Hospodársky denník
USD42,493 Sk
EUR41,437 Sk
CHF28,174 Sk
CZK1,356 Sk
  Streda  23.Októbra 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Novinka: súhrnný účtovný záznam

Píšte na adresu redakcie, faxujte na číslo 02/6381 0413 alebo mailujte do schránky: nazory@hd-dennik.sk

Sme spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou a podnikáme v nábytkárskom priemysle. Môžeme aj v roku 2003 zostavovať účtovnú závierku podľa slovenských predpisov alebo budeme musieť zostavovať účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov?

- Nový zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve súčinnosťou od 1. januára 2003 upravuje rozsah, obsah a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky pre všetky subjekty v SR. Vaša spoločnosť so sídlom v SR je obchodná spoločnosť založená bežným spôsobom podľa slovenského Obchodného zákonníka. Každý podnikateľský subjekt zapísaný do obchodného registra musí účtovať v sústave podvojného účtovníctva, a to od roku 2003 v rozsahu a spôsobom podľa osobitného zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (pozri § 35 a 36 Obchodného zákonníka).

Slovenský zákon o účtovníctve predstavuje slovenské účtovné štandardy. Okrem tohto existujú aj uznávané medzinárodné účtovné štandardy (IAS), ktoré vydáva Rada pre medzinárodné účtovné štandardy, ako aj iné uznávané účtovné zásady (napríklad US GAAP). Prienik medzi národnou a medzinárodnou účtovnou metodikou upravuje § 17 ods. 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Okrem účtovnej závierky zostavenej podľa tohto zákona môže účtovná jednotka zostavovať aj účtovnú závierku podľa medzinárodnej účtovnej metodiky.

Nový zákon o účtovníctve teda neustanovuje žiadnu plošnú povinnosť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodnej účtovnej metodiky pre nejaký okruh účtovných jednotiek, je to len možnosť, nie povinnosť. Potreba zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodnej účtovnej metodiky môže v praxi vzniknúť z rôznych dôvodov, napríklad podľa osobitného zákona alebo na základe požiadavky zahraničného vlastníka alebo ako požiadavka financujúcej banky, prípadne ako podmienka účasti vo verejnej súťaži (tendri).

Bude aj v podvojnom účtovníctve podmienkou účtovania nákladov ich zaplatenie, ako je to pri daniach z príjmov? Zostane možnosť viesť jednoduché účtovníctvo aj podľa nového zákona o účtovníctve od roku 2003?

- Áno, aj podľa nového zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. budú dve sústavy účtovníctva. Podľa § 2 ods. 1 citovaného zákona sa o predmete účtovníctva účtuje buď v sústave podvojného účtovníctva alebo v sústave jednoduchého účtovníctva. Zjednodušene povedané, všetky účtovné jednotky účtujú v sústave podvojného účtovníctva, okrem prípadov uvedených v § 9 zákona, tieto prípady zostávajú v podstate zachované podľa súčasnej praxe, napríklad jednoduché účtovníctvo vedú fyzické osoby - podnikatelia.

Základný rozdiel medzi jednoduchým účtovníctvom a podvojným účtovníctvom vyjadruje aplikácia tzv. aktuálneho princípu v § 3 ods. 2 nového zákona o účtovníctve. Náklady a výnosy (v podvojnom účtovníctve) účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom. Výdavky a príjmy (v jednoduchom účtovníctve) účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu. Aktuálny princíp v účtovníctve platil dosiaľ a bude platiť aj naďalej. Požiadavky zákona o účtovníctve na jednej strane a požiadavky zákona o daniach z príjmov na druhej strane nemožno zamieňať, naopak, treba ich posudzovať osobitne.

Máme každý drobný výdavok účtovať na samostatný účtovný doklad alebo môžeme vyhotoviť zberný účtový doklad napríklad za desať drobných nákupov?

- Nový zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. obsahuje nový pojem - účtovný záznam. Podľa § 4 ods. 4 zákona je účtovným záznamom údaj, ktorý je nositeľom informácie, týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia, sú to najmä účtovné doklady. Jednotlivé účtovné záznamy sa môžu zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu (ďalej len „súhrnné účtovné záznamy“). Z uvedeného vyplýva, že jednou z foriem účtovných záznamov je aj účtovný doklad, ktorý môže obsahovať súhrn účtovných záznamov.

Zákon teda zavádza tzv. legislatívnu skratku - súhrnný účtovný záznam, z čoho usudzujeme, že zámerom zákona je viesť účtovníctvo racionálnym spôsobom a pri zachovaní preukaznosti bude možné agregovať účtovné informácie. Teda aj na desať drobných nákupov bude možné vyhotoviť jeden účtovný doklad (súhrnný účtovný záznam) s náležitosťami podľa § 10 tak, aby bola dodržaná požiadavka preukázateľnosti a zrozumiteľnosti.

Tomuto záveru neodporuje ani § 10 ods. 2, kde sa uvádza, že účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje, a to tak, aby bolo možno určiť obsah každého jednotlivého účtovného prípadu. Otázne je, čo je jednotlivý účtovný prípad? Pokiaľ by sme aj boli presvedčení, že je to jednotlivý drobný nákup, tak aj zo súhrnného účtovného dokladu (súhrnného účtovného záznamu) bude možné určiť obsah jednotlivého drobného nákupu rovnako dobre, ako keby každý jednotlivý drobný nákup bol na individuálnom účtovnom doklade (individuálnom účtovnom zázname).

Ing. Vladimír Pastierik

HZ Prievidza, s. r. o.

Počasie

Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Lokálne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 12 až 17, vo výške 1500 m sa zvýši na 9 stupňov. Slabý južný vietor.Vo štvrtok bude premenlivá veľká, na západe cez deň zmenšená oblačnosť a početné prehánky. Veterno. Nočná teplota 7 až 3 stupne, v údoliach slabo nad nulou. Denná teplota 9 až 13, na severe okolo 6 stupňov. V piatok bude polooblačno, zrána hmlisto, cez deň od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, neskôr s občasným dažďom. Nočná teplota 5 až 1 stupeň, v horských dolinách miestami slabý mráz. Denná teplota 10 až 14, na severe okolo 7 stupňov. Slnko vyjde zajtra o 7.27 a zapadne o 17.45 hod.

Amsterdamoblačno14
Atényjasno26
Belehradoblačno14
Berlínoblačno12
Bratislavaoblačno14
Bruselprehánky16
Budapešťoblačno16
Bukurešť oblačno15
Frankfurtprehánky15
Helsinkipolooblačno5
Istanbuljasno17
Kodaňdážď7
Kyjevoblačno8
Lisabonoblačno23
Londýndážď13
Madridpolooblačno26
Moskvaprehánky3
Oslodážď5
Parížprehánky18
Prahadážď11
Rímzamračené22
Sofiapolojasno17
Štokholmoblačno6
Varšavazamračené7
Viedeňdážď14
Záhrebdážď13
Ženevadážď14

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.