Hospodársky denník
USD42,188 Sk
EUR41,855 Sk
CHF28,371 Sk
CZK1,352 Sk
  Štvrtok  28.Novembra 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Komu áno, komu nie

Ktoré ministerstvo to bude?

Dalo sa čakať, že po voľbách sa v cestovnom ruchu znova rozohrajú politické šachy. Namiesto faktov a argumentov, namiesto analýzy, či sa cestovný ruch. . .

Prihláška i konanie

Rozsiahla databázy patentov

Slovensko je od júla tohto roku plnohodnotným členom Európskeho patentového dohovoru, z čoho pre našu krajinu vyplýva aj členstvo v Európskej pate. . .

Systémové poplatky odložili

Zvýšenie prinesie profit najmä rozvodným podnikom

„Našou hlavnou úlohou je ochrániť spotrebiteľa pred príliš vysokými cenami energ. . .

Polemika s J. H. Goodishom

Príčinou je komplex služieb a sociálna politika bývalých vlád?

Výkonný riaditeľ pre obchodnú politiku Slovenských elektrární, a. s., Ing. Róbert Zelenay požiadal o uv. . .

Dáte podklady a budete platiť

Centrálny register ekonomických subjektov v rukách a. s.?

Na Slovensku by sme čoskoro mali mať centrálny register ekonomických . . .

Nový konflikt?

Rusko dúfa, že presvedčí predstaviteľov EÚ, aby zmiernili plánované zostrenie podmienok na dovoz obilia. Súčasne sa však pripravuje na protiopatrenia, ktorými odpovie na rozhodnutia. . .

Sprísni DPH

Ministerstvo financií ČR chce zvýšiť cenu tovaru vrátane dane, potrebnú na vrátenie DPH zahraničným turistom, a to na 6000 CZK z doterajšej úrovne 1000 CZK. Vrátenie dane by sa po novo. . .

Lepší výhľad

Vysoký nárast v mobilnej divízii a celkové zlepšenie výnosov by mali dostať z krízy vysokozadlžený koncern Deutsche Telekom. Na celý obchodný rok 2002 počíta najväčší telekomunikačný . . .

Predsa dole

Menová rada poľskej centrálnej banky (NBP) včera znížila hlavnú úrokovú mieru o 25 percentuálnych bodov s cieľom podporiť hospodársky rast a nevytvoriť priestor pre infláciu. NBP ešte . . .

Desať NAJuznávanejších

Od 5. februára do 27. novembra došlo 7084 hlasovacích lístkov, pričom za posledných sedem dní došlo stodvadsaťdva hlasovacích lístkov.

Najvýraznejšia osobnosť slovenskej. . .

Tabuľka do článku - Systémové poplatky odložili

Prepočet priemerných cien elektrickej energie REP spolu

2003 2002

Sk/MWh Sk/MWh

REP priemer 2 860,74 2 387,54

- ZSE, a. s. 2 929,56 2 . . .

Avízo:

Poslušní cez peniaze

Tlak na vyššie územné celky

s. 3

Menia po voľbách

Predohrou odvolávanie riaditeľov

s. 4

Každý podľa svojho

Prerušenie výroby nepomôže

s. 5. . .

Je ich veľa

Zámerom auditu na ministerstve zdravotníctva bolo určiť základné piliere rezortu. Stali sa nimi zdravotná starostlivosť, ekonomika a legislatívna oblasť, povedal na včerajšej tlačove. . .

Áno exportu

Európska komisia povolila dovoz bravčového mäsa zo Slovenska po tom, ako veterinárni experti vylúčili prítomnosť moru u ošípaných. Slovenským producentom to v súčasnosti môže pomôcť,. . .

O 100 mil. Sk

Približne 50 mil. Sk v rôznych menách zaistila slovenská polícia pri akcii zameranej na legálnosť dovozu textilného tovaru a obuvi z Číny. Akciu pod krycím názvom Východ slnka coln. . .

