Hospodársky denník
USD47,033 Sk
EUR41,457 Sk
CHF28,246 Sk
CZK1,381 Sk
  Utorok  16.Apríla 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Fatrafol - spoľahlivé hydroizolácie striech

Na šikmé a strmé strechy môžeme použiť veľa druhov strešných krytín vrátane fólií Fatrafol. Čím je však uhol strechy menší, tým je sortiment použiteľných materiálov užší. Výhody materiálu Fatrafol vyniknú hlavne pri izolácii málo šikmých a plochých, prípadne úplne bezspádových striech. Spodné izolácie na báze PVC sa začali úspešne uplatňovať už v 60. rokoch, ale až v polovici 80. rokov bol zahájený vývoj a výroba prvej PVC fólie pre hydroizolácie striech. Táto fólia začala nachádzať uplatnenie pri izolácii plochých striech, a to predovšetkým pri ich rekonštrukcii. Oceňovaná bola a je hlavne nízka hmotnosť hydroizolačného plášťa.

Strešné PVC fólie Fatrafol vytvárajú na streche jednovrstvovú bezúdržbovú povlakovú krytinu, odolnú proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom.

Čas ukázal, že len sama výroba hoci kvalitnej izolačnej fólie, ešte nie je zárukou vytvárania kvalitnej povlakovej krytiny u všetkých zákazníkov. Predpokladom docielenia požadovanej kvality je dokonalý hydroizolačný systém, ktorý okrem správnych pomocných a doplnkových prvkov zahŕňa aj vypracovanú technológiu navrhovania a realizácie, systém školení a pravidelných kontrol aplikačných firiem. Súčasťou systému je aj spracovaný komplexný informačný materiál pre projektantov, obsahujúci okrem vzoriek fólii aj technologické predpisy, konštrukčné detaily, technické parametre, opis a správne použitie jednotlivých typov fólii, informačné CD a pod. Tieto materiály môže na požiadanie získať každý architekt alebo projektant pozemných stavieb.

PVC fólie FATRAFOL sa delia na dve veľké skupiny:

ˇ fólie stabilizované proti UV, používané na pokrývanie plochých, šikmých, oblúkových a iných striech, izoláciu bazénov a záhradných jazierok,

ˇ fólie nestabilizované proti UV žiareniu, používané ako zabudované, určené hlavne na izolácie spodných častí stavieb, základového betónu, suterénov, podláh a nádrží proti vlhkosti, tlak. vode, ropným látkam a radónu.

Vytvorenia súvislej vodotesnej membrány priamo na streche z pásov PVC 1,3 m širokých umožňuje skutočnosť, že PVC sa dá tavne zvárať horúcim vzduchom. Samotný tavný spoj sa vykonáva bez prídavného materiálu a má pevnosť, životnosť a tesnosť pôvodného materiálu. Preloženie kotvenej fólie je asi 100 mm, šírka horúcovzdušného zvaru je vždy min. 30 mm . Spoj sa poisťuje zálievkou – tekutým PVC. Lepené spoje pomocou prídavných materiálov pri iných druhoch povlakových krytín ( t. j. nie termoplasty) vo väčšine prípadov nedosahujú životnosť izolačného materiálu a sú najslabším článkom povlakovej krytiny. Podkladová vrstva musí byť dostatočne pevná a tuhá. Môže byť z neľahčeného betónu hrúbky min. 50 mm, dilatovanie max. 2 x 2 m, škára šírky min. 3 mm. Podkladová vrstva z ľahčeného betónu musí mať pevnosť v tlaku min. 150 kPa. Ak je táto hodnota nižšia, je potrebné spevniť povrch cementovým poterom o hrúbke min. 30 mm. Vyhovuje aj podklad zo stropných alebo strešných betónových dosiek alebo panelov.

Pod fóliu na podklad celoplošne podkladáme geotextíliu zo syntetických vláken s min. plošnou hmotnosťou 300 g/m2. Geotextília plní na streche funkcie:

- ochrannú (čím drsnejší podklad, tým hrubšia geotextília),

- separačnú (medzi PVC a asfalt, medzi PVC a polystyrén),

- mikroventilačnú (rozvod pár k vetracím komínkom).

Debnenie z klasických dosiek, foršní alebo iných materiálov na báze dreva; dosky hrubé min. 25 mm sa prikladajú k sebe na tesný zraz. V prípade extrémneho krupobitia totiž fólia položená na pevnom podklade a geotextílii krupobitiu odoláva, fólia nepodložená ničím má menšiu šancu odolať bez perforácie. Medzi drevený podklad a fóliu podkladáme geotextíliu s plošnou hmotnosťou 500 g/m2.

Upevnenie fólie na streche. Aby nám vietor fóliu neodniesol, musíme ju na streche spoľahlivo upevniť. Môžeme použiť tri základné spôsoby upevnenia: kotvenie, lepenie, priťaženie alebo ich kombinácie.

