Hospodársky denník
USD47,555 Sk
EUR41,644 Sk
CHF28,397 Sk
CZK1,369 Sk
  Streda  10.Apríla 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Šťastný let a do videnia v Bratislave!


Letisko M. R. Štefánika Bratislava si pripomína tento rok päťdesiate výročie svojej existencie. Každé letisko je niečím výnimočné, to naše predovšetkým v tom, že má mimoriadne vhodné klimatické podmienky a výhodnú polohu v stredoeurópskom regióne. Ani vzdialenosť letiska od centra hlavného mesta nie je zanedbateľná, predstavuje 9 kilometrov, teda niekoľkominútovú jazdu osobným automobilom, prípadne autobusom mestskej hromadnej dopravy číslo 61. V súčasnosti prebieha výstavba cestnej komunikácie, ktorá v dohľadnom čase umožní napojenie letiska na systém diaľničnej dopravy. V budúcnosti sa uvažuje aj o napojení letiska na systém železničnej dopravy. Posledné desaťročie znamenalo pre Letisko M. R. Štefánika Bratislava obdobie intenzívnej výstavby a modernizácie. V roku 1994 bola do prevádzky uvedená nová, moderne riešená príletová hala, ktorú o rok neskôr Komora slovenských architektov označila za Stavbu roka 1995. O ďalšie dva roky získal terminál pre cestujúcich cenu prof. Jurkoviča. Priepustnosť novej časti terminálu je v hodinovej špičke vyše 700 cestujúcich, čím sa dá dosiahnuť predpokladaný prepravný výkon asi 1,8 milióna cestujúcich ročne. V roku 1995 vyrástla na letisku moderná požiarna zbrojnica, okrem iného vybavená protipožiarnym vozidlom Protector C-4, Simon. Jeho čerpadlo má výkon 7000 litrov vody za minútu. Vozidlo dosahuje zrýchlenie z 0 na 80 km/h za 40 sekúnd. Z hľadiska požiarnej ochrany táto skutočnosť dovoľuje pristávanie veľkokapacitných lietadiel v Bratislave, čo má význam najmä pre medzinárodnú leteckú prepravu. Letisko má dve na seba kolmé vzletové a pristávacie dráhy. Dráha 04-22 (2900 x 60 m) je vybavená svetelnými a rádionavigačnými zariadeniami pre presné priblíženie za podmienok I. kategórie poveternostných miním ICAO (International Civil Aviation Organisation). Dráha 13-31 bola pôvodne vybavená iba pre II. kategóriu, ale koncom roku 1999 sa skončila jej komplexná rekonštrukcia a dráha dnes vyhovuje požiadavkám bezpečnosti letovej prevádzky pre III. A kategóriu poveternostných miním ICAO. V rámci rekonštrukcie bola zároveň predĺžená o 290 m a jej rozmery sú dnes 3190 x 45 metrov. Na prelome rokov 1996-1997 sa začala výstavba novej

riadiacej veže,
ktorá je dnes neodmysliteľnou dominantou bratislavského letiska. Veža je v plnej prevádzke už druhý rok. Má moderné technické vybavenie a je príkladom zaujímavo riešenej stavby, ktorá v sebe úspešne spája požiadavky na účelnosť a na estetiku. Takisto nové sklady leteckých pohonných látok sa využívajú už skoro tretí rok. Kompletné služby spojené s plnením lietadiel na letisku zabezpečuje spoločnosť ESSO. V roku 1998 pokračovali aj niektoré ďalšie stavebné práce, napríklad rozširovanie vybavovacej plochy, pôvodná mala 70 880 m˛ a disponovala 18 stojiskami pre lietadlá. Súčasná vybavovacia plocha má rozlohu asi 125 000 m˛ a 27 stojísk. Do prevádzky bola uvedená v januári tohto roku. Z ďalšieho vybavenia letiska možno spomenúť nový odmrazovač lietadiel SMD 1200. Tento mechanizmus znamená veľký kvalitatívny pokrok v oblasti bezpečnosti lietania, pretože zabezpečuje nielen odmrazenie, ale aj prevenciu proti vytváraniu ľadu. Zariadenie vyrobili v Orlande na Floride, podvozok dodala belgická firma Volvo. Maximálna výška plošiny je 12,2 m. Kvapalina v odmrazovacom zariadení (3785 litrov) sa zohrieva na 86°C za 30 minút, čo je veľmi vysoký výkon. Nový je aj plošný autobus COBUS 3000, zakúpený od nemeckej firmy CONTRAC Wiesbaden. Autobus vybavený motorom Mercedes je vyrábaný v Portugalsku. Jeho kapacita je okolo 160 cestujúcich. Práve tento autobus umožňuje operatívnejšie využívať stojiská na novej vybavovacej ploche, vzdialenejšej od terminálu pre cestujúcich. V snahe zefektívniť proces vybavovania cestujúcich a batožiny, bol nedávno v priestoroch bratislavského letiska nainštalovaný nový transportný systém na batožinu, skončený v triediarni batožín. Je doplnený novým počítačovým vybavením a tiež systémom VIDECOM. Celý areál letiska dnes pôsobí príjemným dojmom, čo slúži nielen k spokojnosti cestujúcich, ale aj náhodných návštevníkov letiska, tak Bratislavčanov, ako aj mimobratislavských turistov.

