Hospodársky denník
USD47,555 Sk
EUR41,644 Sk
CHF28,397 Sk
CZK1,369 Sk
  Streda  10.Apríla 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Jadrové elektrárne pracovali spoľahlivo

Medzinárodné inštitúcie ocenili bezpečnosť energetických zariadení Slovenskej republiky

V roku 2001 vydal Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR povolenia na trvalú prevádzku pre zariadenia, v ktorých v uplynulých rokoch prebiehala výstavba, uvádzanie do prevádzky, skúšobná prevádzka alebo rekonštrukcia. Napríklad výsledky rekonštrukcie Jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach posúdil medzinárodný tím expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Správa expertov, ktorí boli aj z krajín EÚ, hodnotí bezpečnosť Jadrovej elektrárne V-1 pozitívne. Vlani schválila táto nezávislá inštitúcia aj program a termíny modernizácie Jadrovej elektrárne V-2 Bohunice, ktorý si kladie za cieľ zvýšiť bezpečnosť, zvýšiť výkon a predĺžiť životnosť tejto elektrárne.

Pre Jadrovú elektráreň Mochovce bol rok 2001 prvým rokom komerčnej prevádzky oboch blokov, ktoré sa stali bezpečným a spoľahlivým zdrojom. Úrad vydal rozhodnutia, ktorými povolil trvalú prevádzku Bohunického spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov a Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov. Na základe výsledkov kontrol ÚJD konštatoval, že prevádzka všetkých jadrových zariadení, ktoré slúžia na úpravu a ukladanie rádioaktívnych odpadov a skladovanie vyhoretého paliva bola v roku 2001 bezpečná a spoľahlivá. V súvislosti so septembrovými udalosťami v USA bol kvalitatívne zvýšený dozor nad fyzickou ochranou jadrových zariadení v SR a spolupráca s ďalšími štátnymi orgánmi v tejto oblasti.

V minulom roku vydal ÚJD 263 rozhodnutí, ktoré sa týkali jadrových zariadení v SR a transportu jadrových materiálov. Zistenia rutinných inšpekcií sú v jednotlivých lokalitách JE spracované v štvrťročných protokoloch. Neplánované inšpekcie sú vyvolané neočakávanými prevádzkovými udalosťami na jadrových zariadeniach alebo nimi

dozorný orgán

reaguje na vzniknutú situáciu v dozorovanej organizácii. V Jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach vykonal ÚJD 32 tímových, špeciálnych, rutinných a mimoriadnych inšpekcií. V elektrárni Mochovce ich bolo 29 a v ďalších organizáciách bezprostredne súvisiacich s jadrovou energetikou 19. Pod drobnohľadom bola aj preprava jadrových materiálov a ich kontrola. Dovedna bolo vlani týchto kontrolných akcií 141. Ťažiskom hodnotiacej činnosti ÚJD v roku 2001 bolo však posudzovanie bezpečnostnej správy JE V-1 Bohunice po postupnej rekonštrukcii. Po posúdení a zhodnotení bezpečnosti zrekonštruovaných blokov vydali súhlas na ďalšiu prevádzku pre prvý a druhý blok elektrárne V-1. Počas kontrol nezistili závažné indikácie, ktoré by si vyžadovali mimoriadne riešenia. Počas roku 2001 neprišlo k porušeniu limitov a podmienok bezpečnej prevádzky.

Na základe hodnotenia prevádzkových udalostí, výsledkov hodnotiacej a kontrolnej činnosti a s prihliadnutím na bezpečnostné ukazovatele ÚJD vyhodnotil prevádzku 1. a 2. bloku JE Mochovce v roku 2001 ako bezpečnú a spoľahlivú. V roku 2001 pokračovali prípravné práce na zriadení medzinárodného Centra pre jadrovú bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európy (CENS), ktoré bude mať sídlo v Bratislave. Zamestnanci ÚJD pripravovali podklady pre rozhodovanie a činnosť prípravnej skupiny CENS-u a významne sa podieľali na organizovaní a zabezpečení medzinárodného

úvodného kurzu

CENS-u s názvom Hodnotenie bezpečnosti vykonávané dozorným orgánom. Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo päť prepráv čerstvého jadrového paliva z Ruskej federácie do JE Bohunice a jedna preprava do JE Mochovce. Všetky prepravy jadrových materiálov v roku 2001 sa uskutočnili v súlade s podmienkami povolení ÚJD. V roku 2001 pokračovala rozsiahla medzinárodná spolupráca ÚJD. Vlani bola SR zapojená v štyroch národných a v desiatkach regionálnych a interregionálnych projektoch.