- kotvenie nitmi, skrutkami, príchytkami a inými špec. kotviacimi prvkami používame hlavne pri fóliách s vysokopevnostnou sieťkou (Fatrafol 810 a Fatrafol 817). Vhodný podklad pre kotvenie tvorí neľahčený betón hrubý 4 až 5 cm, tenkostenný betónový panel alebo trapézový plech. Mechanicky kotviť sa vieme aj do viacnásobnej vrstvy asfaltových pásov,

- priťaženie štrkovým zásypom, vrstvou zeminy (vegetačné strechy), dlažbou na terčíkoch - fólie Fatrafol 808 a Fatrafol 817,

- prilepenie fólie PU lepidlom alebo disperzným lepidlom len pri fóliách s nakašírovanou geotextíliou (Fatrafol 807 a 808). Fóliu Fatrafol 807 môžeme jedinú lepiť aj roztaveným asfaltom.

Základné typy strešných fólií FATRAFOL sú štyri. Dva typy sú vybavené zo spodnej strany getextíliou a dva, určené na mechanické kotvenie, sú vystužené vysokopevnostnou PES sieťkou, zavalcovanou vo vnútri fólie. Je vyvinutý aj nový typ fólie, kde rozmerovú stabilitu zabezpečuje krátka striž zo skleného vlákna.

Fólia Fatrafol 807 má na spodnej strane nakašírovanú geotextíliu. Je určená hlavne na upevňovanie o podklad lepením. Vývoj a konštrukcia smerovali k cieľu vytvoriť materiál schopný vyriešiť problémy množstva tečúcich činžiakových, školských, nemocničných a iných plochých striech, izolovaných asfaltovými pásmi. Cieľ bol splnený zavedením fólie Fatrafol 807 do výroby. Táto fólia je laminovaná z viacerých vrstiev. Vrchná vrstva má za úlohu odolávať slnku a ostatným vplyvom počasia, stredné vrstvy sú nosné, spodná vrstva je zo špeciálneho PVC, odolávajúceho ropným látkam, a teda aj asfaltom. V nej je nakotvená ochranná geotextília. Spodné dve vrstvy vlastne umožňujú prilepenie fólie do nataveného asfaltu. Staré asfaltové pásy môžu na streche zostať, pokiaľ nie je ý dôvod na ich odstraňovanie. Samotné zhadzovanie starej krytiny býva drahé, vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý treba strhnúť, zniesť, odviezť, uložiť na skládke ... Ukončovanie izolovaných plôch je štandardné - na profil z poplastovaného plechu.

Na staré asfaltové krytiny môžeme namiesto fólie Fatrafol 807 po prekrytí geotextíliou vždy použiť ako hydroizolačnú vrstvu aj mechanicky kotvenú fóliu FATRAFOL 810 alebo 817.

Fólia Fatrafol 808 je určená na zabudovanie do vnútorných vrstiev strešného plášťa, t. j. pod zásyp, dlažbu, vegetačnú vrstvu, tepelnú izoláciu (obrátená strecha plus strecha) a pod. Fólia je zelenej farby. Na spodnej strane má ochrannú geotextíliu. Na detaily sa používa homogénna fólia Fatrafol 808/H alebo ak chceme na atike vidieť sivú a nie zelenú fóliu, tak Fatrafol 804.

Fatrafol 810 - najpoužívanejšia strešná PVC-P fólia s výstužnou PES sieťkou. Na streche sa upevňuje mechanickým kotvením. Štandardná farba fólie je sivá. Fólia sa na zákazku dodáva aj vo farbách: červená, oranžová, zelená a modrá. Lícna strana je stabilizovaná proti UV žiareniu. Odolnosť proti krupobitiu bola kladne hodnotená vo švajčiarskej štátnej skúšobni EMPA (fólia VYHOVUJE). Záruka na materiál a práce je 10 rokov, cena od 226 Sk /m2.

Fatrafol 817 - fólia z modifikovaného PVC, s výstužnou PES sieťkou. Na streche sa upevňuje mechanickým kotvením. Je obojstranne stabilizovaná proti UV žiareniu. Štandardná farba fólie je krémovo biela. Záruka na materiál a práce je 12 rokov.

V niektorých špeciálnych prípadoch môžeme na hydroizoláciu „strechy“ použiť lacnejšiu homogénnu proti UV nestabilizovanú PVC fóliu Fatrafol 803 s hrúbkou 1,5 alebo 2,0 mm. Ide len o prípady, keď je fólia medzi dvoma geotextíliami zabudovaná medzi betónové vrstvy alebo pod dostatočne hrubý ochranný násyp. Najčastejšie ide o podzemné garáže. V prípade parkoviska nad používanými priestormi použijeme namiesto fólie Fatrafol 803 fóliu Fatrafol 806 x 1,5 mm odolnú proti ropným látkam.

Spoločné vlastnosti strešných fólií FATRAFOL a niektoré konštrukčné odporúčania

ˇ Homogénne fólie (Fatrafol 804, Fatrafol 807/H, Fatrafol 808/H, Fatrafol 817/H) majú veľké pomerné predĺženie - viac ako 300 % - veľmi významná vlastnosť, ktorou asfaltové izolácie nedisponujú. Dilatačné škáry sa vďaka takémuto predĺženiu riešia veľmi jednoducho.

