Hospodársky denník
USD47,682 Sk
EUR41,772 Sk
CHF28,483 Sk
CZK1,34 Sk
  Štvrtok  28.Marca 2002

Dlhopisy opäť atraktívne

Americké pokladničné poukážky otvorili stredajšie obchodovanie miernym rastom kontraktov aj napriek rastu predaja bytových jednotiek v Spojených štátoch, keď investori hľadali možnosti pre investície v obligáciách, ktoré sa v predošlých dňoch vďaka obavám z blízkeho zvýšenia kľúčových úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou FED výrazne oslabili. Na parkete investori vyčkávali na aukciu nových dvojročných dlhopisov v celkovom objeme 25 mld. USD, ktorá sa mala uskutočniť v neskorších hodinách. Ide už o tretiu emisiu v tejto rekordnej hodnote, a to v čase, keď medzi odborníkmi prevláda neistota z ďalšieho vývoja kľúčových úrokových sadzieb. Podľa vyjadrenia jedného z analytikov nemali výsledky predaja bytových jednotiek na vládne obligácie veľký vplyv a trh si udržal pozitívny trend z predošlého dňa. Niektorí odborníci hovoria o prehodnocovaní pohľadu na vývoj kľúčových úrokových sadzieb, ktorý bol vraj až príliš negatívny. Tridsaťročné benchmarkové vládne obligácie s výnosom 5,74 percenta si v skorších predpoludňajších hodinách pripočítali k dobru 3/32 na 94 26/32. Rovnakým smerom sa vydali desaťročné pokladničné poukážky s úrokovou mierou 5,33 percenta, ktoré si polepšili o 2/32 na 96 16/32. V čiernych číslach sa pohybovali aj päťročné vládne dlhopisy s výnosom 4,75 percenta, ktoré sa posilnili o 2/32 na dočasných 94 27/32. Dvojročné T-bills s úrokovou mierou 3,62 percenta zotrvali nezmenené na predošlých 98 27/32.

Stredajšia seansa na londýnskom trhu vládnych dlhopisov eurolandu sa niesla v znamení mierneho poklesu výnosov kontraktov, keď komentáre predstaviteľov americkej centrálnej banky FED zmiernili obavy investorov z blízkeho zvyšovania kľúčových úrokových sadzieb. Výnos dvojročných Schatz zotrval v neskorších popoludňajších hodinách nezmenený na predchádzajúcich 4,302 percenta. Úrokové sadzby desaťročných dlhopisov sa oslabili o 0,8 bázického bodu na 5,224 percenta, keď zostávali pod jedenapolročným maximom 5,298 percenta. V pozitívnom teritóriu sa pohybovali kontrakty júnových bundov, ktoré si polepšili o 0,07 na dočasných 105,07.

Britské vládne obligácie gilty sa v včera vydali po stopách svojich svetových protipólov. Júnový kontrakt futurít na gilty si pripočítal k dobru 0,46 na 111,40. Futurity na short sterling si polepšili o miernych 0,04 na konečných 95,520.

(P. Machala/REUTERS)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.