Rok 2001 predstavoval dôležitý míľnik v spolupráci s Agentúrou pre atómovú energiu (NEA) pri OECD. SR v roku 2001 oficiálne požiadala o členstvo v tejto organizácii a ÚJD pracoval vo výboroch, dôležitých pre jadrovú bezpečnosť. Pokračovala i veľmi úspešná spolupráca ÚJD s Európskou komisiou. Spolupráca je orientovaná predovšetkým na dozorné aktivity a činnosti, napríklad v rámci pravidelných stretnutí vedúcich predstaviteľov jadrových dozorov Európy za účasti zástupcov Európskej únie (skupina CONCERT). Pre SR bolo významné hodnotenie pracovnej skupiny Európskej komisie, vytvorenej na hodnotenie dozorov, legislatívy, dozornej činnosti a bezpečnosti jadrových zariadení v krajinách, ktoré sa usilujú o vstup do EÚ. Pre SR a ÚJD

bolo hodnotenie

mimoriadne priaznivé a skupina hodnotila dozorný režim na Slovensku ako rovnocenný s dozorným režimom krajín EÚ. Bezpečnosť jadrových zariadení na Slovensku bola skupinou hodnotená priaznivo. Aj na základe tohto hodnotenia sme v októbri s Európskou komisiou uzavreli kapitolu Energetika. Aj v roku 2001 pokračovala bilaterálna spolupráca ÚJD s mnohými krajinami sveta. Uskutočnili sa bilaterálne stretnutia na výmenu informácii so všetkými susednými krajinami a tiež so Slovinskom, s Nemeckom, Japonskom, so Švajčiarskom a s USA.

Dňa 3. marca 1998 ratifikovala vláda SR Zmluvu o úplnom zákaze jadrových skúšok. Vláda SR uložila predsedovi ÚJD zabezpečiť vykonávanie funkcie národného orgánu. V spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí, obrany a Slovenskou akadémiou vied sa ÚJD na prelome septembra a októbra 2001 podieľal na organizovaní medzinárodného experimentu na území Slovenska pod názvom OSI Field Experiment CTBTO. Slovenská republika ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti dňa 23. februára 1995. ÚJD je

odborným garantom

plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohovoru. V spolupráci so zainteresovanými rezortmi a organizáciami bola vypracovaná Národná správa SR, ktorá bola prerokovaná vo vláde SR a predložená MAAE v septembri 2001. Na základe komplexného hodnotenia bezpečnosti jadrových zariadení v SR, ktoré bolo podporené i medzinárodným posudzovaním, ÚJD konštatuje, že prevádzka jadrových zariadení v SR bola v roku 2001 bezpečná a spoľahlivá a boli splnené všetky medzinárodné záväzky, ktoré vyplývajú z medzinárodných konvencií a dohôd v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových materiálov. Boli tiež splnené všetky záväzky vyplývajúce z bilaterálnych dohôd. ÚJD splnil všetky úlohy na vysokej odbornej úrovni a pokračoval v trende byť medzinárodne uznávanou organizáciou s vysokým kreditom.

V tomto roku okrem štandardného hodnotenia jadrovej bezpečnosti sa zamerajú najmä na hodnotenie projektov zvyšovania bezpečnosti JE V-2 Bohunice. ÚJD

bude dohliadať

aj na plnenie odporúčaní Pracovnej skupiny otázok jadrovej bezpečnosti Európskej komisie tak, aby i v tejto oblasti bolo Slovensko pripravené na vstup do EÚ. Veľmi dôležitou činnosťou ÚJD bude účasť na Druhom hodnotiacom zasadnutí v zmysle Konvencie o jadrovej bezpečnosti, na ktorom sa uskutoční prezentácia Národnej správy a zodpovedanie všetkých otázok členských krajín dohodou. Bude pokračovať i široká spolupráca s medzinárodnými organizáciami MAAE, EK, OECD/NEA, ako aj bilaterálna spolupráca so susednými krajinami a ďalšími krajinami, s ktorými má ÚJD uzavreté dohody o spolupráci.

Vladimír Turanský

Počasie

Dnes bude oblačno až zamračené a neskôr popoludní miestami dážď, najmä na juhu západného a stredného Slovenska. Najvyššia denná teplota 9 až 14 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši chladnejšie. Severovýchodný vietor 3 až 7 m/s. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 stupňov.Vo štvrtok bude veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Nočná teplota 6 až 2, denná teplota väčšinou 9 až 14 stupňov. V piatok bude veľká, na západe časom zmenšená oblačnosť a miestami občasný dážď, najmä na východe krajiny. Nočná teplota 6 až 2, denná teplota 8 až 12, na západe okolo 14 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.11 a zapadne o 19.35 hod.

Amsterdampolooblačno10
Aténypolooblačno18
Belehraddážď11
Berlíndážď9
Bratislavaoblačno10
Brusel jasno10
Budapešťdážď8
Bukurešť zamračené9
Frankfurt oblačno11 
Helsinkislnečno6
Istanbulzamračené13
Kodaňjasno10
Kyjevdážď10
Lisabonpolooblačno17
Londýnpolooblačno12
Madridpolooblačno14
Moskvaslnečno9
Oslomalá oblačnosť8
Parížjasno12
Prahaoblačno9
Rímdážď15
Sofiadážď3
Štokholmpolojasno7
Varšavadážď9
Viedeňzamračené11
Záhrebdážď6
Ženevazamračené9

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.