Hospodársky denník
USD47,555 Sk
EUR41,644 Sk
CHF28,397 Sk
CZK1,369 Sk
  Streda  10.Apríla 2002

Poctivec prekáža?

Keď pred týždňom vláda nevymenovala generálneho riaditeľa Úradu pre finančný trh s odôvodnením, že Ing. F. Palko je „konfliktnozáujmový“, dalo by sa očakávať, že vláda vymenuje druhého kandidáta v poradí. Nebol ním nik iný ako Ing. Mário Schrenkel, doterajší člen rady ÚFT, majúci na starosti oblasť kapitálového trhu. Nestalo sa tak z čisto prozaického dôvodu. Je nepochopiteľné, že „neúspešný kandidát“ ešte stále pripravuje podklady pre ministra, ktorý má delegovať nových kandidátov. Druhý kandidát Ing. M. Schrenkel bol však podľa dobre informovaných kruhov z prostredia MF SR vyškrtnutý preto, lebo vraj nespĺňa odborné kritériá. Tento nezmysel sa odôvodňuje tým, že Ing. M. Schrenkel má síce viac ako päťročnú prax na kapitálovom trhu, ale, vraj, nemá dostatočnú prax v riadiacej funkcii. Stačí len spomenúť, že Ing. M. Schrenkel pôsobil ako riaditeľ odboru a neskôr aj ako člen rady ÚFT od marca 2001 doteraz, pričom dovtedy pôsobil ako projektový manažér v Prvej paroplavebnej, o. c. p., a. s. a ako senior account manažér v Poľnobanke, kde sa venoval práve oblasti kapitálového trhu. Takýto človek je pre každého súdneho účastníka trhu „priechodný“, lebo rozumie veci. To bol aj dôvod, prečo Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, ako aj Asociácia správcovských spoločností navrhli ministrovi F. Hajnovičovi na túto pozíciu práve odborníka z praxe, ktorým nepochybne Ing. M. Schrenkel je.

Otázne teda je, prečo je Ing. M. Schrenkel „nepriechodný“ ako generálny riaditeľ ÚFT? Zo svojho doterajšieho pôsobenia na ÚFT je totiž známy ako nekompromisný a čestný človek, ktorý má záujem veci vyriešiť bez ohľadu na to, čo si o tom myslia rôzne záujmové skupiny a bez ohľadu na to, že „volal niekto zhora“. No a táto jeho poctivosť sa mu zrejme stane osudnou. Stačí si len spomenúť na zásadový postoj Ing. M. Schrenkela vo veci nedávneho prevodu akcií VSŽ a už je jasnejšie… Takýto človek sa ťažko ovláda, a teda nie je „formovateľný“, čiže nie je vhodný na post generálneho riaditeľa ÚFT. Na tento post sa „logicky“ viac pozdáva niekto iný, ktorému však okrem iného chýba práve päťročná prax na kapitálovom trhu, vyžadovaná zákonom. Podľa posledných kuloárnych správ je už vraj Ing. F. Palko „priechodný“.

To, čo som doteraz napísal, mi pripomína, že Slovensko sa pomaly, ale iste v tejto veci blíži k pomerom v republike banánového typu. Ani tam nemajú záujem, aby sa na rozhodujúcich postoch etablovali ľudia, ktorí by svojimi zásadovými postojmi znemožňovali ututlávanie rôznych káuz a dokázali vyriešiť veci k verejnému prospechu. Takíto ľudia sú v banánovej republike nepotrební a väčšinou, keď nepochopia, tak ich odstrelia. Takže, pán minister F. Hajnovič, čo bude ďalej ...?

Peter Kasalovský

P. S. Dúfajme, že na vládnom rokovaní o tejto veci nebude chýbať minister spravodlivosti J. Čarnogurský, ktorý si všimol pred týždňom do očí bijúci konflikt záujmov Ing. F. Palka a navrhol vláde nevymenovať ho za generálneho riaditeľa ÚFT.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.