.

Ľudmila Koníková

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.