Novinka na Letisku
Letisko M. R. Štefánika, tak ako každý rok, aj tento rok pripravilo pre svojich cestujúcich nejaké prekvapenie k zahájeniu letnej sezóny. Tento rok, okrem spomínaných služieb, bol pre tých najmenších v apríli slávnostne otvorený detský kútik v bezcolnej zóne odletovej haly letiska. Na jeho realizácii sa podieľala firma Detské kútiky Slovakia s finančnou podporou spoločnosti Drukos, ktorá podporila iniciatívu letiska, a tak prispela k spríjemneniu pobytu detí na ňom.

Tieto a ešte iné prekvapenia skvalitnia poskytované služby a zároveň spríjemnia pobyt na Letisku M. R. Štefánika. Nuž a čo zaželať všetkým cestujúcim? Šťastný let a do videnia opäť v Bratislave! „Letisko je plocha, nie lietadlá“
Ak sa prechádzate po letisku, mnohokrát počujete „To naše letisko nemá ani lietadlá!“ Človek znalý veci sa pousmeje, ale potom sa zamyslí a povie si dosť a vezme do ruky pero a napíše pár riadkov.

Všade na svete, na letisku, pracujú a vzájomne spolupracujú viaceré inštitúcie, štátne alebo súkromné spoločnosti. U nás, na letisku Bratislava má zastúpenie asi 70 firiem, ktoré sa zaoberajú opravou, lakovaním lietadiel a helikoptér, zastúpenie tu majú letecké spoločnosti, rýchle doručovacie služby, nákladná letecká doprava, špeditérske firmy, colný úrad, banka, pošta a iné.

Letisko M. R. Štefánika je štátna príspevková organizácia, ktorej 100-percentným vlastníkom je štát. Letisko však predstavuje plochu, na ktorú lietadlá a helikoptéry pristávajú a služby, ktoré im letisko poskytuje, letisko nevlastní lietadlá. Pod službami rozumieme technickú obsluhu lietadiel, meteorologickú, požiarnu a zásahovú službu, opravárenskú a servisnú činnosť, strážnu činnosť, leteckú informačnú službu, plnenie leteckým palivom, pozemnú prepravu osôb a batožín, obchodné a prepravné vybavenie cestujúcich, nákladu, pošty a batožín a iné.

Na Letisko M. R. Štefánika tento rok pravidelne pristáva osem leteckých spoločností, z ktorých najviac vyťaženou leteckou linkou je Praha, Moskva a Tel Aviv. Priame spojenie cez letnú sezónu je do 25 destinácií a nepriame počas celého roka do celého sveta. Letisko M. R. Štefánika spolupracuje počas roka s leteckými spoločnosťami, ako sú České aerolínie, Aeroflot, Slovenské aerolínie, Air Ukraina, Tunis air, Air Slovakia, Hemus air, Sunexpress, cez letnú sezónu je to Spanair a Onur a v zime s Fischer airom.

