Hospodársky denník
USD47,555 Sk
EUR41,644 Sk
CHF28,397 Sk
CZK1,369 Sk
  Streda  10.Apríla 2002

Nemocnice ledva dýchajú

Takto sa ekonomické starosti neodstránia

Na Slovensku sa hovorí, že ak je raz niekto biedny, zvyčajne mu nepridajú nič iné, len biedu. V našich nemocniciach nezvládajú komplexnú starostlivosť o pacientov, financie ťažko stačia len na akútne prípady. Pritom aj bez posledného cenového výmeru mali v tejto oblasti starostí viac než dosť. Napríklad podľa zverejnených informácií viac ako 10 mil. Sk dlhuje NsP v Lučenci tamojšiemu odštepnému závodu SPP. Jej dlh sa však za neuhradené faktúry za dodávky plynu mesačne zvyšuje o 300- až 600-tisíc Sk. Nemocničné zariadenie mesačne disponuje rozpočtom približne 22 mil. Sk, pričom náklady na prevádzku sú vyše 29 mil. Sk, a tak sa dlh voči plynárom, dodávateľom liečiv, elektriny a vody mesačne zvyšuje priemerne o 6 až 8 mil. Sk. No nemocnica v Lučenci nie je jedinou zdravotnou inštitúciou, ktorá je na tom takto. V tejto oblasti medzi dlžníkov patrí nemocnica v Rimavskej Sobote, ktorá za dodávky plynu ešte neuhradila takmer 7,3 mil. Sk a NsP v Hnúšti s približne 3,5-miliónovým dlhom. SPP sa snažil túto krízovú situáciu riešiť formou splátkového kalendára, ale bezvýsledne, predstavitelia nemocníc neprišli s iniciatívou vyriešiť náš spoločný problém, a tak sa situácia má riešiť právnou cestou.

Viac šťastia majú zdravotníci u vodárov v Žiline. Podľa posledných informácií Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK), š. p., Žilina zatiaľ nepristúpia k odstávke zdravotníckych zariadení, za január a február nezaznamenali nárast pohľadávok po lehote splatnosti. Rozhodnutí sú ich každý mesiac pravidelne sledovať a zároveň rozhodovať o prípadnom odpojení zdravotníckych zariadení. Najväčšími dlžníkmi SEVAK Žilina zo zdravotníckych zariadení boli k 31. decembru 2001: NsP Považská Bystrica s dlhom 21,8 mil. Sk, Fakultná nemocnica Martin so 6,6 mil. Sk, NsP Ilava s 5,5 mil. Sk, NsP Liptovský Mikuláš so 4,4 mil. Sk, NsP Žilina so 4,39 mil. Sk, NsP Čadca s 2,57 mil. Sk a NsP Dolný Kubín s 1,76 mil. Sk. Ku koncu roku 2000 predstavoval celkový objem pohľadávok po lehote splatnosti SEVAK 246 mil. Sk a ku koncu minulého roka 223 mil. Sk. Z toho predstavujú dlhy zdravotníckych zariadení približne 21 %. Na konci minulého roka dosiahli pohľadávky po lehote splatnosti zdravotníckych zariadení 47 mil. Sk. To sme teda dopadli, keď za potešiteľnú správu v medicínskom svete považujeme informáciu o tom, že vodárne neodpoja zdravotnícke zariadenia, kým budú platiť aspoň posledné faktúry a budú čakať na oddlženie.

Ľudmila Koníková

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.