Hospodársky denník
USD47,555 Sk
EUR41,644 Sk
CHF28,397 Sk
CZK1,369 Sk
  Streda  10.Apríla 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Neplatia doplnkové poistenie

Píšte na adresu redakcie, faxujte na číslo 02/6381 0413 alebo mailujte do schránky: nazoryvhd-dennik.sk

Lekár mi odporučil, aby som syna z dôvodu alergického ochorenia nedala do predškolského zariadenia a zostala s ním do 5 rokov veku doma. Bude niekto za mňa platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, zdravotné poistenie i príspevok na poistenie v nezamestnanosti, ak nie som v pracovnom pomere, ani nepodnikám, alebo si musím uvedené druhy poistného platiť sama?

- Štát platí poistné na dôchodkové zabezpečenie za osoby, ktoré sa osobne, celodenne a riadne starajú o dieťa do šiestich rokov veku (§ 14 ods. 9 písm. b) zákona NR SR č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov). Na účely dôchodkového zabezpečenia táto doba, po ktorú sa rodič stará o dieťa do šiestich rokov veku za splnenia podmienky, že vaše predchádzajúce zamestnanie trvalo aspoň jeden rok, sa započítava ako náhradná doba zamestnania (§ 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov).

Na účely zdravotného poistenia štát je platiteľom poistného za osoby, ktoré sa tiež osobne celodenne a riadne starajú o dieťa, avšak iba do piatich rokov veku (§ 10 ods. 6 písm. f) zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Z uvedeného vyplýva, že štát za vás bude platiť iba poistné na dôchodkové zabezpečenie a na zdravotné poistenie. Poistné na nemocenské poistenie ani príspevok na poistenie v nezamestnanosti za vás nebude platiť nikto, ani štát. Platná právna úprava vám neumožňuje, aby ste si platili poistné na nemocenské poistenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti sama, teda dobrovoľne (fakultatívne).

Ako máme správne rozumieť ustanoveniu § 12 nového Zákonníka práce, podľa ktorého je zakázaný vznik pracovnoprávneho vzťahu medzi manželmi? Môže konateľ s. r. o., kde je zároveň aj spoločníkom, zamestnať vlastnú manželku ako finančnú účtovníčku, ktorá však spoločníčkou s. r. o. nie je?

- Uvedený zákaz uzatvárania pracovnoprávnych vzťahov medzi manželmi obsahovalo aj ustanovenie § 269 starého Zákonníka práce. Znamená to, že do nového Zákonníka práce sa iba prebrala stará právna úprava. Tento zákaz uzatvárania pracovnoprávnych vzťahov na základe pracovných zmlúv, dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práci študentov vyplýva z existencie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a ich vzájomnej vyživovacej povinnosti podľa Zákona o rodine. BSM je vyjadrením jednoty manželstva a rovnakého postavenia manželov. Vyplýva to aj zo skutočnosti, že už uzatvorený pracovnoprávny vzťah je založený na princípe nadriadenosti (zo strany zamestnávateľa) a podriadenosti (na strane zamestnanca - povinnosť plniť pokyny zamestnávateľa vydané v súlade s právnymi predpismi atď.). To je zákonite v rozpore s rovnoprávnosťou manželov podľa rodinného práva.

Výkon práce medzi manželmi je možný iba na základe občianskoprávnych vzťahov, prípadne v pracovnoprávnych vzťahoch, ak ide napríklad o s. r. o., ktorá zamestnáva jedného z manželov (teda ide o váš prípad). V tomto prípade však nejde o pracovnoprávny vzťah medzi manželmi, ale ide o pracovnoprávny vzťah medzi právnickou osobou (s. r. o.) ako zamestnávateľom a zamestnankyňou (manželkou konateľa). Pracovnú zmluvu uzatvára zamestnankyňa s s. r. o., ktorej konateľom je síce jej manžel, ale ten vystupuje v mene s. r. o., ktorá má postavenie zamestnávateľa.

Záverom možno konštatovať, že nová právna úprava vôbec nebráni tomu, aby ste uzatvorili pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy s s. r. o., ktorej konateľom i spoločníkom je manžel finančnej účtovníčky. Ide totiž jednoznačne o pracovnoprávny vzťah uzatvorený medzi právnickou osobou a s fyzickou osobou (zamestnankyňou - finančnou účtovníčkou).

Zamestnávateľ mi zráža zo mzdy poistné, ktoré má odvádzať do príslušnej doplnkovej dôchodkovej poisťovne. Uvedené poistné však zamestnávateľ do poisťovne neodviedol už tri mesiace. Je táto skutočnosť dôvodom na okamžité ukončenie pracovného pomeru?

- Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite zrušiť, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy do 15 dní po uplynutí jej splatnosti (§ 54 ods. 1 písm. b) starého Zákonníka práce).

Mzdou sa rozumie tarifná mzda (základná mzda, mzdová tarifa), mzdové príplatky a ostatné mzdové zložky ustanovené v mzdových predpisoch, prípadne v kolektívnych zmluvách (§ 111 ods. 2 starého ZP).

Zrážky zo mzdy (náhrady mzdy) možno vykonať iba na základe dohody o zrážkach zo mzdy (§ § 121 ods. 1 starého ZP).

Podľa zákona NR SR č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účastníkmi právnych vzťahov sú zamestnávateľ, poistenec (čiže vy), príjemca dávky a doplnková dôchodková poisťovňa, ktorí uzatvárajú medzi sebou zmluvy, a to zamestnávateľskú, zamestnaneckú a poisteneckú zmluvu.

Vzhľadom na uvedené, podľa môjho názoru zrážanie poistného na doplnkové dôchodkové poistenie na základe dohody o zrážkach zo mzdy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a jeho neodvádzanie do príslušnej doplnkovej dôchodkovej poisťovne nie je dôvodom na okamžité zrušenie pracovného pomeru podľa § 54 ods. 1 písm. b) starého ZP z dôvodu, že za mzdu vo vašom prípade sa považuje príjem za vykonanú prácu po odpočítaní poistného na doplnkové dôchodkové poistenie, teda po vykonaní zrážky zo mzdy na základe vašej dohody medzi vami a zamestnávateľom o zrážkach zo mzdy.

JUDr. Z. Macková, PhD.

Počasie

Dnes bude oblačno až zamračené a neskôr popoludní miestami dážď, najmä na juhu západného a stredného Slovenska. Najvyššia denná teplota 9 až 14 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši chladnejšie. Severovýchodný vietor 3 až 7 m/s. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 stupňov.Vo štvrtok bude veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Nočná teplota 6 až 2, denná teplota väčšinou 9 až 14 stupňov. V piatok bude veľká, na západe časom zmenšená oblačnosť a miestami občasný dážď, najmä na východe krajiny. Nočná teplota 6 až 2, denná teplota 8 až 12, na západe okolo 14 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.11 a zapadne o 19.35 hod.

Amsterdampolooblačno10
Aténypolooblačno18
Belehraddážď11
Berlíndážď9
Bratislavaoblačno10
Brusel jasno10
Budapešťdážď8
Bukurešť zamračené9
Frankfurt oblačno11 
Helsinkislnečno6
Istanbulzamračené13
Kodaňjasno10
Kyjevdážď10
Lisabonpolooblačno17
Londýnpolooblačno12
Madridpolooblačno14
Moskvaslnečno9
Oslomalá oblačnosť8
Parížjasno12
Prahaoblačno9
Rímdážď15
Sofiadážď3
Štokholmpolojasno7
Varšavadážď9
Viedeňzamračené11
Záhrebdážď6
Ženevazamračené9

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.