Hospodársky denník
USD47,17 Sk
EUR41,514 Sk
CHF28,262 Sk
CZK1,377 Sk
  Streda  17.Apríla 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

A.T. E. Slovakia - služba prírode a podnikom

Názov spoločnosti A.T. E. Slovakia, ktorá na slovenskom trhu pôsobí od júna 1997 ako spoločnosť s ručením obmedzeným, je skratkou francúzskych slov Antipollution Techniques Entreprise, čo vystihuje aj základ jej činnosti: asanačná technológia pre podniky. Francúzska spoločnosť A.T.E. sa v tom čase rozhodla expandovať pobočkami do strednej a východnej Európy (okrem SR aj do Českej republiky, Maďarska a Rumunska) s cieľom pomôcť týmto krajinám v oblasti životného prostredia. O podrobnostiach činnosti spoločnosti sme sa pozhovárali s konateľkou spoločnosti A.T.E. Slovakia Mgr. Katarínou Kminiakovou.

Spoločnosť A. T. E. Slovakia je zameraná najmä na odstránenie starých a nových ekologických záťaží. Keďže ide o fázový proces činnosti, z čoho jednotlivé fázy pozostávajú?

- Naša spoločnosť ponúka kompletné služby v oblasti životného prostredia, vykonáva prieskumné práce, rizikové analýzy, projektovanie, realizáciu, riadenie a kontrolu prác pre sanáciu znečistenia,. ktorého dominantným typom je znečistenie organického pôvodu.

Našu činnosť možno rozdeliť do takých 2 hlavných oblastí :

a) prieskum

b) realizácia sanačných prác

a) Na základe rozboru rizikové činnosti jednotlivých podnikov (spôsob manipulácie so škodlivými látkami, druh používaných chemických látok, možnosť vzniku havárií, prípadne ich histórie , atď ) a charakteru miestnych geologických podmienok sú na každej lokalite vytypované kritické oblasti, ktoré by mali byť predmetom ďalšieho skúmania. Vykonaná je rešerš archívnych materiálov z dané lokality a na základe syntézy všetkých dostupných archivných a aktuálnych dát je vypracovaný ekologický audit, ktorého cieľom je posúdenie ekologického stavu konkrétnej oblasti a miery jej zraniteľnosti. Následne na to je realizovaný súbor terénnych prieskumných prác, zameraný na zistenie aktuálneho rozsahu a miery znečistenia. Výsledky prieskumných prác sú zhrnuté formou záverečnej správy a v prípade preukázania znečistenia aj s návrhom vhodných sanačných postupov. Práve analýzou rizika na jednotlivé zložky životného prostredia možno výber sanačných technológií optimalizovať, čo má výrazný dopad na efektívnosť a finančnú náročnosť sanačného zásahu.

b) Druhou fázou je vlastná sanácia kontaminovaných území. Prínosom našej spoločnosti je popri zaužívaných metód “on situ” implantácia technológií “in situ”, kde často ich kombináciou možno dosiahnuť vysoký čistiaci účinok pri maximálnom znížení ceny.

Životné prostredie je najmä v transformujúcich sa ekonomikách stále "popoluškou". Vaša činnosť je pre podniky nápomocná, ale znamená pre ne zvýšené prevádzkové náklady. Nie je obtiažne presvedčiť ich, aby investovali do životného prostredia, a teda do budúcnosti?

- Francúzi si dobre zmapovali tento trh a vedia, že na Slovensku bol a aj je sústredený priemysel, v nemalom najmä chemický, strojársky, zbrojársky, petrochémia, kde v minulosti ku kontaminácii dochádzalo. Okrem toho je tu predpoklad, že Slovensko, ČR či Maďarsko budú nútené pri vstupe do EÚ vyriešiť aj túto oblasť.

S touto skutočnosťou súvisí i príprava nových legislatívnych zmien, ktoré určite problém životného prostredia na Slovensku pomôžu vyriešiť. Spomeniem napr. nový odpadový zákon, ktorý je už v procese jeho schválenia, chystá sa i nový vodný zákon a v súčasnosti MŽP venuje veľkú pozornosť práve problematike starých ekologických zaťaží.

Pokiaľ ide o záujem podnikov, ten, samozrejme, je. Avšak v posledných troch rokoch došlo k určitému útlmu, čo je výsledkom politického vývoja a zmien na Slovensku, kedy mnohé podniky zvolili vyčkávaciu taktiku a s investíciami do životného prostredia sa rozhodli vyčkať až na výsledok zmeny vlády, jej rozpočet atď. Nevýhodou je tu najmä skutočnosť, že naša činnosť je pre podniky často “čiernou dierou” v ich rozpočte, ktorá nemá priamo dopad na ich ziskovosť, avšak v dlhodobom vývoji bude výrazne ovplyvňovať ich prevádzkyschopnosť. Treba tu zdôrazniť, že pozornosť musí byť venovaná nielen vysporiadaniu sa so starými ekologickými záťažami, ale i zavádzaniu bezodpadových technológií v podnikoch.

Je rozdiel v prístupu k riešeniu ekologických problémov medzi veľkými podnikmi a malými a strednými podnikmi?

- Naše služby sa zameriavajú na tie podniky, ktoré vhľadom na svoju činnosť majú problémy so znečistením životného prostredia už z minulosti. Veľkosť podniku nie je primárnym kritériom. Zameriavame sa hlavne na ropné a chemické znečistenia, a teda oslovujeme hlavne chemické fabriky, čerpacie a prečerpávacie stanice, ropovody, strojárske firmy, sektor dopravy.

