Hospodársky denník
USD47,17 Sk
EUR41,514 Sk
CHF28,262 Sk
CZK1,377 Sk
  Streda  17.Apríla 2002

Kurzy, semináre

Centrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave pripravilo:

Kurz ÚČTOVNÍCTVO PRE PODNIKATEĽOV pre záujemcov, ktorí chcú získať ucelený systém teoretických poznatkov, praktických návykov a zručností na vykonávanie funkcií a činností v účtovníctve.

Termín a miesto:

22. 4. 2002, Bratislava.

Seminár KALKULÁCIE NÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM METODIKY ACTIVITY - BASED COSTING s cieľom prezentovať reálne prínosy tejto metódy a úsporu nákladov.

Termín a miesto:

23. 4. 2002, Bratislava.

Informácie:

Tel./fax: 02/54 41 26 08, 54 41 45 62.

Agentúra J & T pripravila kurz PRESVEDČIVÝ PODNIKATEĽSKÝ PLÁN určený aj pre začínajúcich podnikateľov, ktorí potrebujú podnikateľský plán na rozbeh podnikateľských aktivít.

Termín a miesto:

23. a 24. 4. 2002, Bratislava.

Informácie:

Tel.: 02/43 63 87 02, 43 41 31 09, tel./fax: 02/43 42 17 02.

Spoločnosť Sales Manager Akademie organizuje seminár CONTROLLING PREDAJA.

Termín a miesto:

22. a 23. 4. 2002, Bratislava.

Informácie:

Tel.: 02/43 41 50 95

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.