Významnými inštitúciami na letisku sú Letové prevádzkové služby, ktoré okrem iného evidujú každé jedno lietadlo, ktoré preletí našim vzdušným priestorom a Letecký úrad SR, ktorý sa stará o legislatívu, predpisy a kontrolu leteckej prevádzky.

Samozrejme, že v metaforickom chápaní názvu, letisko sú lietadlá a na tom, aby tu boli, sa snažíme nielen my, ale aj zástupcovia leteckej prepravy na ministerstve, agentúry cestovného ruchu na Slovensku, Veľvyslanectvá SR a každý jeden z nás, ktorý predstavuje Slovensko v zahraničí.

Kyslík do života letiska

Minulý rok letisko Bratislava zaznamenalo pokles prepravených cestujúcich z 324 219 na 276 092, nárast nákladnej leteckej dopravy o 11 % a leteckej pošty o 0,01 %. Naopak zahájenie letnej sezóny 1. júna začínalo s nárastom, ktorý mal túto tendenciu už od začiatku roka, či už v počte cestujúcich na vnútroštátnych linkách o 133 %, na medzinárodných nepravidelných linkách o 191 %, v preprave pošty o 96 % oproti rovnakému obdobiu roku 1999. V nákladnej doprave nastal pokles o 33 %.

Cestujúci majú možnosť po celý rok letieť z Bratislavy pravidelnými linkami do Prahy, Mníchova, Moskvy, Kyjeva, Košíc, Tunisu, Tel Avivu, Larnaky, Kuwajtu a Sofie. Slovenské aerolínie v novembri 1999 okrem obnovených pravidelných liniek do Košíc a Moskvy zahájili novú pravidelnú linku do Mníchova, prostredníctvom ktorej je možné dostať sa do celého sveta. Na linke Praha-Bratislava lietali od 8. 11. do 30. 4. dve letecké spoločnosti, a to ČSA a Fischer air.

Santorini, Kos, Grand Canaria boli destinácie, ktoré spestrili a zároveň rozšírili ponuku leteckej prepravy počas letnej sezóny 1999 na 21 letoviskách nielen európskych krajín, ale aj Afriky a Ázie. Tento rok túto ponuku rozšírili cestovné kancelárie s pomocou leteckých spoločností o ďalšie dve nové destinácie, a to o taliansky ostrov Sardínia a grécky Lesbos.Leto na letisku M. R. Štefánika

Slovenskí dovolenkári majú možnosť z bratislavského letiska počas leta navštíviť 23 letovísk v Európe, Ázii ale aj v Afrike. Najväčší úspech k 1. 7. 2000 zaznamenáva tak ako minulý rok piesočný Tunis, avšak pokles záujmu je o grécky ostrov Rodos. Slovenskí turisti asi nahradili tento zelený ostrov za ostrovy Lesbos, Kréta a Zakinthos, pretože nárast cestujúcich na tieto destinácie je 40 až 50 %. Po minuloročných zemetraseniach v Turecku, táto lákavá lokalita pre dovolenkárov, opäť zaznamenáva nárast záujmu cestujúcich. Dovolenkári tiež majú možnosť využiť k ceste za oddychom aj celoročné pravidelné linky Tel Aviv, Larnaca-Kuwajt a Tunis.

Počas obdobia začiatku letnej sezóny sa na letisku M. R. Štefánika zaznamenal nárast prepravených cestujúcich v porovnaní s rokom 1999.

Letisko M. R. Štefánika pri zabezpečovaní charterových a pravidelných letov spolupracuje s 11 leteckými spoločnosťami, medzi ktoré patria Slovenské aerolínie, Air Transport Europe, Aie Slovakia, Aeroflot, České aerolínie, Tunis Air, Air Ukrajina, Sunexpress, Hemus air, Spanair a Air VIA - Bulgarian airways.

