Hospodársky denník
USD46,668 Sk
EUR41,593 Sk
CHF28,327 Sk
CZK1,381 Sk
  Pondelok  22.Apríla 2002
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Ceny budú musieť ísť dole

Nízka kvalita služieb a nevyužívanie atraktivít

Vyhodnotenie desaťročného cyklu má objektívnu vypovedaciu hodnotu. Taká je aj štatistika, ktorú sleduje Svetová organizácia cestovného ruchu (WTO) v oblasti medzinárodných príchodov (ubytovaných turistov) do jednotlivých krajín sveta. Priemerný percentuálny nárast zahraničných návštevníkov, a to platí celosvetovo, v deväťdesiatych rokoch minulého storočia stúpol o 4,3 %, pričom v roku 2000 zaznamenal rekordný nárast o 7 %. Krajiny Afriky sa na tomto desaťročnom priemere podieľali 6,3 %, Amerika 3,3 %, východná Ázia a Pacifik 7,3 %, Európa 3,6 %, Stredný východ 9 % a južná Ázia 7,4 %. Výsledky jednoznačne potvrdzujú prednostný rast návštevnosti nových turistických cieľov, ktoré sa dokázali presadiť na medzinárodnom trhu cestovného ruchu neopakovateľnosťou svojich služieb, k čomu neodmysliteľne patrí nielen exotika, ale aj výhodná cena. Krajiny, v ktorých návštevnosť začala stagnovať, sa chtiac-nechtiac museli orientovať na zvýšenie kvality služieb a predlžovanie priemerného pobytu, čo so sebou nieslo, samozrejme, aj nárast cien.

Slovensko, ktorého návštevnosť v posledných rokoch začala klesať, sa napriek tomu udržalo v čiernych číslach. V roku 2000 počet ubytovaných zahraničných návštevníkov prekročil jeden milión (1,053 mil.). Návštevnosť zahraničných turistov v deväťdesiatych rokoch stúpala ročne v priemere o 0,8 % a bola lepšia ako v Českej republike a v Maďarsku. Napriek tomu počet turistov, ktorí navštívili Slovensko, dosiahol v roku 2000 len necelých 23 % z počtu turistov, ktorí navštívili Českú republiku a len necelých 7 % z celkového počtu turistov, ktorí pobudli v Maďarsku. Je to dôvod na zamyslenie ako ďalej, pretože Slovensko ako súčasť strednej Európy na jednej strane má tendenciu udržiavať vysokú cenovú hladinu služieb tak, ako je to v ostatných krajinách Európy, ale na druhej strane v oblasti kvality služieb je skôr porovnateľné s krajinami rozvíjajúcimi cestovný ruch len v posledných rokoch. Hlasy odborníkov zo zahraničia odporúčajú prehodnotiť cenovú hladinu služieb, zvyšovať ich kvalitu a predlžovaním pobytu hostí sa snažiť o zvýšenie objemu príjmov z cestovného ruchu. Ciest, ako ďalej, je viac, ale len jedna z nich zabezpečí vyššiu výnosovosť, a tým aj tvorbu zdrojov na financovanie intenzívnejšej marketingovej činnosti.

Rudolfa Vallová

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.