Hospodársky denník
USD47,17 Sk
EUR41,514 Sk
CHF28,262 Sk
CZK1,377 Sk
  Streda  17.Apríla 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Zobudíte sa a ste bez domu

Píšte na adresu redakcie, faxujte na číslo 02/6381 0413 alebo mailujte do schránky: nazory@hd-dennik.sk

V súčasnom období sa, žiaľ, často stretávame s podvodmi, čo sa týka predaja nehnuteľností. Niekto dokáže predať nehnuteľnosť na sfalšované doklady. Z katastra nehnuteľností si vyžiada výpis listu vlastníctva a pri použití týchto údajov si zabezpečí sfalšovaný preukaz totožnosti. Na základe týchto podkladov odpredá nehnuteľnosť kupujúcemu. Ten v domnienke, že ide o vlastníka, vyplatí peniaze za predanú nehnuteľnosť. Daňový úrad vyzve predávajúceho na zaplatenie dane z prevodu a prechodu nehnuteľností. Avšak skutočný vlastník, ktorý takto neinkasuje žiadne finančné prostriedky, stráca nielen nehnuteľnosť, ale dokonca je povinný zaplatiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľností. Ako bude postupovať daňový úrad?

- Riešenie takýchto prípadov si vyžaduje osobitný zreteľ pri ich riešení. Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov je daňovníkom prevodca (predávajúci). Z uvedeného vyplýva, že skutoční vlastníci (ďalej len daňovník) sú povinní zaplatiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľností. Ale keďže takto zaplatenú daň je možné posudzovať ako tvrdosť, ale nezrovnalosť zákona, je vo vlastnom záujme daňovníka požiadať príslušného správcu dane o odpustenie dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.

Môže sa tu naskytnúť otázka, prečo by mal v takýchto prípadoch daňový úrad vyrubiť daňovníkovi daň z prevodu a prechodu nehnuteľností. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že príslušný správca dane sa nemá odkiaľ dozvedieť o tom, že došlo k podvodnému predaju nehnuteľností. Podľa ustanovenia § 20 ods. 2 citovaného zákona, orgán ktorý zapísal nehnuteľnosť do katastra nehnuteľností, zašle jedno vyhotovenie rozhodnutia alebo záznamu príslušnému daňovému úradu vrátane súpisu a ocenenia nadobúdaného majetku v lehote do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo od dátumu záznamu. Z toho vyplýva, že ohlásenie uvedenej trestnej veci nie je povinnosťou príslušného orgánu. Druhým dôvodom je skutočnosť, že daňový úrad nemôže vychádzať z dohadov, prípadne predpokladov existencie podvodného konania. Avšak príslušný daňový úrad môže vyhovieť žiadosti daňovníka (skutočného vlastníka) a odpustiť mu takto vyrubenú daň z prevodu a prechodu nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti právneho úkonu z dôvodu kúpnej zmluvy.

Podľa ustanovenia § 8 ods. 1, v druhej vete zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov, ak ide o nadobúdanie nehnuteľností odplatným prevodom pri výkone rozhodnutia, konkurzom, vyrovnaním alebo vydržaním, daňovníkom je nadobúdateľ. Pri tom istom ustanovení § 8 ods. 1 v prvej vete, je daňovníkom prevodca (predávajúci ). Chcel by som sa spýtať, ako je to s inštitútom ručenia v tom prípade, ak daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je nadobúdateľ, ktorý získal nehnuteľnosť na základe výkonu rozhodnutia (napríklad konkurzom). Je i príslušným krajským súdom ustanovený správca konkurznej podstaty nejakým ručiteľom alebo garantom nezaplatenej dane z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorý v podstate nehnuteľnosť predáva, ak daň z prevodu a prechodu nehnuteľností nezaplatí včas a v správnej výške nadobúdateľ (kupujúci )?

- Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov daňovníkom dane z prevodu a prechodu nehnuteľností je prevodca (predávajúci).

Ak ide o nadobúdanie nehnuteľností odplatným prevodom pri výkone rozhodnutia, konkurzom, vyrovnaním alebo vydržaním, daňovníkom je nadobúdateľ. Inštitút ručenia je zachytený v ustanovení § 56 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, kde daňový nedoplatok sú povinní zaplatiť tiež ručitelia, ak im zákon povinnosť ručenia ukladá a ak ich na plnenie tejto platobnej povinnosti vyzve správca dane daňového dlžníka. Proti tejto výzve sa môže ručiteľ odvolať.

Iná situácia však nastáva v prípadoch, ak sa nadobúda nehnuteľnosť pri výkone rozhodnutia. Otázka ručenia v takomto prípade nie je v ustanovení § 8 ods. 1 druhá veta zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností upravená. V praxi sa dosť často nesprávne vykladá toto ustanovenie tak, že aj v prípadoch nezaplatenia dane z prevodu a prechodu nehnuteľností zo strany kupujúceho ako daňovníka pri výkone rozhodnutia je osoba, ktorá uskutočňuje výkon rozhodnutia ručiteľom.

Keďže v druhej vete ustanovenia § 8 ods. 1 citovaného zákona je vymedzená len pozícia daňovníka, nie však poručiteľa, preto nemôžeme z tohto ustanovenia odvodiť, že subjekt, ktorý vykonáva výkon rozhodnutia (vo vašom prípade pri konkurze správca konkurznej podstaty), je automaticky aj ručiteľom.

Z toho vyplýva, že inštitút ručenia pri výkone rozhodnutia nepatrí pod ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

JUDr. Otto Nedveď

Počasie

Dnes bude polooblačno, na západe a v horských oblastiach oblačno. Najvyššia denná teplota 14 až 18, na východe miestami okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 6 stupňov. Severný vietor 2 až 5, na východe miestami okolo 7 m/s.Vo štvrtok bude prevažne malá oblačnosť, popoludní ojedinele slabé prehánky najmä v okolí hôr. Nočná teplota 7 až 2, denná teplota 17 až 21, na severe 12 až 16 stupňov. V piatok bude polooblačno, popoludní časom až oblačno, lokálne prehánky. Nočná teplota 8 až 3, denná teplota 16 až 20 stupňov, na severe okolo 14 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 5.58 a zapadne o 19.45 hod.

Amsterdamzamračené10
Atényoblačno19
Belehraddážď15
Berlíndážď10
Bratislavaoblačno16
Brusel zamračené11
Budapešťzamračené17
Bukurešť oblačno17
Frankfurt oblačno12 
Helsinkipolooblačno6
Istanbuloblačno16
Kodaňoblačno8
Kyjevoblačno18
Lisabonoblačno18
Londýnobčasný dážď13
Madridpolooblačno17
Moskvaoblačno16
Oslopolooblačno10
Parížoblačno15
Prahaoblačno11
Rímoblačno17
Sofiadážď13
Štokholmpolooblačno10
Varšavazamračené13
Viedeňzamračené14
Záhrebdážď14
Ženevaoblačno11

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.