Na zabezpečovaní letných dovoleniek leteckou dopravou sa podieľa 30 cestovných kancelárií ako napr. Satur, Koala Tours, Kartago Tours, Seneca Tours, Neckermann Reisen, Fischer Slovakia a iné. Letisko má www
Už týždeň sa môžete spojiť s letiskom aj cez www stránky. Naša adresa je www.letiskobratislava.sk alebp www.airportbratislava.sk. Letisko pre verejnosť
Vedenie letiska spolu so zástupcom francúzskeho veľvyslanectva podplukovníkom Gollardom slávnostne odhalilo v odletovej hale letiska sochu Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia. Autorom sochy je profesor Bohumil Kafka, ktorý patrí k najvýznamnejším predstaviteľom českej sochárskej školy 20. storočia a ktorý je známy dielami ako Žižkov jazdecký pomník na hore Vítkov v Prahe alebo socha maliara Mánesa na Vltavskom nábreží. Letisko M. R. Štefánika bolo už po šiesty raz spoluorganizátorom Behu M. R. Štefánika, ktorý bol tento rok výnimočným, pretože bol vyvrcholením roka venovaného tomuto diplomatovi, politikovi a významnej osobnosti Slovenských dejín. Okrem tohto podujatia, každé dva roky organizuje Letisko Medzinárodné letecké dni, minulý rok to boli už piate, na ktorých prezentujú svoje letecké umenie akrobatické skupiny z celého sveta. Vynímajúc slávnostné podujatia, zamestnanci Letiska M. R. Štefánika, každoročne privítajú na letisku skupiny žiakov materských, základných, ale aj stredných škôl na exkurziách, ktoré majú veľký úspech a za niekoľko rokov by sme mohli otvoriť celú galériu obrázkov a listov, ktoré sú posielané na našu adresu s poďakovaním. Najobľúbenejšími priestormi sú na letisku požiarnici, biologická ochrana, ale aj vstupy do lietadla s odborným výkladom. Ak nemáte príležitosť navštíviť letisko, môžete sa s ním spojiť cez www.letiskobratislava.sk alebo www.airportbratislava.sk Slovensko má 5 letísk
Slovenská správa letísk (SSL) je štátna príspevková organizácia, ktorá od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 spravuje a prevádzkuje päť medzinárodných letísk : Letisko M. R. Štefánika Bratislava (BTS), Letisko Košice (KSC), Letisko Poprad-Tatry (TAT), Letisko Piešťany (PZY) a Letisko Sliač (SLD). Letiská sú situované tak, že ich spádová oblasť s polomerom 100 km pokrýva takmer celé územie Slovenska. SSL sa snaží sieť letísk stále rozvíjať, čím zabezpečuje nielen ich funkčnosť a bezpečnosť, ale aj kvalitu služieb porovnateľnú s medzinárodným štandardom. Slovenská správa letísk, Riaditeľstvo, Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava tel. : 07 43 33 66 09, 07 43 42 46 33, fax : 07 43 42 21 46, e-mail : ssls@nextra.sk Letisko M. R. Štefánika Bratislava
Vzdialenosť od centra: 9 km
Prevádzkovateľ: Slovenská správa letísk
Letisko M. R. Štefánika
823 01 Bratislava
Telefón / fax : 07 43 42 28 91 / 07 43 42 04 07
E-mail : marketing@ssl.sk
internetová stránka: www.letiskobratislava.sk alebo www.airportbratislava.sk Prevádzková doba : 24H
Vzletové a pristávacie dráhy : 13/31, 3190m x 45 m a 04/21, 2900m x 60 m Ďalekopisné adresy : AFS LZIBYDYX, SITA BTSOPT7X
Letisko M. R. Štefánika Bratislava je hlavným medzinárodným letiskom Slovenskej republiky. Okrem priaznivých klimatických podmienok a výhodnej polohy v strednej Európe je letisko vybavené technológiami medzinárodného štandardu. Letisko M. R. Štefánika spája pravidelnými linkami hlavné mesto Slovenska s Košicami, Prahou, Mníchovom, Moskvou, Kyjevom, so Sofiou, s Kuvajtom, Larnakou, Tel Avivom a Tunisom. Okrem toho poskytuje počas letnej sezóny 23 destinácií, vhodných na dovolenku a oddych. Letisko Piešťany
Vzdialenosť od centra : 3,5 km
Prevádzkovateľ : Slovenská správa letísk

