Hospodársky denník
USD47,17 Sk
EUR41,514 Sk
CHF28,262 Sk
CZK1,377 Sk
  Streda  17.Apríla 2002

Oceniť je málo, treba pomôcť

Najlepší exportér SR v roku 2001 v kritickom tóne

V Bratislave sa včera uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení Najlepší exportér SR v roku 2001. Podľa organizátorov súťaže z ministerstva hospodárstva a Eximbanky sa do súťaže prihlásilo 61 firiem. Medzi pätnástimi ocenenými spoločnosťami, ktoré z rúk ministra Ľ. Haracha prevzali ocenenia, zaujala miesto aj akciová spoločnosť Vulkan Partizánske. Zaoberajú sa výrobou gumenej, textilnej a plastovej obuvi a obuvníckych polotovarov. Keďže značnú časť svojej produkcie exportujú, sústavne pracujú podľa noriem ISO 90001. Sú to síce náročné podmienky, ale majú veľmi pozitívne dôsledky. Na okraj ocenenia generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Jozef Jarošinec okrem iného uviedol: „Dokážeme sa úspešne presadzovať nielen na Slovensku, ale aj na trhoch Európskej únie. Žiaľ, napriek rôznym deklaráciám necítime žiadnu proexportnú pomoc, ktorou by súčasná výkonná moc pomáhala menším či väčším podnikateľom - exportérom v ich úsilí preniknúť na zahraničné trhy. V podstate platí to známe, čo si neurobíme sami, nik za nás neurobí. Táto vláda už pre podporu exportu neurobí doslova nič, avšak budúca vláda by sa mohla zamerať najmä na podporu v oblasti daňového systému a určite by prospela aj možnosť získať vyhovujúce úvery s normálnou úrokovou mierou. Naša spoločnosť sa napríklad zúčastňuje na najväčších európskych veľtrhoch, ale štát nepodporuje účasť slovenských vystavovateľov na výstavách v zahraničí, hoci napríklad česká vláda na CONECO zaplatila za českých vystavovateľov až 90 % nákladov spojených s výstavou.“

Európsky známa spoločnosť Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok včera získala ocenenie najlepší rekordér roka už po šiesty raz. V roku 2001 zvýšili celkový export o 21 %, pričom jeho hodnota dosiahla 10,4 mld. Sk. Podiel exportu na tržbách dosiahol až 76 %. Predseda dozornej rady SCP Milan Fiľo na okraj ocenenia zdôraznil: „Vysoko si vážime, že sme už šesť rokov v ťexportnejŤ slovenskej elite. V súčasnosti exportujeme tri štvrtiny produkcie, pritom v roku 1990 sme vyvážali iba 27 %. Sme najväčším slovenským celulózovo-papierenským závodom, ktorý vyrába až 260-tisíc ton integrovanej celulózy a 310-tisíc ton nenatieraného bezdrevného papiera. Budeme veľmi radi, ak na rok dotiahneme exportnú sedmičku.“ Najúspešnejším mestom v tohtoročnej súťaži Najlepší exportér roka bol jednoznačne Ružomberok. Spomínaný titul získala okrem SCP aj spoločnosť Bavlnárske závody - Texikom, s. r. o. Vznikla ako nástupnícka firma po predchádzajúcich majiteľoch v roku 1997, ktorých pričinením sa textilná výroba dostala v Ružomberku na okraj ekonomického kolapsu. Od septembra 1997, keď firmu prebrali noví manažéri, dosiahli nevídané úspechy. Bližšie už konateľ spoločnosti Ing. Vlastimil Koiš: „Keď sme preberali firmu, vlastne už neprodukovala. Za našej pôsobnosti sme ťvytiahliŤ produkciu na výšku 690 mil. Sk, exportujeme takmer 50 % produkcie a konečne dosahujeme zisk. Napriek týmto úspechom musím zdôrazniť, že nám v tom nijako nepomohla súčasná vládna exekutíva. Aby sme sa presadili na zahraničných trhoch, potrebujeme predovšetkým stabilnú menu, pretože to je základ. My totiž nielen exportujeme, ale aj dovážame viacero komodít potrebných na výrobu. Po druhé by sme veľmi privítali aj konečne kvalitne fungujúci bankový sektor, ktorý má k tejto méte ešte stále veľmi ďaleko.“ Jedinou ženou, ktorá preberala ocenenie Najlepší exportér roka, bola generálna riaditeľka Ing. Jarmila Maceková zo spoločnosti SLZ Chémia Hnúšťa. Tá zdôraznila: „Naším hlavným predmetom činnosti je výroba drevného uhlia a butylacetátu. Pridanú hodnotu sme dosiahli v minulom roku vo výške 79 %. Získali sme ocenenie už v rokoch 1996 a v roku 2000. Môžem vysoko oceniť aj plnenie úloh v minulom roku, v ktorom sme zvýšili export o vyše 10 mil. Sk a presadili sme sa aj na nových zahraničných trhoch. Veľa sa vraví aj o nízkej pomoci štátu pri exportných úlohách. Skutočne sú tu značné rezervy. Naša firma už mimoriadnu pomoc štátu ani nepotrebuje, avšak nepochybne aj my pociťujeme väčšiu potrebu financovania obchodov, najmä väčšiu dostupnosť úverov a s nižšími úrokmi.“ Takmer miliardu korún dosiahol export známej Makyty Púchov v roku 2001. Považskí textiláci sú na Slovensku 54. najväčším exportérom a 16. najväčším zamestnávateľom. Ako zdôraznil generálny riaditeľ Makyty Marian Viduman: „Ocenenie najlepší exportér sme získali už po štvrtý raz. Naša Makyta je nielen tradičným, ale aj najväčším slovenským odevným výrobcom. Samozrejme, v rámci mimoriadnej konkurencie sa sústreďujeme aj na iné výroby a už dnes vlastníme audit podľa novej normy TS 16949 na výrobu poťahov autosedačiek. Pozitívne výsledky v exporte sme dosiahli predovšetkým vďaka vysokej kvalite a servisu zákazníkom. Exportujeme takmer 85 % našej produkcie.“

Minister Ľ. Harach pri hodnotení exportných úloh roku 2001 vyzdvihol aj pozitívne pôsobenie Slovenskej obchodnej a priemyslovej komory. Jej predseda Ing. Peter Mihók na otázku, čo je potrebné zlepšiť pre činnosť slovenských exportérov v budúcom vládnom období, zdôraznil: „Budem stručný. Nová vláda musí skvalitniť predovšetkým infraštruktúru v tom širšom zmysle slova. Bez jej rozvoja bude všetko stagnovať, regióny, aj malé a stredné podnikanie a tiež rozvoj cestovného ruchu. Samozrejme, nejde len o diaľnice, ide aj o malé letiská atď. Tam, kde je a bude infraštruktúra, bude aj ľudská infraštruktúra, pretože inak sa v regiónoch odborníci strácajú, čo je nevyčísliteľná chyba.“ Mnohých odborníkov prekvapila neúčasť významných slovenských exportných firiem medzi ocenenými. Minister Ľ. Harach to vysvetlil tým, že firmy, ako napríklad Volkswagen, Duslo Šaľa či Slovnaft v uplynulom období technologicky „prepriahajú“, aby sa opäť úspešne exportne presadzovali aj v budúcich rokoch.

Jozef Kunik

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.