Hospodársky denník
USD47,682 Sk
EUR41,772 Sk
CHF28,483 Sk
CZK1,34 Sk
  Štvrtok  28.Marca 2002

Je to v rodine…

Prišla jar a s ňou aj predvolebné „tanečky“, ktoré dostatočne zamestnávajú pospolitý ľud. Vzhľadom na predvolebné preferencie sa začínajú doterajší vysokí štátni úradníci pomaly obzerať po nových „džoboch“, lebo je im jasné, že vzhľadom na svoje vysoké odborné kvality, ktoré stihli už za uplynulé štyri roky predviesť, sa po septembrových voľbách na tých súčasných neudržia. Čo „šikovnejší“ sa snažia umiestniť, rozumej zabetónovať, v orgánoch, ktoré nemôže nová vláda vzhľadom na prijatú účelovú dikciu zákona zmeniť, a odtiaľ budú výrazne pomáhať rozvoju a rozkvetu našej vlasti. Podľa tohto receptu bolo nevedno kým navrhnuté nové vedenie Úradu pre finančný trh. Nevedno kým preto, lebo profesijné organizácie, ktoré majú významný záujem na kvalitnom fungovaní slovenského finančného trhu, navrhovali všeobecne prijateľných odborníkov, avšak títo sa na nominačnej listine neobjavili. Práve naopak, objavili sa na nej vo väčšine ľudia, ktorí doteraz mali za úlohu chrániť slovenský finančný trh, avšak svoju úlohu nezvládli...

Jedným z navrhovaných na post generálneho riaditeľa ÚFT je aj už teraz dostatočne slávny Ing. František Palko. Práve ten, ktorý v tejto chvíli zastáva funkciu generálneho riaditeľa sekcie finančného trhu MF SR, ktorá sa významnou mierou svojou nečinnosťou postarala o umožnenie činnosti takých „významných“ firiem, ako je B.M.G. a Horizont Slovakia. To je už dostatočne známe, ale osobne Ing. F. Palko má na svojich rukách ešte väčší problém, ktorý je takpovediac rodinného charakteru. Ešte totiž nestihla ani doznieť dlhopisová privatizácia, a už je na obzore s ňou spojený nový škandál. O čo vlastne ide? Stredisko cenných papierov, ako jediný depozitár cenných papierov, čiže aj dlhopisov FNM, je povinné zo zákona oznámiť každému majiteľovi cenného papiera zmenu na jeho účte, pokiaľ došlo k predaju alebo ku kúpe cenného papiera. Na túto zákonnú prirodzenosť sa zrejme spoliehali aj tisícky bývalých majiteľov dlhopisov FNM, ktorí si mysleli, že nejaké dlhopisy FNM na svojich účtoch majú, ale mýlili sa. SCP si neplnilo svoju zákonnú povinnosť a zmenové výpisy majiteľom dlhopisov po ich prevedení neposielalo, vďaka čomu sa títo takmer nešťastníci nedozvedeli, že im práve niekto „vytuneloval“ účet a že svoje peniaze nikdy neuvidia. Dozvedeli sa to až teraz, keď nič nedostali. Odborne povedané, SCP porušením svojich zákonných povinností umožnilo konať rôznym podvodníkom s dlhopismi FNM, čoho si náležite všimol aj už spomínaný Úrad pre finančný trh. Ten neváhal a „naparil“

SCP pokutu vo výške 5 mil. Sk. No a tu narazila kosa na kameň. Jediným akcionárom SCP nie je nik iný, ako ministerstvo financií, ktorého akcionárske práva v SCP v mene ministerstva vykonáva práve Ing. F. Palko. Je teda zarážajúce, že práve „štátna“ firma porušuje zákon, avšak táto firma, rozumej SCP, nepovažuje svoje neplnenie povinností za porušenie zákona, lebo proti pokute z ÚFT sa odvolala na súd, čiže ministerstvo financií nepriamo žaluje ÚFT. Nastáva vcelku paradoxná situácia, keď sa ministerstvo financií súdi s ÚFT o pokutu, pričom oba orgány majú za povinnosť chrániť záujmy obyvateľov. V tomto spore na prvý pohľad nelogicky vyznieva nečinnosť práve Ing. F. Palka, ktorý by z dôvodu vlastnej funkcie mal urobiť nápravu v SCP a odstrániť uvedené nedostatky vrátane vykonania personálnych zmien, lenže to nejde. Nejde to preto, lebo to sa v rodine nerobí, a preto je logické, že ministerstvo nekoná... Ak sa vám teraz zdá, že som trochu odbočil, tak som neodbočil ani o milimeter. Situácia, ktorá je opisovaná, sa v slušných krajinách nazýva vysoký konflikt záujmov. Viem, že u nás sa zatiaľ čosi také nenosí, ale aj napriek tomu si myslím, že pokiaľ SCP šéfuje manželka vysokého štátneho úradníka, ktorý ju z dôvodu svojej funkcie kontroluje a riadi, tak je to určite mimo dobré mravy a o čomsi to svedčí. Svedčí to minimálne o tom, že vysoký štátny úradník Ing. F. Palko nikdy nenavrhne odvolanie svojej manželky z pozície generálnej riaditeľky SCP za porušenie zákona s následkom škody veľkého rozsahu. Svedčí to aj o tom, že Ing. F. Palko nebude podporovať prirodzené nároky ÚFT v spore s SCP, lebo je to proti jeho rodinným záujmom. Svedčí to o tom, že košeľa je bližšia ako kabát. Svedčí to o tom, že žijeme na Slovensku…

(s-ch)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.