Letisko Piešťany

Žilinská 597/81

921 01 Piešťany
Telefón / fax : 0838 76 226 29 / 0838 76 235 15
E-mail : ssl.pzy@ba.psg
Prevádzková doba : Po - Pia : 0700 - 1900
So - Ne : 0800 - 1600
mimo uvedeného času na vyžiadanie
Vzletová a pristávacia dráha : 2000m x 30m
Ďalekopisné adresy : AFS LZPPYDYX, SITA PZYKK7X
Letisko Piešťany je medzinárodné letisko určené pre leteckú dopravu osôb a carga. Letisko je vybavené na I. ICAO kategóriu. Je využívané najmä pre leteckú dopravu pacientov do/z Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, Trenčianskych Teplíc a návštevníkov mesta Piešťany ako i širokého okolia. Letisko zároveň umožňuje vykonávať letecký výcvik pre domáce a zahraničné letecké spoločnosti, aerokluby a letecké školy. Vybavenie letiska ponúka štandardné služby pre lietadlá do 80 cestujúcich vrátane technického a obchodného handlingu a plnenia leteckými pohonnými látkami. Letisko Sliač
Vzdialenosť od centra : 3,5 km
Prevádzkovateľ : Slovenská správa letísk

Letisko Sliač
962 31 Sliač
Telefón / fax : 0855 54 42 592 / 0855 54 42 590
E-mail : ssl-sld@zv.psg.sk
Prevádzková doba : 24H
Vzletová a pristávacia dráha : 2400m x 60m
Ďalekopisné adresy : AFTN LZSLYDYX, SITA SLDKK7X
Letisko Sliač má štatút medzinárodného letiska a svojou vybavenosťou a rozsahom poskytovaných služieb umožňuje rozvoj regionálnej dopravy. Z letiska sú ľahko dostupné populárne termálne kúpele Kováčová, Sliač, Dudince, Turčianske Teplice, Bojnice, ako aj strediská zimných športov na Donovaloch a v Nízkych Tatrách. Letisko Poprad -Tatry
Vzdialenosť od centra : 4,3 km
Prevádzkovateľ : Slovenská správa letísk

Letisko Poprad -Tatry
058 98 Poprad
Telefón / fax : 092 77 30 036 / 092 77 30 016
E-mail : airport_lztt@pp.sknet.sk
Prevádzková doba : 24H
Vzletová a pristávacia dráha : 2600m x 45m
Ďalekopisné adresy : AFS LZTTYDYX, SITA TATOP7X
Letisko Poprad-Tatry je najvyššie položené medzinárodné letisko v Európe (nadmorská výška je 718 m). Je vstupnou bránou do národných parkov, historických miest a osád, ako aj do turistických a športových stredísk na severe Slovenska. Pre cestujúcich je vo vybavovacej budove k dispozícii denný bar, zmenáreň a predajňa duty-free. Letisko Košice
Vzdialenosť od centra : 6 km
Prevádzkovateľ : Slovenská správa letísk