Kríza perutí

Upozorniť na krízový stav slovenského letectva a ponúknuť možné riešenia je cieľom Slovenského leteckého zväzu generála M. R. Štefánika. Letecká technika je zanedbaná, neopravuje sa. . .

Zámok i hrad

Smolenický zámok a hrad Červený Kameň sa 6. a 7. decembra stanú miestom neformálneho summitu premiérov krajín Vyšehradskej štvorky. Diskutovať o európskej integrácii štátov V4 s pr. . .

Účinná liečba

V Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky odhalili pamätnú tabuľu MUDr. Jána Bencu, priekopníka liečby kožných ochorení. Kúpele s výnimočnými účinkami sírovodíkovej minerálnej vod. . .

Pre pacientov

Do konca roka by sa mal uskutočniť administratívny bezodplatný prevod majetku štátu Polikliniky Senica do majetku mesta Senica. Neziskovú organizáciu Poliklinika Senica zriaďuje m. . .

Starý doslúži

Po postavení Mosta Košická cez Dunaj, ktorý bude v poradí už piatym - spájajúcim obidve časti Bratislavy, má sa začať s rozsiahlou rekonštrukciou Starého mosta. Tento najstarší sp. . .

Pre regióny

Konferenciu Európa regiónov usporadúva Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV dnes v Trnave. Cieľom podujatia je prezentácia teoretických východísk a praktické vyjadre. . .

Hraničné vody

Novým splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách sa v zmysle jej rozhodnutia stáva Marián Supek, ktorý je riaditeľom odboru vodných . . .

Vianočné trhy

Projektom Vianočné mosty medzi mestami sa začnú tradičné Vianočné trhy na Hlavnom námestí v Bratislave. Detské zbory a zástupcovia partnerských miest Prahy, Brna, Viedne a Krakova. . .

Bude nepovinný predmet?

Stredoškoláci sa učia narábať s financiami

Sprostredkovať študentom stredných škôl základy finančného vzdelávania s vyžitím informačných technológií a internetu je cie. . .

Akoby nekontrolovateľní?

Novela zákona ich činnosť sprehľadní

Návrh novely zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva (SNSPĽP) schválila včera vláda na svojom pravidelnom zasadaní. . .

Hospitalizácie obmedzia

Zmluvy dajú všetkým nemocniciam

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) uzavrie zmluvy na rok 2003 so všetkými nemocnicami na Slovensku, ale bude si vyberať, koľko hospita. . .

Najvyššie riziko pri DPH

Štátny rozpočet priamo súvisí s daňami

Novely zákonov bez zlepšenia podmienok na vykonávanie efektívnej daňovej správy a kontroly nemusia podľa Najvyššieho kontrolného. . .

Obchod potrebuje priestor

Povedali si kto čo chce a čo môže dať

Obchodná misia deväť chorvátskych firiem sa v utorok stretla s podnikateľmi z regiónu Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom. . . .

Tok predvstupovej pomoci

Tri kanály - PHARE, ISPA a SAPARD

Najviac prostriedkov v rámci prípravy na vstup do EÚ získava SR z fondu PHARE. Vyplýva to z materiálu, ktorý by čoskoro mala prerokov. . .

Návyk na mantinely

Prieskum práce manažérov

Typický slovenský manažér cíti zodpovednosť za svoju prácu, potrebuje vysoký stupeň autonómie a dožaduje sa uznania svojej odbornosti. Slovenskí man. . .

Ďalej forma daňovej kontroly

V termíne sme podali vyše 22-tisíc majetkových priznaní

Najviac majetkových priznaní v posledný deň zákonom stanovenej lehoty podali v Bratislavskom kraji, je ich. . .

Byť poslušný cez peniaze

Komentuje Vladimír Turanský

Niekedy už situácia pripomína dávnu históriu. Kto bol neposlušný, toho sa mocní snažili „polepšiť“ odstrihnutím od financií do tej miery, . . .

Kríza nielen našej nemocnice

Komentuje Ľudmila Koníková

Problémy nemocníc, ktoré sa v konečnom dôsledku premietajú do starostlivosti o pacientov, nemáme len my. Predstaviteľ Francúzskej fede. . .

