Hospodársky denník
USD47,555 Sk
EUR41,644 Sk
CHF28,397 Sk
CZK1,369 Sk
  Streda  10.Apríla 2002

Zemanova misia v Amerike

Lobovanie za záujmy českého kapitálu

V nedeľu sa vrátil premiér ČR Miloš Zeman z oficiálnej trojdňovej návštevy Mexika, keď pri tejto príležitosti zavítal na štyri dni do USA. Jeho cesta bola politicko-obchodnou misiou, čo potvrdil aj jeho sprievod, ktorý tvoril minister obchodu a priemyslu Grégr a skupina dvadsiatich českých podnikateľov. O rozvoj mexicko-českých stykov prejavil záujem mexický prezident Vicente Fox najmä v súvislosti s konkrétnymi ekonomickými projektmi v oblasti energetiky a ekológie. Ide o projekt firmy Škoda Praha na výstavbu tepelnej elektrárne s výkonom 118 megawattov v Monterrey. V rôznom stave príprav sú aj ďalšie tri projekty, najmä dodávok čistiarní odpadových vôd a ich mobilné verzie. M. Zeman bol informovaný, že mexická firma Nemak ukončila rokovanie, na ktorého základe táto spoločnosť začne výrobu automobilových súčiastok v ČR. Ide o jeden z najvýznamnejších projektov, pri ktorom by sa začiatočné investície mali iba do výstavby tejto továrne pohybovať okolo 30 mil. USD. M. Zeman upozornil, že pokiaľ hospodársky vývoj ČR bude aj naďalej priaznivý, potom bude možné uvažovať o umiestňovaní českého kapitálu a investícií v Mexiku. Podľa neho práve tu sú výhodné podmienky vrátane demokratickej stability v tejto krajine. Vzájomné ekonomické vzťahy zaručia i dva významné dokumenty, ktoré podpísal mexický prezident a český premiér. Ide o dohodu zamedzujúcu dvojité zdanenie a dohodu o podpore ochrany investícií.

Zeman sa v priebehu návštevy USA zastavil v Chicagu, Los Angeles a na Miami. Navštívil chicagskú burzu a firmu na výrobu liečiv Baxter International, ktorá začala podnikať v ČR a ktorá počíta s investíciou vo výške 400 mil. USD. V Los Angeles sa český premiér stretol s americkými biznismenmi a aj tu loboval v prospech vzájomných obchodných vzťahov. Hlavným mottom jeho prednášky bolo, aby sa nikto neobával obchodovať s ČR. Na otázky, prečo sa teraz v USA nestretol s tamojšou politickou reprezentáciou, Zeman odpovedal, že už tak urobil koncom minulého roka.

Richard Seemann

Praha

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.