Hospodársky denník
USD47,555 Sk
EUR41,644 Sk
CHF28,397 Sk
CZK1,369 Sk
  Streda  10.Apríla 2002

Dodržia Zmluvu z Nice

SR 13 poslancov v EP a 7 hlasov v Rade EÚ

Brusel (TASR) - Európska komisia (EK) v rokovacej pozícii EÚ ku kapitole inštitúcie navrhne, aby Slovensko malo po vstupe do únie v Európskom parlamente 13 poslancov a v Rade ministrov disponovalo siedmimi hlasmi. Vyplýva to z dokumentu o základných princípoch rokovaní o kapitole inštitúcie, ktorý včera komisia zverejnila. EK oznámila, že v návrhu rokovacích pozícií pre jednotlivé kandidátske krajiny bude vychádzať zo Zmluvy z Nice, ktorú lídri európskej pätnástky schválili v decembri 2000. Podľa nej má mať Slovensko 13 poslancov v EP, sedem hlasov v rozhodovacom orgáne EÚ - Rade ministrov, a po deväť kresiel v Hospodárskom a sociálnom výbore EÚ a vo Výbore pre regióny. Hneď po vstupe má tiež mať jedného člena v EK. Komisia mieni zachovať aj po rozšírení viacjazyčnosť, preto navrhne, aby sa slovenčina, ako aj jazyky ďalších prijatých krajín, stali novými oficiálnymi jazykmi únie. K 11 súčasným jazykom tak pribudne v únii s 27 členmi najmenej desať nových.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.