Letisko Košice
041 75 Košice
Telefón / fax : 095 6832 123 / 095 6832 202
E-mail : lzkz@cona.sk
Prevádzková doba : 24H
Vzletová a pristávacia dráha : 3100m x 45m
Ďalekopisné adresy : AFTN LZKZYDYX, SITA KSCOP7X
Letisko Košice ako druhé najväčšie letisko na Slovensku je vstupnou bránou do východoslovenského regiónu. Slúži pravidelnej a nepravidelnej leteckej doprave na domácich a zahraničných linkách. Pravidelné linky spájajú Košice s Bratislavou, Prahou a Viedňou. Letisko ponúka obchodné a technické vybavenie lietadiel, ako aj ďalšie služby pre pohodlie a bezpečnosť svojich zákazníkov. Služby pre cestujúcich
Letisko Bratislava ako letisko hlavného mesta, je nielen hlavným, ale tiež najväčším letiskom na Slovensku. Poskytuje všetky služby pre cestujúcu verejnosť, ktoré by mali byť ponúkané medzinárodným letiskom obsluhujúcim spádovú oblasť takmer 2 mil. obyvateľov, s 24 hodinovou prevádzkou. ˇ Obchody služby
Obchody na letisku ponúkajú široký sortiment novín a časopisov, ľahké občerstvenie, kožené výrobky, keramiku, sklo či výrobky ľudovej tvorby. Na prízemí budovy sa nachádza pošta. ˇ Bankové a zmenárenské služby
Na prízemí odletovej a príletovej haly sú cestujúcim k dispozícii pobočky VÚB Bratislava a Exact change - Maccorp Slovakia. ˇ Reštaurácia a bary
Kompletné reštauračné služby sú k dispozícii na druhom poschodí budovy. Nápoje a ľahké občerstvenie sú ponúkané v ostatných baroch v príletovej, ale i v odletovej hale. ˇ Business club
ABC - Business club slúži pravidelným zákazníkom leteckých spoločností s ponukou kvalitných služieb, nápojov či ľahkého občerstvenia v odletovej časti za pasovou a bezpečnostnou kontrolou. ˇ V. I. P. salóny
„Veľký“ a „Malý“ V. I. P salón je poskytovaný pri príležitostiach konania rôznych konferencií, seminárov či iných akcií. Nachádzajú sa na druhom poschodí budovy, s kapacitou 40 a 20 miest. ˇ Informácie
Informácie poskytuje 24 hodín denne Centrálna Informačná Služba na telefónnom čísle 48 57 33 53. ˇ Parkovisko
Parkovisko, nachádzajúce sa pred terminálom pre cestujúcich s kapacitou 250 miest a výhodnými cenami, je prevádzkované spoločnosťou Republic Parking System. ˇ Požičovne automobilov
Požičovne automobilov AVIS a HERTZ sa nachádzajú v príletovej hale. ˇ Duty Free Shops
Štyri obchody „Duty Free“ sú k dispozícii na prvom poschodí v odletovej časti za pasovou a bezpečnostnou kontrolou. Široký sortiment alkoholických a tabakových výrobkov, parfumov, kozmetiky či bižutérie sú v ponuke, samozrejme, za výhodné ceny bez dane a cla. ˇ Špeciálne vybavenie
Výťah, chodiace schody, vozíky či asistencia pri nástupe/výstupe z lietadla sú služby poskytované imobilným cestujúcim. ˇ Zdravotnícka služba
Prvá pomoc je poskytovaná 24 hodín denne. Permanentná zdravotnícka služba sa nachádza na druhom poschodí budovy od 7.00 - 19.00 hod. ˇ Úschovňa batožín
Na prízemí budovy vedľa Check-in pultov je cestujúcim 24 hodín denne k dispozícii úschovňa batožín. ˇ Detský kútik
Detský kútik sa nachádza v odletovej časti terminálu za pasovou a bezpečnostnou kontrolou.

Počasie

Dnes bude oblačno až zamračené a neskôr popoludní miestami dážď, najmä na juhu západného a stredného Slovenska. Najvyššia denná teplota 9 až 14 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a na Spiši chladnejšie. Severovýchodný vietor 3 až 7 m/s. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 stupňov.Vo štvrtok bude veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď. Nočná teplota 6 až 2, denná teplota väčšinou 9 až 14 stupňov. V piatok bude veľká, na západe časom zmenšená oblačnosť a miestami občasný dážď, najmä na východe krajiny. Nočná teplota 6 až 2, denná teplota 8 až 12, na západe okolo 14 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 6.11 a zapadne o 19.35 hod.

Amsterdampolooblačno10
Aténypolooblačno18
Belehraddážď11
Berlíndážď9
Bratislavaoblačno10
Brusel jasno10
Budapešťdážď8
Bukurešť zamračené9
Frankfurt oblačno11 
Helsinkislnečno6
Istanbulzamračené13
Kodaňjasno10
Kyjevdážď10
Lisabonpolooblačno17
Londýnpolooblačno12
Madridpolooblačno14
Moskvaslnečno9
Oslomalá oblačnosť8
Parížjasno12
Prahaoblačno9
Rímdážď15
Sofiadážď3
Štokholmpolojasno7
Varšavadážď9
Viedeňzamračené11
Záhrebdážď6
Ženevazamračené9

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.