Majetok zatiaľ väčší ako dlhy

Začali ozdravovací proces, dokončia ho ich nástupcovia?

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, ktoré zasadalo koncom minulého týždňa, malo na programe štyri body. V. . .

Neuralgické miesto

Schválili program rozvoja

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je len druhým z ôsmich samosprávnych krajov, ktorý schválil na svojom 7. zasadnutí Program sociálneho a e. . .

S okovami decentralizácie

Z ktorejkoľvek strany, vždy je to o peniazoch

Poslanci Trnavského samosprávneho kraja v návrhu rozpočtu na rok 2003 požadujú oproti návrhu MF SR navýšenie o viac ako . . .

Funkcie menia po voľbách

Medzi vybranými aj nechcený riaditeľ

Návrh na vymenovanie riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na úseku kultúry a sociálnych v. . .

Bytmi omladia Červeník

Veľa pozornosti kultúre aj telovýchove

Obec Červeník sa nachádza v okrese Hlohovec a má necelých 1500 obyvateľov. Funkciu starostu obce už tretie volebné obdobie vykonáv. . .

Pribudne stavebná agenda

Pridávajú im povinnosti, ale peniaze nie

Od 1. januára 2003 prejdú na obce a vyššie územné celky niektoré kompetencie, ktoré v súčasnosti vykonávajú stavebné úrady. V . . .

Nové byty

Mesto Moldava nad Bodvou ukončilo výstavbu 61 nájomných bytov v dvoch bytových domoch. Náklady na výstavbu predstavovali 51 mil. Sk, pričom 50 % prostriedkov mesto získalo ako úver zo . . .

770 rokov

Dejiny, kultúru, zvyky a folklór obyvateľov Čunova, ale aj súčasnosť dnes už bratislavskej mestskej časti približuje monografia, ktorej slávnostná prezentácia sa uskutočnila počas ned. . .

Len 63 %

Pre Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude podľa riaditeľa Úradu PSK Alexandra Ernsta rok 2003 z hľadiska financií veľmi ťažký. MF SR zo žiadaného rozpočtu vo výške 1,85 mld. Sk vyčleni. . .

Chcú bývať

V bytovej výstavbe za roky 1999 - 2002 v Trnave investujú takmer 1,4 mld. Sk zo ŠFRB na výstavby nájomných a obecných bytov a infraštruktúry, pričom táto suma neobsahuje finančné pro. . .

Profesie so zázemím

Čo región potrebuje, to škola pripravuje

Stredné odborné učilište strojárske v Trenčíne navštevuje 567 žiakov v sedemnástich učebných a študijných odboroch. Podľa slov riad. . .

Každý podľa svojho

Prerušenie výroby nikomu nepomôže

Predseda tripartity a podpredseda vlády Robert Nemcsics nevidí dôvod, prečo by mal byť tento orgán vyjednávania znefunkčnený. „Cestou kom. . .

Inzercia

Ponuka na prevzatie v platnosti - stav k 27. 11. 2002

Názov CP ISIN Trh Cena verej. Zmena CP ponúkn. Menovitá Mena Mena Stav v %

ponuky v % v rámci pon. hodnota CP denom. obch. nav. . .

Zlatá slučka po novom

Bratislavský Park kultúry a oddychu sa stal v pondelok 25. novembra miestom, kde bolo hádam najviac slovenských hereckých osobností na meter štvorcový. Združenie Zlatá slu. . .

Milovníci filmu, pozor!

Už len niekoľko desiatok hodín delí milovníkov filmu od piatku 29. novembra, keď sa v priestoroch bratislavského Ster Century Cinema (Polus) začína filmový sviatok - 4. . . .

Tančiareň do Budapešti

Herci Slovenského národného divadla vystúpia v prvý decembrový deň v maďarskej metropole, kde na doskách Vígszínházu predstavia slovenskú adaptáciu hry Tančiareň. Hru. . .

