Hospodársky denník
USD42,493 Sk
EUR41,437 Sk
CHF28,174 Sk
CZK1,356 Sk
  Streda  23.Októbra 2002

Úspešní ľudia o svojich receptoch

Včera sa skončil štvrtý modul cyklu interaktívnych stretnutí projektu Lídri lídrom

S podtitulom Európske perspektívy v manažovaní slovenských firiem sa v máji tohto roku začal cyklus interaktívnych odborných stretnutí projektu Lídri lídrom (Leaders to Leaders). Včera sa v hoteli Kamila v Čiernej Vode za účasti takmer tridsiatich vrcholových predstaviteľov spoločností, ktoré úspešne pôsobia na slovenskom trhu, skončil jeho štvrtý modul Top manažment ako nositeľ ťCorporate IdentityŤ. O jeho obsahu, filozofii a ďalších cieľoch sme sa rozprávali s Ing. Lenkou Kmeťovou, riaditeľkou spoločnosti TOP Events, ktorá je organizátorom podujatia.

Vznik projektu Lídri lídrom sa prekrýva so začiatkom pôsobenia vašej spoločnosti na trhu. Čím vás zaujala práve táto myšlienka?

- Projekt Lídri lídrom je zameraný na výmenu úspešne realizovaného know-how. Zdalo sa nám zaujímavé predstaviť líderské spoločnosti v dvoch rovinách - nielen prostredníctvom procesov, ktoré v nich bežia a sú úspešné, ale najmä predstavením manažérskych osobností, ktoré tieto procesy riadia a aktívne sa na tvorbe úspechu podieľajú. Základnou filozofiou projektu je, aby sa odovzdávali skúsenosti tých, ktorí už lídrami v danej oblasti sú, tým, ktorí majú všetky predpoklady na to, aby sa lídrami stali. Cieľovou skupinou sú predstavitelia vrcholového manažmentu - generálni riaditelia, predsedovia predstavenstiev, majitelia firiem a pod., teda ľudia, ktorí určujú perspektívne vízie, hľadajú optimálne stratégie na ich naplnenie a nesú zodpovednosť za dosahované výsledky.

Môžete stručne predstaviť štruktúru celého projektu?

- Postavili sme ho tak, aby päť modulov postupne zaznamenalo hlavné procesy, ktoré sa vo firmách uskutočňujú na rôznych úrovniach. Ide o marketing, obchod, finančný manažment, ľudské zdroje a strategické plánovanie. Jednotlivé moduly ponúkajú efektívne manažérske metódy a postupy osvedčené v praxi, predstavujú novinky, upozorňujú na trendy, poskytujú návod a inšpiráciu, ako riešiť problémové oblasti a zabezpečiť ďalší rozvoj. Päť 1,5-dňových interaktívnych stretnutí vytvárame spolu so špičkovými manažérmi, ktorí majú bohaté domáce i medzinárodné skúsenosti. Každú tému uzatvára diskusia, výmena skúseností a vzájomná inšpirácia, ktorá má v projekte Lídri lídrom na rozdiel od masovejších odborných konferencií dostatok priestoru a otvorenejšiu atmosféru. K nej prispieva aj to, že špičkoví manažéri vo svojich vystúpeniach neprezentujú len metódy a výsledky svojej práce, ale aj sami seba, svoju kariéru a cestu k úspechu.

Prečo práve tento pohľad považujete za dôležitý?

- Na Slovensku sa neraz stretávame s fenoménom, že ľudia veľmi radi vidia len výsledok tvrdej práce - či už krásny dom, luxusné auto alebo iné požitky. Často však zabúdajú, čo všetko tomu predchádza a čo treba obetovať. Práve preto odbornú časť každého modulu vhodne dopĺňa neformálny večer Bez kravaty, na ktorom sa v príjemnej atmosfére predstavuje niektorý zo slovenských top manažérov, aby poodhalil tajomstvo svojho úspechu. Napríklad hosťom pondelkového večera bol Ivan Štefanec, generálny riaditeľ spoločnosti Coca-Cola Beverages Slovakia. Okrem toho večer Bez kravaty ponúka aj dostatok priestoru na individuálne rozhovory a budovanie obchodných i osobných vzťahov. Výber zariadenia, v ktorom sa uskutoční všetkých päť modulov, navyše umožňuje dostatok relaxu v rozličných podobách.

V novembri vás čaká posledný piaty modul. Akej téme bude venovaný?

- Obsah piateho modulu sme operatívne obohatili o otázku vstupu a lobingu Slovenska vo vzťahu k Európskej únii. Jeho hlavnou témou je Európsky kontext v strategickom rozhodovaní a riadení firmy. Hoci od vstupu do únie nás delí určitý čas, už teraz je potrebné, aby jednotlivé firmy vo svojich stratégiách počítali s týmto procesom. Kto rozmýšľa podľa vzoru „vstúpime do únie a potom sa uvidí“, už nikdy nedobehne vlak, ktorý je už dávno pred nami. Aj preto sme program druhého dňa v spolupráci s poradenskou skupinou Amrop Jenewein Group oproti pôvodnému plánu trošku zmenili a zaradili doň seminár Ako úspešne lobovať v EÚ. Reč bude o budovaní špecializovaných ťEU AffairsŤ oddelení v slovenských firmách zameraných na lobing v Bruseli. Účastníci sa naučia prakticky realizovať získané poznatky a hľadať cesty, vďaka ktorým budú môcť lepšie plniť svoje ciele v rámci európskeho trhového priestoru.

Jana Hyžová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.