Za našej pôsobnosti na slovenskom trhu máme za sebou niekoľko projektov pre čerpacie stanice ako napr. ESSO, Slovnaft-Benzinol, Transpetrol, JPM OIL, OMV, ale i ďalšie podniky ako Calex Zlaté Moravce, VUNAR a.s., stará Sodovkáreň v Bratislave, Chemika a.s...

Spektrum našej činnosti dokumentujú i posledné práce. Z väčších projektov spomeniem realizáciu prieskumných prác s vypracovaním rizikovej analýzy starej ekologickej záťaže v areáli podniku Duslo Šaľa, v súšasnosti začíname sanáciu podzemných vôd a zemín ropného znečistenia v areáli prečerpávacej stanice Transpetrolu v Moldave nad Bodvou a pre Hydrostav sme tohoto roku realizovali likvidáciu divokých skládok situovaných v trase plynovodu v bratislavskej Petržalke.

Pokiaľ ide o vzťah podniku k riešeniu ekologických problémov, ten súvisí s úrovňou legislatívy a jeho ekonomickou situáciou. Záujmom každého podniku by malo byť aspoň zistenie aktuálneho stavu znečistenia prostredníctvom prieskumných prác, resp. rizikovej analýzy. Vlastné riešenie ekologickej záťaže je proces dlhodobý, finančne náročný a jeho realizácia závisí hlavne od legislatívneho tlaku a v druhom rade od ekonomických možností dotknutých podnikov..

V rámci činnosti A. T. E. Slovakia pokrývate z odborného hľadiska všetko personálne vašou firmou, alebo máte aj sieť externých spolupracovníkov?

- Samozrejme disponujeme jednak vlastnými pracovníkmi, ktorí vyštudovali v obore geológia, konkrétne inžinierskej geológie a hydrogeológie, avšak podľa typu riešenej úlohy spolupracujeme aj s externými spolupracovníkmi z odvetví, ktoré sú blízke našej činnosti. Napríklad geochémie, mikrobiológie, strojného inžinierstva, biotechnológie, pôdoznalectva atď.

Zostane vaša činnosť úzko špecializovaná na oblasť sanácie aj v budúcnosti?

- Naše plány vo veľkom závisia od zmeny súčasnej slovenskej legislatívy a, samozrejme, od ekonomickej situácie podnikov. Keďže sa počíta s prispôsobením našej legislatívy tej európskej, možno očakávať, že skôr či neskôr firmy budú nútené v ochrane životného prostredia pokračovať a svoje aktivity ešte zintenzívniť. A my tu okrem vyššie popísanej služby životnému prostrediu chceme do budúcna pôsobiť ako podnik odborne a komplexne zaišťujúci z hľadiska ekológie potenciálne rizikovú činnosť. Pokiaľ ide o vašu otázku, rada by som spomenula, že A.T.E. je zároveň dcérskou spoločnosťou nadnárodného koncernu Rhodia a jej divízie Rhodia Ecoservis, ktorá vykonáva priemyselnú činnosť v 12 krajinách, s obratom za minulý rok 2,4 mld. francúzskych frankov. Svoju činnosť rozvíja na väčšine priemyselných trhoch, medzi iným v automobilovom a strojárenskom priemysle, dopravy, rafinácie a distribúcie ropných produktov, chemickom priemysle, poľnohospodársko-potravinárskom priemysle a úprave vody.

Naša spoločnosť A.T.E. Slovakia ako súčasť tejto divízie má tendenciu rozšíriť služby nielen v oblasti geologickej činnosti a sanácie vôd a zemín, ale aj na ďalšie činnosti, ako predaj produktov, napr. chemikálií v oblasti potravinárstva, ultrafiltráciu, regeneráciu kysalíny sírovej a pod. a s tím súvisiacu agitačnú činnosť (bezpečná manipulácia, spôsob likvidácie apod.).

Slávka Blazseková

Počasie

Dnes bude polooblačno, na západe a v horských oblastiach oblačno. Najvyššia denná teplota 14 až 18, na východe miestami okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m 6 stupňov. Severný vietor 2 až 5, na východe miestami okolo 7 m/s.Vo štvrtok bude prevažne malá oblačnosť, popoludní ojedinele slabé prehánky najmä v okolí hôr. Nočná teplota 7 až 2, denná teplota 17 až 21, na severe 12 až 16 stupňov. V piatok bude polooblačno, popoludní časom až oblačno, lokálne prehánky. Nočná teplota 8 až 3, denná teplota 16 až 20 stupňov, na severe okolo 14 stupňov.Slnko vyjde zajtra o 5.58 a zapadne o 19.45 hod.

Amsterdamzamračené10
Atényoblačno19
Belehraddážď15
Berlíndážď10
Bratislavaoblačno16
Brusel zamračené11
Budapešťzamračené17
Bukurešť oblačno17
Frankfurt oblačno12 
Helsinkipolooblačno6
Istanbuloblačno16
Kodaňoblačno8
Kyjevoblačno18
Lisabonoblačno18
Londýnobčasný dážď13
Madridpolooblačno17
Moskvaoblačno16
Oslopolooblačno10
Parížoblačno15
Prahaoblačno11
Rímoblačno17
Sofiadážď13
Štokholmpolooblačno10
Varšavazamračené13
Viedeňzamračené14
Záhrebdážď14
Ženevaoblačno11

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.