Hospodársky denník
USD47,033 Sk
EUR41,457 Sk
CHF28,246 Sk
CZK1,381 Sk
  Utorok  16.Apríla 2002

Stalo sa

Futbalista Realu Madrid a portugalskej reprezentácie Luis Figo je novým veµvyslancom Portugalska pri UNICEF. Figo má za úlohu získava» finančnú podporu a organizovanie kampaní na pomoc de»om. Figo, ktorý má dve dcéry, sa vyjadril, ľe „chce pomôc» de»om, ktoré pred sebou nevidia svetlú budúcnos»“. Bude sa orientova» na deti postihnuté hladom a vojnou.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.