ˇ Všetky strešné a spodné fólie FATRAFOL na rozdiel od klasických asfaltových izolácií odolávajú prerastaniu koreňmi rastlín.

ˇ O spoľahlivosti a vodotesnosti fóliovej strešnej izolácie sa môžete presvedčiť viacerými spôsobmi. Existujú skúšky: podtlaková, tlaková, elektronická, zátopová a iné.

Zátopová skúška sa dá zrealizovať len na strechách z atikou. Po utesnení strešných vtokov sa strecha napustí vodou, potom čakáme a pozorujeme či fólia tesní. Pozorovať môžeme ľubovoľne dlho, týždeň, mesiac, od jari do jesene... V istom podniku v tohtoročnom horúcom lete pre ochladenie kancelárií na vrchnom poschodí zaplavovali strednú časť strechy (asi 1500 m2) vodou. Podotýkam, že nešlo o novú, ale o 8-ročnú strechu, izolovanú mechanicky kotvenou fóliou Fatrafol. Voda fólii neškodí. Účinkuje ako UV filter, priťaženie a v lete bráni prehrievaniu povrchu. Hrozí však nebezpečenstvo, že voda bude zo strechy vyhadzovaná vetrom a bude ohrozovať okoloidúcich. Požadujte takúto zátopovú skúšku aj pri iných strešných krytinách plochých striech, veď príroda môže veľmi ľahko takúto situáciu na streche vytvoriť, stačí lepší dážď a zapchatý strešný vtok, napr. detskou loptou.

Podtlaková skúška sa používa aj na streche, aj na spodných izoláciách. Vykonáva sa nasledujúco: fóliový spoj – zvar sa pretrie vodou so saponátom a zakryje sa priehľadným plexisklovým zvonom. Vývevou sa pod zvonom zníži tlak o 0,02 Mpa. Ak je spoj nedokonalý, určite si všimneme vznikajúce bublinky, miesto označíme a opravíme.

Tlaková skúška sa používa hlavne pri náročných spodných izoláciách, zváraných kanálikovým zvarom. Kanálik uzavrieme, natlakujeme a sledujeme pokles tlaku na manometri.

Záručné lehoty na strešné fólie Fatrafol sú 10 až 12 rokov. Seriózna firma sa počas tohto obdobia stará o svoje dielo sama – automaticky. Toho roku firma FATRA IZOLFA, a. s. vykonávala obhliadku striech izolovaných materiálom Fatrafol v rokoch 1992, 1993 a 1994. Na niektorých obhliadkach sa podľa vlastného výberu zúčastnil aj prof. Ing. Jozef Oláh, CSc., zo Stavebnej fakulty STU Bratislava. Hodnotenie a poznatky z tejto „túry po strechách Slovenska“ vyzneli pre náš materiál veľmi priaznivo.

Na záver by som chcel projektantom i investorom pripomenúť, že ak ste vo svojom návrhu hydroizolácie čo len trochu neistí, zavolajte nám a pozvite si nášho technika. Kdekoľvek v republike Vás bezplatne navštívime, poradíme a vybavíme informačnými materiálmi.

Ing. Vladimír Korecký

958 03 Malé Uherce Predajné sklady: Technické poradenstvo:

tel./ fax: 0815-7401 905, Malé Uherce 0815-7401 905 Bratislava 0905 209 360

E-mail : izolfa@nr.psg.sk Bratislava 0905 723 780 Západ.Slov.0905 209 359

internet: www.izolfa.sk Prešov 091-771 0271 Stred. Slov. 0905 567 349

Počasie

Dnes bude polojasno až oblačno a ojedinele prehánky. Zrána v údoliach miestami hmla. Najvyššia denná teplota 11 až 15, na východe miestami okolo 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 5 stupňov. Severozápadný až severný vietor 3 až 7 m/s.V stredu bude prevažne oblačno, miestami občasný dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 3, denná teplota 12 až 17 stupňov. Vo štvrtok bude oblačno, časom až polooblačno, lokálne prehánky. Nočná teplota 7 až 3, denná teplota 14 až 18 stupňov, na severe miestami chladnejšie.Slnko vyjde zajtra o 6.00 a zapadne o 19.44 hod.

Amsterdamdážď11
Aténypolooblačno21
Belehraddážď16
Berlínobčasný dážď8
Bratislavaoblačno14
Brusel prehánky9
Budapešťoblačno16
Bukurešť prehánky18
Frankfurt dážď6 
Helsinkidážď11
Istanbuloblačno16
Kodaňdážď8
Kyjevoblačno15
Lisabonpolojasno17
Londýnprehánky11
Madridpolooblačno16
Moskvazamračené16
Osloprehánky6
Parížprehánky12
Prahaoblačno11
Rímoblačno17
Sofiaoblačno14
Štokholmdážď9
Varšavadážď12
Viedeňoblačno14
Záhreboblačno14
Ženevaoblačno10

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.