Ceny Ľ. Fullu a Trojruža

Za invenčný a adresný ilustračný prejav v polyfónii výtvarného výrazu, korešpondujúci s literárnou predlohou v knihách pre deti a mládež získali Cenu Ľudovíta Ful. . .

O dnešných intelektuáloch

Zaujímavý „dvojpríbeh“ nám ponúka súčasná nemecká spisovateľka (1956), Birgit Vanderbekeová pod názvom Alberta prijíma milenca (Slovenský spisovateľ). Autorka je l. . .

Farebné posolstvo do sveta

Slovenský výbor pre UNICEF v spolupráci s reklamnou agentúrou Four Friends Advertising sprístupnil predajnú výstavu detských prác spracovaných veľkoplošnou digitálnou . . .

Pozvánka Divadla Ludus

Vianočnú spevohru s názvom Vyšla hviezda nad Betlehemom, v ktorej vystupujú herci i drevené bábky, pripravilo pre návštevníkov bratislavské Divadlo Ludus. Klasický p. . .

Z piatich krajín

Mladí zvukoví experimentátori, umelci hrajúci na elektronických i klasických hudobných nástrojoch a prívrženci virtuálneho výtvarného umenia z Holandska, Nemecka, Nórska, Š. . .

Najschodnejšia cesta k bývaniu

Mimoriadne úspešných desať rokov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Po roku 1989 sa na Slovensku postupným prechodom na trhovú ekonomiku, prakticky zastavila výs. . .

Náhrada za stratu na zárobku

Zamestnávatelia za zamestnancov mali a majú povinnosť odvádzať samostatné poistenie pre prípad choroby a úrazu z povolania. Podľa § 201 ods. 1 ZP podľa môjho názo. . .

Meniny

Na Slovensku

dnes Henrieta

v piatok Vratko

V Českej republike

dnes René

v piatok Zina. . .

Rádio Slovensko

0.05 Nočná pyramída

5.05 Dobré ráno

7.00 Rádiožurnál

8.30 Pozvete nás ďalej? Rodinný magazín

9.30 Pieseň, hudba a my. Folklórne aktuality

10.00 Minižurnál

10.1. . .

Twist

6:00 Twist so Zuzanou Čižinskou

6:30 Prehľad tlače

7:00 Žurnál Rádia Twist

7:10 Šport

7:35 Trendy v ekonomike

9:30 Čierna skrinka

10:00 Twist s J. . .

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.

nnn

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 26.11. 2002: Bratislava . . .

Štvrtok 28. novembra

JOJ

*17.25*Práve teraz. Regionálne spravodajstvo

*17.40*Riskuj! Vedomostná súťaž

*18.10*M.A.S.H. Seriál USA

*18.. . .

. . .

Počasie

Dnes bude polooblačno až oblačno. Najvyššia teplota 10 až 14 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 6 stupňov. Slabý vietor.V piatok bude polooblačno až oblačno, zrána hmlisto. Cez deň od západu postupne až zamračené a neskôr občasný dážď. Nočná teplota 7 až 3, denná 7 až 12 stupňov. V sobotu bude veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Hmlisto. Nočná teplota 7 až 3, denná 6 až 10 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 7.21 a zapadne o 15.58 hod.

Počasie v európskych mestách dnes a teplota v ° C

Amsterdamdážď10
Aténypolooblačno18
Belehradoblačno16
Berlínzamračené7
Bratislavaoblačno13
Bruseloblačno8
Budapešťoblačno14
Bukurešťoblačno13
Frankfurtjasno11
Helsinkisneženie-3
Istanbuloblačno15
Kodaňoblačno8
Kyjevoblačno5
Lisabonprehánky17
Londýnprehánky13
Madridprehánky10
Moskvadážď5
Oslooblačno3
Parížoblačno10
Prahadážď6
Rímoblačno20
Sofiapolooblačno13
Štokholmzamračené3
Varšavaoblačno9
Viedeňoblačno13
Záhreboblačno17
Ženevaoblačno11

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.